مجموعه مقالات Perceptron

شبکه‌های عصبی در پایتون و R – درک و کد نویسی از صفر تا صد
بررسی شبکه عصبی کانولوشن (CNN) — بخش اول