Cross validation

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «Cross validation» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

پیدا کردن یک شغل خوب در حوزه «داده‌کاوی» (Data Mining) کار ساده‌ای نیست. دانستن چگونگی کار با کتابخانه‌هایی مانند «سایکیت‌لِرن» (scikit-learn) و «ggplot2» برای کسب…

۶ آذر ۱۳۹۷ الهام حصارکی

بیشتر الگوریتم‌ها در «یادگیری ماشین» (Machine learning)، برمبنای کمینه یا بیشینه‌سازی «تابع هدف» (Objective Function)، عمل می‌کنند. گروهی از توابع هدف که قرار است کمینه…

۱۷ مهر ۱۳۹۷ آرمان ری بد

داده‌ها ابزار کار در «یادگیری ماشین» (Machine Learning) هستند، در نتیجه نحوه جمع‌آوری و به‌کارگیری آن‌ها مهم است. «نمونه‌گیری» (Sampling) روشی آماری برای جمع‌آوری مشاهدات از…

۲۹ مرداد ۱۳۹۷ آرمان ری بد

در بخش‌های پیشین از مجموعه مطالب «آموزش یادگیری ماشین با مثال‌های کاربردی»، مبانی و مفاهیم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی…

۴ تیر ۱۳۹۷ الهام حصارکی

در بخش‌های پیشین از مجموعه مطالب «آموزش یادگیری ماشین با مثال‌های کاربردی»، مبانی و مفاهیم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی…

۳ تیر ۱۳۹۷ الهام حصارکی