حرف اضافه de در زبان فرانسه – مثال + تمرین و تلفظ

۶۵۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
حرف اضافه de

قبلاً در مجله فرادرس «حروف اضافه در زبان فرانسه» را به شما معرفی کردیم. اما حرف اضافه de در زبان فرانسه با توجه به انواع آن و کاربرد فراوان، گاهی ما را گیج می‌کند. ما در این مطلب قصد داریم به زبان هرچه ساده‌تر این حرف اضافه بسیار پرکاربرد را بشناسیم و نحوه استفاده آن را یاد بگیریم.

حرف اضافه de در زبان فرانسه

در زبان فرانسه «de» حرف اضافه‌ای بسیار کاربردی است؛‌ مثلاً برای آنکه زادگاه‌تان را معرفی کنید، مالکیت چیزی را نشان دهید و مواردی مانند این‌ها، از حرف اضافه de استفاده خواهید کرد. همچنین بعد از برخی افعال در زبان فرانسه از این فعل استفاده می‌شود. برای مثال می‌توانید به جمله‌های زیر دقت کنید.

Je viens de Paris.

من اهل «پاریس»ام.

(در این جمله از حرف اضافه «de» برای معرفی زادگاه استفاده شده است.)

C’est le chapeau de Paul.

این کلاه «پل» است.

(در این جمله از حرف اضافه «de» برای بیان مالکیت استفاده شده است.)

Il s’occupe de problèmes difficiles à résoudre.

او با مشکلاتی برخورد می‌کند که حل آن‌ها دشوار است.

(در این جمله از حرف اضافه «de» بعد از فعل استفاده شده است.)

حرف اضافه de و حروف تعریف

حرف اضافه «de» وقتی به حروف تعریف معین می‌رسد، با آن ترکیب می‌شود. همچنین ممکن است قبل از حروف تعریف نامعین هم قرار بگیرد. در این حالت نیز با آن ترکیب می‌شود. در جدول زیر قواعد این ترکیب‌ها را مشاهده می‌کنید.

ترکیب حرف اضافه de با حروف تعریف معین
ترکیب حروف de + ...
→ du de + le
→ de la de + la
 → de l' de + l'
des → de + les
ترکیب حرف اضافه de با حروف تعریف نامعین
ترکیب حروف de + ...
→ du de + un
→ de la de + une
 → d' (+ voyelle) de + des
de →

برای انتخاب بین «de» از یک طرف و «du»، «des» و «de la» از طرف دیگر، به این نکته دقت کنید که باید از حروف تعریف معین بعد از «de» استفاده کرد یا نه. برای مثال جمله زیر را ببینید.

Jérôme s’occupe d’enfants handicapés.

«ژروم» از کودکان معلول مراقبت می‌کند.

در این جمله حروف تعریف معین وجود ندارد، برای اینکه «ژروم» به‌طور کلی از کودکان معلول مراقبت می‌کند. ما نمی‌دانیم دقیقاً این کودکان چه کسانی هستند. بنابراین پس از حرف اضافه de حرف تعریف نداریم. حال به جمله بعدی دقت کنید.

Joël s’occupe des enfants de sa sœur.

«جوئل» از بچه‌های خواهرش مراقبت می‌کند.

در این جمله مشخص است که «جوئل» دقیقاً از چه کسانی مراقبت می‌کند؛ یعنی او از بچه‌های «خواهرش»‌ مراقبت می‌کند. این بچه‌ها برای ما شناخته شده‌اند. بنابراین بعد از حرف اضافه de به حرف تعریف معین نیاز داریم و در نهایت باید از حرف اضافه «des» استفاده کنیم.

حرف de در زبان فرانسه

در جمله‌های زیر مثال‌های بیشتری را مشاهده می‌کنید.

 Il parle des films qu'il a vus.

او درباره فیلم‌هایی که دیده است حرف می‌زند.

La porte du salon ne ferme plus.

در سالن دیگر بسته نیست.

(حالت «la porte de le salon» غلط است.)

Où est la clé de la maison?

کلید در خانه کجاست؟

La fenêtre des toilettes est restée ouverte.

پنجره توالت‌ باز مانده است.

(حالت «la fenêtre de les toilettes» غلط است.)

حروف اضافه «de»،‌ «du»، «de la» و «des» همچنین می‌توانند حروف تعریف بخشی باشند. آن‌ها را می‌توانیم در مقابل اسم‌ خوردنی‌ها پیدا کنیم. برای مثال به جملات زیر دقت کنید.

Je bois du café.

من قهوه نوشیدم.

Elle mange de la soupe.

او سوپ خورد.

Nous mangeons des épinards.

ما اسفناج می‌خوریم.

نکته قابل توجه این است که اگر بخواهیم جمله‌ها با حروف تعریف بخشی را منفی کنیم، باید فقط از حرف اضافه de استفاده کنیم. در ادامه صورت منفی جملات فوق را مشاهده می‌کنید.

Je ne bois pas de café.

من قهوه نمی‌نوشم.

Elle ne mange pas de soupe.

او سوپ نخورد.

Nous ne mangeons pas d’épinards.

ما اسفناج نمی‌خوریم.

در ساختار «nom + de + nom» یعنی «اسم + حرف اضافه de + اسم» وقتی اسم دوم یک مفهوم کلی است و عام، از حروف تعریف بعد از حرف اضافه de استفاده نمی‌کنیم. برای مثال به عبارت‌های زیر توجه کنید.

Un billet de train.

بلیط قطار

***

Un bouquet de fleurs.

دسته گل

***

Un cours de français.

کلاس فرانسه

***

Une table de cuisine.

میز آشپزخانه

***

Une professeur d’histoire.

استاد تاریخ

حرف اضافه de در فرانسه

در مقابل اما وقتی در ساختار «nom + de + nom» یا همان «اسم + حرف اضافه de + اسم»،‌ اسم دوم درباره یک مفهوم خاص است، یا به عبارت دیگر شناس است، باید از حروف تعریف معین بعد از حرف اضافه استفاده کنیم. برای مثال نمونه‌های زیر را مشاهده کنید.

La table de la cuisine est cassée.

میز آشپزخانه شکسته است.

(در این جمله ما از میز آشپزخانه خاصی صحبت می‌کنیم، بنابراین اسم دوم شناس است.)

C’est un spécialiste de l’histoire des peuples celtes.

او تاریخ‌دان مردم «سلت» است.

(در این جمله او تاریخ‌دان به‌طور کلی نیست،‌ بلکه تاریخ‌دان مقطع خاصی از تاریخ یعنی سلت‌ها است، بنابراین اسم دوم شناس است.)

افعال با حرف اضافه de در زبان فرانسه

فعل‌های اصلی با حرف اضافه de را در ادامه مشاهده می‌کنید.

 • Parler de
 • se soucier de
 • dépendre de
 • se souvenir de
 • se moquer de
 • s’occuper de
 • rêver de
 • se servir de.

برای درک بهتر به جمله‌های زیر توجه کنید.

Je me souviens d’elle.

من او را به یاد دارم.

Elle s’occupe de ses enfants.

او از بچه‌هایش مراقبت می‌کند.

J’ai rêvé de ça.

من خواب چنین چیزی را دیدم.

حرف اضافه de به همراه عبارت‌های کمی

بعد از برخی عبارت‌هایی که کمیت یا مقدار را نشان می‌دهند ما از حرف اضافه de به تنهایی استفاده می‌کنیم، برای مثال به عبارت‌های زیر توجه کنید.

Beaucoup de fleurs.

تعداد زیادی گل

***

Un peu de lait.

کمی شیر

***

Un cours de français.

کلاس فرانسه

***

Un sac de pommes de terre.

یک کیسه‌ سیب‌‌زمینی

***

Un panier de crabes.

یک سبد خرچنگ

***

Une foule d’individus.

انبوهی از افراد

سایر کاربردهای حرف اضافه de

در ادامه سایر کاربردهای حرف اضافه de در زبان فرانسه را فهرست کرده‌ایم.

 • برای اسامی خاص و اسم شهرها، فقط از «de» استفاده می‌کنیم و حروف تعریف را به‌کار نمی‌بریم:

La maison de Jean.

خانه «جان»

***

Il parle de Paris.

او از «پاریس» حرف می‌زند.

 • برای اسم کشورها، به‌طور کلی از de و حروف تعریف استفاده می‌کنیم، اما استثنائاتی هم وجود دارد:

Je parle de la France.

من از «فرانسه» حرف می‌زنم.

***

Je reviens du Portugal.

من از «پرتقال» می‌آیم.

نکته: در مقابل قاعده بالا استثنائاتی وجود دارد، برای مثال به جمله‌های زیر توجه کنید.

Je reviens de France.

من از «فرانسه» بازگشتم.

***

Les rois de France.

پادشاهان «فرانسه»

***

L’Histoire de France.

تاریخ «فرانسه»

 • در «adjectif + de + nom» یا همان «صفت + de + اسم» از حرف اضافه de استفاده می‌کنیم:

Il est couvert de boue.

پوشیده از گل است.

***

Je suis entouré d’amis.

من با دوستان احاطه شده‌ام.

***

Elle est pleine de remords.

پر از احساس عذاب وجدان است.

 • در برخی اصطلاحات مربوط به احساسات از حرف اضافه de استفاده می‌کنیم:

Être mort de peur.

تا سرحد مرگ ترسیدن.

***

Mourir de faim.

از گرسنگی مردن.

***

Trembler de froid.

از سرما به خود لرزیدن.

***

Être rouge de colère.

از خشم سرخ شدن.

 • همین‌طور در برخی اصطلاحات مربوط به احساسات که درباره نیاز داشتن هستند از حرف اضافه de استفاده می‌کنیم:

Nous avons un déficit d’information.

ما نقص اطلاعات داریم.

***

J’ai besoin de conseils.

من به مشورت احتیاج دارم.

***

Lucie manque d‘imagination.

«لوسی» قدرت تخیل خود را از دست داده است.

نمونه مکالمه با حرف اضافه de در زبان فرانسه

برای یادگیری بهتر قواعد دستوری زبان فرانسه باید بیاموزید گرامری که یاد می‌گیرید را چطور استفاده کنید. به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌هایی برای شما فراهم کرده‌ایم تا با حرف اضافه de در زبان فرانسه بیشتر آشنا بشوید. تلفظ و ترجمه هر مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

به مکالمه بین «خوان» و «جولیا» توجه کنید.

مکالمه اول

Juan : Salut, je peux m’asseoir ?

Giullia : Oui, il y a de la place.

Juan : Je m’appelle Juan. Je viens d’Équateur.

Giullia : Moi, c’est Guillia. Je suis italienne. Tu es ici pour combien de temps ?

Juan : Normalement, je suis ici encore pour un mois. Mais, j’ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici ?

Giullia : Non, pas vraiment. Je suis arrivée il y a deux semaines. Je vais rester encore deux semaines et après je vais suivre mes études à la fac.

Juan : Ouah ! Tu vas étudier quoi ?

Giullia : Je vais faire ma licence de droit. Et toi ?

Juan : Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n’avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d’amis et j’ai envie de prolonger mon expérience en France.

Giullia : Tu as déjà fini tes études ?

Juan : Oui et non, je vais reprendre l’entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre en fait.

Giullia : Je dois te laisser. À plus.

Juan : Salut.

ترجمه مکالمه اول

خوان: سلام، می‌توانم بشینم؟

جولیا : بله، جا هست.

خوان: اسم من «خوان» است. اهل اکوادورم.

جولیا: من، «جولیا»‌ هستم. من ایتالیایی‌ام. چند وقته اینجایی؟

خوان: به طور معمول، من یک ماه می‌مانم. اما، میل دارم کمی بیشتر بمانم. تو چطور؟ چه مدت است که اینجا درس می‌خوانی؟

جولیا: اینجا درس نمی‌خوانم. من دو هفته پیش رسیدم. قرار است دو هفته دیگر بمانم و بعد بروم و در دانشگاه درس بخونم.

خوان: وای! قرار است چه چیزی بخوانی؟

جولیا: من می‌خواهم لیسانس حقوق بگیرم. تو چطور؟

خوان: خب، در واقع، من واقعاً نمیدانم. اوایل برنامه خاصی نداشتم. دوستان زیادی پیدا کردم و می‌خواهم تجربه خود را در فرانسه زیاد کنم.

جولیا: تحصیلاتت را تمام کرده‌ای؟

خوان: بله و نه، وقتی برگردم، کار خانوادگی را به عهده می‌گیرم. من واقعاً آزادم.

جولیا: باید بروم و تنهایت بگذارم. به امید دیدار.

خوان: به سلامت.

مکالمه دوم

«نائو» تردید دارد که از کدام قلعه‌های «لوار» دیدن کند.

Greg : Il y a quelque chose que tu voudrais faire ? que tu voudrais voir ?

Nao : Oui, j’aimerais bien visiter les châteaux de la Loire.

Greg : Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir ?

Nao : Non, pas vraiment.

Greg : Alors, si tu veux, je pourrai t’emmener voir le château de Chambord.

Nao : Chambord ?

Greg : Oui, c’est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire.

Nao : D’accord, c’est très gentil.

Greg : On peut en visiter deux dans la journée. Il y a le château de Cheverny pas très loin. C’est beaucoup plus petit mais il y a un joli parc.

Nao : Cheverny ? C’est le château de Tintin ?

Greg : Oui, tout à fait. Hergé s’est inspiré de ce château. D’ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympa à la boutique du château.

ترجمه مکالمه دوم

گرگ: آیا کاری هست که بخواهی انجام دهی؟ دوست داری چه چیزی را ببینی؟

نائو: بله، من می‌خواهم از قلعه‌های «لوار» دیدن کنم.

گرگ: و آیا مورد خاصی هست که دوست داشته باشی آن را ببینی؟

نائو: نه، نه واقعا.

گرگ: خب، اگر بخواهی، می‌توانم تو را به دیدن قلعه «شامبورد» ببرم.

نائو : «شامبورد»؟

گرگ: بله، یک قلعه بسیار بزرگ است. من مطمئنم که آن را دوست خواهی داشت.

نائو: باشد، خیلی خوب است.

گرگ: می‌توانی آن دو را طی روز را ببینی. قلعه «شورنی» خیلی دور نیست. خیلی کوچک‌تر است اما پارک خوبی دارد.

نائو: «شورنی»؟ آیا این همان قلعه «تن‌تن» است؟

گرگ: بله، دقیقاً. «هرژه» از این قلعه الهام گرفته است. علاوه بر این، اگر «تن‌تن» را دوست داری، می‌توانی سوغاتی‌های بسیار خوبی را در فروشگاه قلعه بخری.

سوالات رایج درباره حرف اضافه de در زبان فرانسه

برای درک بهتر حرف اضافه de در زبان فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

فعلی وجود دارد که هم با حرف اضافه «de» ساخته شود و هم با «à»؟

فعل «parler» به معنای «حرف زدن» هم با حرف اضافه «de» ساخته می‌شود و هم با حرف اضافه «à». این به چیزی بستگی دارد که می‌خواهید بگویید. مثلاً وقتی می‌خواهید بگویید او با «پل» حرف زد، باید جمله را به این شکل بگویید:‌ «Elle parle à Paul». اما وقتی می‌خواهید بگویید درباره «پل» حرف زد، جمله به این صورت است: «Elle parle de Paul».

چه فعل‌هایی با حرف اضافه de و اسم مصدر ساخته می‌شوند؟

فعل‌های زیادی به صورت «فعل + de + اسم مصدر» ساخته می‌شوند. مثلاً «continuer de parler» به معنای «به حرف زدن ادامه دادن» در این ساختار است. برای مثال‌های بیشتر افعال زیر را مشاهده کنید.

 • Accepter de
 • attendre de
 • arrêter de
 • continuer de
 • craindre de
 • décider de
 • empêcher de
 • essayer de
 • éviter de
 • faire exprès de
 • faire semblant de
 • finir de
 • interdire de
 • menacer de
 • oublier de
 • permettre de
 • persuader de
 • promettre de
 • proposer de
 • refuser de
 • regretter de
 • risquer de
 • suggérer de
 • tenter de

تمرین حرف اضافه de در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «حرف اضافه de در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Les tartines beurrées sont encore meilleures avec______ confiture.

de l'

de la

du

2. En général, les Français boivent ______ vin aux repas.

de l'

de la

du

3. Il faut avoir ______patience pour faire un puzzle.

de l'

de la

du

4. Buvez-vous______ bière ?

de l'

de la

du

5. Elle a _____goût et elle s'habille très bien.

de l'

de la

du

6. Hélène et Marie mangent du pain avec ______beurre.

de l'

de la

du

7. Dans le Nord, on trouve du charbon et du fer avec lesquels on fait_____ acier.

de l'

de la

du

8. Cette centrale nucléaire fournit______ énergie à toute la région.

de l'

de la

du

9. Mettez-vous_____ sucre dans votre café ?

de l'

de la

du

10. Moi, je mange du pain avec ______marmelade.

de l'

de la

du

 

 تمرین دوم

جاهای خالی را با حرف اضافه مناسب پر کنید.

Q1: Il s'occupe______ enfants de sa voisine.

جواب

Réponse: Il s’occupe des enfants de sa voisine.

Q2: Il s'occupe ______enfants turbulents.

جواب

Réponse: Il s’occupe d’enfants turbulents.

Q3: Ils parlent ______actrices que je ne connais pas.

جواب

Réponse: Ils parlent d’actrices que je ne connais pas.

Q4: Ils parlent ______actrices qui ont obtenu un César.

جواب

Réponse: Ils parlent des actrices qui ont obtenu un César.

Q5: Il se sert _____pinceaux pour peindre.

جواب

Réponse: Il se sert de pinceaux pour peindre.

Q6: Il se sert ______pinceaux de son ami.

جواب

Réponse: Il se sert des pinceaux de son ami.

Q7: J'ai besoin ______boîtes qui sont là.

جواب

Réponse: J’ai besoin des boîtes qui sont là.

Q8: J'ai besoin ______boîtes pour ranger mes affaires.

جواب

Réponse: J’ai besoin de boîtes pour ranger mes affaires.

Q9: Elles viennent ______villes ouvrières.

جواب

Réponse: Elles viennent de villes ouvrières.

Q10: Elles viennent ______villes où elles travaillent.

جواب

Réponse: Elles viennent des villes où elles travaillent.

Q11: C’est la vidéo_______ chaine Français avec Pierre.

جواب

Réponse: C’est la vidéo de la chaine Français avec Pierre.

Q12: J’ai acheté une chaise ______jardin.

جواب

Réponse: J’ai acheté une chaise de jardin.

Q13: Nous sommes allés en boite ______nuit.

جواب

Réponse: Nous sommes allés en boite de nuit.

Q14: Il me parle du chat _____voisine.

جواب

Réponse: Il me parle du chat de la voisine.

Q15: La maison est entourée ______arbres centenaires et ______fleurs ravissantes.

جواب

Réponse: La maison est entourée d’arbres centenaires et de fleurs ravissantes.

Q16: La table ______petit salon est en bois ______chêne.

جواب

Réponse: La table du petit salon est en bois de chêne.

Q17: Il est mort ______peur à l’idée de lui parler.

جواب

Réponse: Il est mort de peur à l’idée de lui parler.

Q18: Tu me parles _____élèves _____école ou ______académie?

جواب

Réponse: Tu me parles des élèves de l’école ou de l’académie?

Q19: Tu me donnes la lampe ______poche?

جواب

Réponse: Tu me donnes la lampe de poche?

Q20: La lampe _____salle de bains est cassée!

جواب

Réponse: La lampe de la salle de bains est cassée!

جمع‌بندی حرف اضافه de در زبان فرانسه

نکاتی که در این مطلب بررسی کردیم را به طور خلاصه در ادامه مشاهده می‌کنید.

 • حرف اضافه de در زبان فرانسه برای معرفی زادگاه، نشان دادن مالکیت و همچنین بعد از برخی افعال استفاده می‌شود.
 • حرف اضافه de در ترکیب با حروف تعریف معین به صورت (voyelle +)'du، de la، de l و des نوشته می‌شود.
 • حرف اضافه de در ترکیب با حروف تعریف نامعین به صورت (voyelle +)'du، de la، d و des نوشته می‌شود.
 • برای انتخاب بین «de» و یا «du»، «des» و «de la»، باید به این نکته دقت کنیم که باید از حروف تعریف معین بعد از «de» استفاده کنیم یا نه.
 • حروف «de»،‌ «du»، «de la» و «des» می‌توانند حروف تعریف بخشی هم باشند. آن‌ها را در مقابل اسم‌ خوردنی‌ها می‌توانیم پیدا کنیم.
 •  در جمله‌ها با حروف تعریف بخشی به صورت منفی فقط از حرف اضافه de استفاده می‌کنیم.
 • در ساختار «nom + de + nom» یا همان «اسم + حرف اضافه de + اسم» زمانی که اسم دوم یک مفهوم کلی است، از حروف تعریف بعد از حرف اضافه de استفاده نمی‌کنیم.
 • در ساختار «nom + de + nom» یعنی «اسم + حرف اضافه de + اسم»،‌ وقتی اسم دوم درباره یک مفهوم خاص یا شناس است، باید از حروف تعریف معین بعد از حرف اضافه استفاده کنیم.
 • بعد از برخی فعل‌ها و عبارت‌هایی که مقدار یا کمیت را نشان می‌دهند، از حرف اضافه de استفاده می‌کنیم.
 • برای نام‌های خاص و اسم شهرها، از «de» استفاده می‌کنیم و برای اسم کشورها، به‌طور کلی از de و حروف تعریف استفاده می‌کنیم. (درباره کشورها استثنائاتی وجود دارد.)
 • در ساختار «adjectif + de + nom» یعنی «صفت + de + اسم» از حرف اضافه de استفاده می‌کنیم.

در پایان مطلب مکالمه و تمریناتی وجود دارد که کمک می‌کند گرامر de در زبان فرانسه را به‌خوبی به خاطر بسپارید.

 

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Francais avec Pierre

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *