افعال در زبان فرانسه — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۱۸۳۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
افعال در زبان فرانسه — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

افعال در زبان فرانسه کلماتی در جمله هستند که انجام عمل یا حالتی را بیان می‌کنند و قابلیت «صرف شدن» (Conjugaison) دارند. تسلط به فعل در زبان فرانسه به شما کمک می‌کند بهتر حرف بزنید، متن‌ها را متوجه شوید و به راحتی دیدگاه خود را به زبان فرانسه بیان کنید. در ادامه شما را با افعال به زبان فرانسوی از جنبه‌های گوناگون آشنا می‌کنیم.

گروه‌های افعال در زبان فرانسه

شناخت گروه‌های فعل در زبان فرانسه به شما کمک می‌کند در صرف فعل موفق‌تر عمل کنید. در جدول زیر به طور مختصر گروه‌های اصلی زبان فرانسه را به همراه مثال برای شما معرفی کرده‌ایم.

مثالنام گروه به فارسینام گروه

Manger

Danser

Penser

گروه اول1er groupe

Agir

Choisir

Grossir

گروه دوم2e groupe

Aller

Partir

Rire

گروه سوم3e groupe

در ادامه به طور کلی شما را با این دسته‌بندی آشنا می‌کنیم.

 • افعال گروه اول، فعل‌هایی هستند که به er ختم می‌شوند.
 • افعال گروه دوم به ir ختم می‌شوند. اما برای این‌که بفهمید فعل موردنظر شما متعلق به گروه سوم نیست، دو شرط لازم است. اول این‌که فعل به ir ختم شود. دوم آن‌که مانند finir صرف شود. برای این‌که متوجه شوید فعل مانند finir صرف می‌شود، ابتدا فعل را در زمان حال و به اول‌شخص جمع (ضمیر ما) صرف کنید. فعلی که دارید باید دارای شناسه issons باشد.
 • افعالی که نه در گروه اول جا می‌گیرند، نه در گروه دوم، متعلق به گروه سوم‌ هستند. تعداد آن‌ها از تعداد افعال دو گروه دیگر کمتر است و در صرف بی‌قاعده‌ هستند.

به جملات زیر در کاربرد افعال گروه‌های سه‌گانه توجه کنید.

Ça dépend de ce que je mets dans mon rapport.

این به چیزی بستگی دارد که من در گزارشم بنویسم.

(در این مثال فعل گروه سوم mettre در جمله آورده شده است.)

Je pourrais parler longtemps sur cette question.

می‌توانم مدت طولانی درباره این سوال حرف بزنم.

(در این مثال فعل گروه اول parler در جمله آورده شده است.)

Avec votre permission, je vais continuer.

با اجازه شما ادامه می‌دهم.

(در این مثال فعل گروه دوم aller در جمله آورده شده است.)

فعل فرانسه

انواع افعال فرانسه

افعال در زبان فرانسه دسته‌بندی‌های گوناگونی دارند. افعال را می‌توان از طریق گذرا یا ناگذر بودن، اسنادی یا غیراسنادی بودن هم بررسی کرد.

افعال گذرا در زبان فرانسه

«افعال گذرا» (Le verbe transitif) افعالی‌اند که به مفعول مستقیم یا غیرمستقیم احتیاج دارند. افعال «گذرای مستقیم» (transitif direct) با «مفعول مستقیم» (complément d'objet direct) همراهند. افعال «گذرای غیرمستقیم» (transitif indirect) با «مفعول غیرمستقیم» (complément d'objet indirect) در جمله همراه می‌شوند. به افعال گذرا و ناگذر لازم و متعدی هم می‌گویند. افعال لازم و متعدی در انگلیسی هم یافت می‌شود. افعال گذاری غیرمستقیم معمولا با حرف اضافه‌های زیر ظاهر می‌شوند.

 • à
 • de
 • par
 • pour
 • sans
 • sur

در جملات زیر نمونه‌ای از این افعال را مشاهده می‌کنید.

Il parle avec moi.

او با من حرف زد.

(در این جمله از فعل گذرای غیر مستقیم استفاده شده است.)

Jacques récite un poème.

«جک» یک شعر خواند.

(در این جمله از فعل گذرای مستقیم استفاده شده است.)

 

افعال ناگذر در زبان فرانسه

«افعال ناگذر» (Le verbe intransitif) افعالی‌اند که به مفعول احتیاج ندارند. بعضی از افعال همیشه ناگذرند، مانند افعالی که در جدول زیر ذکر کرده‌ایم.

معنیفعل ناگذر
رفتنAller
رسیدنArriver
سفر کردنVoyager
آمدنVenir
گریه کردنPleurer
برف باریدنNager

به مثال‌های زیر از کاربرد افعال ناگذر توجه کنید.

Il a neigé pendant des jours.

روزهاست که برف باریده است.

Elle avait eu très peur et elle s'était mise à pleurer.

او خیلی ترسیده بود و به گریه افتاده بود.

افعال دو ضمیره در زبان فرانسه

«افعال دو ضمیره» (Le verbe pronominal) افعالی هستند که در جمله با یک «ضمیر انعکاسی» (Pronom réfléchi) دیده می‌شوند. در جدول زیر ضمایر انعکاسی را مشاهده می‌کنید.

ضمیر انعکاسیضمیر فاعلی
meje
tetu
seil/elle
nousnous
vousvous
seils/elles

افعال دو ضمیره به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.

 • دسته اول «افعال دو ضمیره انعکاسی» (Les verbes pronominaux réfléchis) است. در مثال‌های زیر تعدادی از این افعال را در جمله می‌بینید.

Il se regarde dans le miroir.

به خودش در آینه نگاه کرد.

Il se lave.

خودش را شست.
(دوش گرفت)

 • دسته دوم «افعال با معنای متقابل» (Les verbes pronominaux réciproques) است. در مثال‌های زیر کاربرد این دسته از افعال را می‌بینید.

Les deux amis se disputent.

دو دوست با همدیگر مشاجره کردند.

Ils se parlent.

آن‌ها با یکدیگر حرف زدند.

 • برخی از افعال دو ضمیره «افعال با معنای مجهول» (Les verbes pronominaux passifs) به کار می‌روند،‌ که در مثال زیر با آن‌ها آشنا می‌شوید.

Les fruits se sont vendus chers cette année.

میوه‌ها امسال گران فروخته شدند.

در مجله فرادرس مطلب مجهول در انگلیسی را نیز برای شما تهیه کرده‌ایم.

افعال غیرشخصی در زبان فرانسه

«افعال غیرشخصی» (Le verbe impersonnel) بر شخص دلالت نمی‌کنند و در ضمیر سوم شخص مفرد صرف می‌شوند. همان‌طور که اشاره کردیم، در صرف فعل‌های غیرشخصی نمی‌توانیم در ضمایری غیر از سوم‌شخص مفرد، فعل را صرف کنیم. آنچه در زبان فارسی به عنوان «باید» استفاده می‌کنیم، در زبان فرانسه با افعال غیرشخصی همراه می‌شود. در ادامه با مثال این افعال را در جمله نشان خواهیم داد.

Il faut laver la voiture.

خودرو را باید شست.

Il faut acheter du pain.

باید نان خرید.

نکته: افعال غیرشخصی هم‌چون نمونه‌های زیر درباره‌ شرایط آب‌و‌هوایی صدق می‌کنند،

Il pleut.

باران می‌بارد.

***

Il neige.

برف می‌بارد.

***

Il grêle.

تگرگ می‌بارد.

***

Il vente.

باد می‌وزد.

افعال دیگری نیز در این دسته وجود دارند، مانند فعل falloir که در ترکیب «Il faut» به معنای باید است. در جمله زیر کاربرد آن را مشاهده می‌کنید.

Il faut que tu m'aides.

باید کمکم کنی.

 

افعال اسنادی در زبان فرانسه

«افعال اسنادی» (Le verbe attributif) دسته‌ای از افعال در زبان فرانسه‌اند که حالت فاعل را شرح می‌دهند. در جدول زیر چند فعل اسنادی را به همراه معنی مشاهده می‌کنید.

معنیافعال اسنادی
بودنÊtre
پدیدار شدنParaitre
به نظر رسیدنSembler
به نظر رسیدنAvoir l'air
شدنDevenir
ماندنDemeurer

در مثال‌های زیر افعال اسنادی را در جمله مشاهده می‌کنید.

Elles semblent fatiguées.

آنان خسته به نظر می‌رسند.

La jeune fille était heureuse.

دختر جوان شاد بود.

افعال فرانسوی

افعال فرانسه برای بیان دیدگاه

شما برای این که دیدگاه خود را بیان کنید از کدام گروه از افعال در زبان فرانسه استفاده می‌کنید؟ یادگیری افعال بیان منظور در زبان فرانسه به ما کمک می‌کند که راحت‌تر عقیده خود را ابراز کنیم. ما در جدول زیر تعدادی از افعال پرکاربرد در بیان نظر در زبان فرانسه را برای شما به همراه معنی ذکر کرده‌ایم. می‌توانید افعال پرکاربرد زبان انگلیسی را نیز در مجله فرادرس مطالعه کنید.

معنیفعل
اظهار داشتنAffirmer
فکر کردنPenser
اعلام کردنDéclarer
توجه را به سمت حقیقتی جلب کردنFaire remarquer
دست انداختن کسیSe moquer
متفاعد کردنÊtre persuadé(e)
اضافه کردنAjouter
در جریان گذاشتنAvertir
متعجب شدنS’étonner
چیزی را در میان گذاشتنConfier
ترسیدنCraindre
پافشاری کردنInsister
به جا آوردنReconnaître
اظهار تاسف کردنDéplorer

کاربرد این افعال را در مثال‌های زیر در جمله خواهید دید.

Il affirme que les Français n’aiment pas les réformes.

او تاکید کرد فرانسوی‌ها این اصلاحات را نمی‌پسندند.

Elle pense que c’est une bonne solution pour l’environnement.

او فکر می‌کند این یک راه‌حل خوب برای محیط زیست است.

Il a déclaré qu’il mettrait tout en œuvre avec son gouvernement pour réduire la dette publique.

او تاکید کرده است که به همراه دولتش همه‌ آنچه را باید، برای عملی کردن کاهش بدهی عمومی، انجام داده است.

Il a fait remarquer que cette catastrophe avait déjà été annoncée en 2010.

وی خاطرنشان کرد، این فاجعه پیش از این در سال 2010 اعلام شده بود.

Elle s’est moquée du fait que des stars voulaient instaurer une journée sans viande.

او این مساله را مسخره کرد که هنرپیشه‌ها تصمیم دارند یک روز بدون گوشت را تعیین کنند.

Elle est persuadée que la voiture électronique va connaître un développement rapide.

او متقاعد شده است که خودرو الکترونیکی رشد سریعی خواهد داشت.

Il a ajouté que c’était un système reconnu dans le monde entier pour ses excellents résultats.

او افزود، این سیستمی است که در تمام جهان برای نتایج معرکه‌اش شناخته شده است.

Il avertit que la cigarette électronique peut être plus nocive pour la santé qu’on ne le croit.

او هشدار می‌دهد که سیگارهای الکترونیکی، بیش از آنچه فکر می‌کنیم، می‌توانند برای سلامتی مضر باشند.

Il s’étonne que la mairie n’interdise pas les voitures en centre-ville.

او حیرت می‌کند که شهرداری تردد خودروها را در مرکز شهر ممنوع نمی‌کند.

Elle m’a confié qu’elle n’y croyait pas non plus.

او به من گفت که دیگر او هم باور نمی‌کند.

Il craint que ces mesures ne surviennent trop tard.

او می‌ترسد که این اقدامات خیلی دیر انجام بشود.

Il a insisté sur le fait que le règlement du problème exigeait la participation de tous.

او تاکید کرد که حل مشکل نیازمند مشارکت همگان است.

Elle reconnaît que le développement des énergies renouvelables a pris beaucoup de retard.

او تشخیص می‌دهد که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار دیر شده است.

Il déplore que les accidents de la route fassent malheureusement plus de victimes chaque année.

او متاسف است که شوربختانه تصادفات جاده‌ای هر سال قربانیان بیشتری می‌گیرد.

چند فعل پرکاربرد از افعال فرانسه

در زبان فرانسه تعدادی از افعال بیشتر استفاده می‌شوند، از استفاده در مکالمات تا استفاده در ساختارهای فعلی دیگر برای فعل کمکی. در جدول زیر 30 فعل از این افعال را معرفی کرده‌ایم. معنای ذکر شده، معنای محبوب‌تر و کاربردی‌تر برای استفاده است.

معنیفعل
بودنÊtre
داشتنAvoir
انجام دادنFaire
گفتنDire
دیدن، مشاهده کردنVoir
گرفتنPrendre
توانستنPouvoir
حرف زدنParler
رفتنAller
دانستنSavoir
دادنDonner
گذراندن، عبور کردن ازPasser
گذاشتن، قرار دادنMettre
ترک کردنPartir
پیدا کردنTrouver
خندیدنRire
زندگی کردنVivre
رها کردنLaisser
کردنRendre
لبخند زدنSourire
آمدنVenir
فهمیدنComprendre
فکر کردنPenser
گشتن، جست‌و‌جو کردنChercher
گمان کردنCroire
شنیدن، گوش دادنEntendre
گرفتن، در دست گرفتنTenir
خواستنDemander
به یاد آوردنSouvenir
منتظر بودنAttendre

کاربرد تعدادی از این افعال در زبان فرانسه را در جملات زیر مشاهده می‌کنید.

Frédérique est à la bibliothèque depuis ce matin. (être)

«فردریک» از صبح امروز کتابخانه است.

Ah oui, ils ont raison ! C'est moi qui me suis trompé ! (avoir)

آه بله. حق با آن‌هاست، این منم که در اشتباه بودم.

nous faisons du vélo. (faire)

ما دوچرخه‌سواری می‌کنیم.

Le petit garçon ne dit pas la vérité: c'est un menteur ! (dire)

پسربچه راستش را نگفت، او دروغگو است.

laissez-moi regarder le film ! Vous faites trop de bruit ! (laisser)

بگذارید فیلمم را ببینم، شما خیلی سر و صدا می‌کنید.

Que vive la république ! (vivre)

زنده باد جمهوری.

Ça devrait vous prendre quinze minutes à vitesse normale. (prendre)

باید با سرعت معمولی 15 دقیقه از وقت شما را بگیرد.

Bonjour monsieur, je cherche le bureau de poste le plus proche. (chercher)

سلام آقا، من دنبال نزدیک‌ترین اداره پست می‌گردم.

نکته: در کاربرد فعل avoir ساختارهای زیر بسیار استفاده می‌شوند.

avoir froid

احساس سرما کردن

***

avoir chaud

احساس گرما کردن

***

avoir faim

احساس گرسنگی داشتن

***

avoir soif

احساس تشنگی کردن

***

avoir raison

حق داشتن

نمونه مکالمه با افعال فرانسه

برای درک بهتر کاربرد افعال در زبان فرانسه در ادامه به چند نمونه مکالمه مختلف با افعال اشاره کرده‌ایم تا کاربرد آن‌ها را در محاوره و فرانسه روزمره بهتر درک کنید و ترجمه هر یک از مکالمه‌ها نیز در ادامه آمده است.

مکالمه اول

Directrice : Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau, s’il vous plaît ?

Sébastien : J’arrive tout de suite.

Sébastien : (frappe à la porte) toc toc toc.

Directrice : Entrez.

Sébastien : Vous vouliez me voir ?

Directrice : Oui, j’ai une mission importante à vous confier.

Sébastien : Oui, de quoi s’agit-il ?

Directrice : Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine.

Sébastien : Oui, le directeur de Suzuki corporation…

Directrice : Exactement, il ne s’agira pas du directeur en personne mais de son fils. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l’organisation de son séjour.

Sébastien : Je, je ne parle pas couramment japonais, je connais seulement quelques mots.

Directrice : Oui, et c’est déjà beaucoup. Notre client va apprécier. Il arrive le 15 et repart le 18. C’est très court. Vous avez jusqu’à vendredi pour préparer son séjour.

Sébastien : Entendu, je dois l’accompagner pendant ces trois jours ?

Directrice : Oui ! Je veux qu’il garde un souvenir inoubliable de son séjour à Paris. Alors faites-ça bien ! Je compte sur vous.

ترجمه مکالمه اول

مدیر: سباستین می‌توانید به دفتر من بیایید؟

سباستین: الان می‌آیم.

...

سباستین: (در می‌زند) تق تق تق

مدیر: بفرمایید.

سباستین: می‌خواستید مرا ببینید؟

مدیر: بله، ماموریت مهمی برایت دارم.

سباستین: بله، درباره چیست؟

مدیر: می‌دانید که مشتری ژاپنی ما هفته آینده به ملاقات ما می‌آید.

سباستین: بله، مدیر شرکت سوزوکی.

مدیر: دقیقا. موضوع درباره خود مدیر که نه، درباره پسرش است، و تا جاییکه من می‌دانم شما ژاپنی حرف می‌زنید. برنامه‌ریزی اقامتش را شما به عهده خواهید گرفت.

سباستین: من ژاپنی را روان حرف نمی‌زنم. فقط چند کلمه بلدم.

مدیر: بله، و این در حال حاضر خیلی هم زیاد است. مشتری ما قدردانش خواهد بود. 15ام می‌آید و 18ام می‌رود. خیلی کوتاه است. شما تا جمعه فرصت دارید تا برای اقامت او آماده شوید.

سباستین: باشد، باید در این سه روز او را همراهی کنم؟

کارگردان: بله! از شما می‌خواهم خاطره‌ای فراموش‌نشدنی از اقامتش در پاریس به یادگار بگذارید. پس خوب انجامش بدهید! من روی شما حساب می‌کنم.

سباستین: باشد، به محض آماده شدن برنامه را برای شما ارسال می‌کنم.

مکالمه دوم

Marco : Bonjour Mademoiselle !

Christa : Bonjour !

Marco : Pourriez-vous me dire comment arriver à la bibliothèque?

Christa : Oui, bien sûr. Derrière le bâtiment rouge là-bas il y a la bibliothèque, elle est à côté de la cantine.

Marco : Merci beaucoup.

ترجمه مکالمه دوم

مارکو: سلام خانم

کریستا: سلام

مارکو: ممکن است به من بگویید چطور به کتابخانه بروم؟

کریستا: بله، البته. پشت ساختمان قرمز، کتابخانه است، کنار غذاخوری است.

مارکو: خیلی ممنون.

سوالات رایج درباره افعال فرانسه

برای درک بهتر افعال در زبان فرانسه در ادامه این مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

افعال فرانسوی را چطور حفظ کنیم؟

کافی است برای به خاطر سپردن دراز مدت افعال زبان فرانسه، وقایعی که بر شما گذشته است، برنامه‌هایتان برای آینده، فیلمی که دیده‌اید، کتابی که خوانده‌اید را برای کسی تعریف کنید یا بلند بلند برای خودتان تکرار کنید. چرا که تلفظ بخش مهمی از یادگیری افعال است.

چطور بفهمیم کلمه‌ای فعل است؟

فعل از طریق شناسه‌هایش و جایگاهش در جمله قابل تشخیص است. توجه کنید تنها کلمه‌ای که وقتی زمان عوض می‌شود به لحاظ ظاهری تغییر می‌کند، فعل است. مثلا وقتی زمان جمله را از گذشته به حال تغییر می‌دهیم، فاعل هیچ تغییری نمی‌کند اما فعل به لحاظ ظاهری تغییر می‌کند.

از کجا بفهمیم فعلی صرف نشده است؟

«اسم مصدر»‌ (L'infinitif) صورت صرف نشده افعال است که در زبان فرانسه به er و ir و یا re ختم می‌شود. برای مثال فعل manger یا finir و یا entendre صرف نشده‌اند.

تمرین فعل در فرانسه

تمرین افعال در زبان فرانسوی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «افعال در زبان فرانسه» می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل 6 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Les verbes du 1er groupe se terminent par :

er

ir

re

dre

2. Les verbes du 2ème groupe se terminent par :

er

ir

re

dre

3. Le verbe "aller" est un verbe du :

1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

4. Le verbe "nettoyer" est un verbe du :

1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

5. Le verbe "partir" est un verbe du :

1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

6. Pour désigner le groupe d'un verbe,on utilise :

sa terminaison

son infinitif

son radical

تمرین دوم

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Je ____ ma grand-mère. (téléphoner)

جواب

Réponse: Je téléphone à ma grand-mère.

Q2: il ____ contrarié.

جواب

Réponse: il paraît contrarié.

Q3: elle ____ charmante.

جواب

Réponse: elle est charmante.

Q4: Toutes les cerises _____ par les merles. (manger)

جواب

Réponse: Toutes les cerises ont été mangées par les merles.

Q5: Les roses _____ en mai.

جواب

Réponse: Les roses fleurissent en mai.

Q6: elle ____ grande.

جواب

Réponse: elle est grande

Q7: je _____ froid.

جواب

Réponse: j'ai froid.

Q8: Je ____ chaud.

جواب

Réponse: J'ai chaud.

جمع‌بندی

در این مطلب به دسته‌بندی‌های مختلف فعل پرداختیم و با تعدادی از افعال پرکاربرد یا مناسب برای مکالمه آشنا شدیم. به طور خلاصه در جدول زیر این دسته‌بندی‌ها را مرور می‌کنیم.

دسته بندی افعال در زبان فرانسه
گروه اولگروه فعلی
گروه دوم
گروه سوم
گذراانواع فعل
ناگذر
دو ضمیره
غیرشخصی
اسنادی
بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
communfrancaispodcastfrancaisfacilelefigarolefigarolerobert
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *