برچسب: کانولوشن

انتگرال کانولوشن و محاسبه آن — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تبدیل فوریه (Fourier Transform) و محاسبه آن — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
بررسی شبکه عصبی کانولوشن (CNN) — بخش اول