data mining

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «data mining» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

در این مطلب، آموزش نصب کتابخانه های پایتون علم داده به همراه توضیحات و مثال‌هایی از آن‌ها، ارائه شده است. «زبان برنامه‌نویسی پایتون» (Python Programming…

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ الهام حصارکی

«هوش مصنوعی» (Artificial Intelligence)، «یادگیری ماشین» (Machine Learning)، «بازشناسی الگو» (Pattern Recognition)، «داده‌کاوی» (Data Mining) و «هوش محاسباتی» (Computational Intelligence) از جمله موضوعات داغ روز…

۱۵ تیر ۱۳۹۸ الهام حصارکی

مسائل «داده‌کاوی» (Data Mining) و «یادگیری ماشین» (Machine Learning)، دارای انواع گوناگونی، شامل «یادگیری نظارت شده» (Supervised Learning) و «یادگیری نظارت نشده» (َUnsupervised Learning) هستند. در…

۱ خرداد ۱۳۹۸ الهام حصارکی

در این مطلب، روش بارگذاری بارگذاری مجموعه داده بزرگ در یادگیری عمیق مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین گام‌ها طی فرایند «داده‌کاوی» (Data…

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ الهام حصارکی

«تغییر مقیاس» (Re-scaling) و «تبدیل» (Transformation) یکی از بخش‌های اصلی کار بر روی داده‌ها به منظور انجام «تحلیل‌های آماری» (Statistical Analysis) و «مدل‌سازی» (Modeling) محسوب…

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ آرمان ری بد