مجموعه مقالات علم داده

مهارت های مورد نیاز شرکت ها در سال ۱۴۰۰ — به همراه منابع یادگیری (+ فیلم آموزشی)
ابزارهای نرم افزاری ضروری برای پروژه های علوم داده | راهنمای کاربردی
ابزارهای پایتون برای استخراج، تبدیل و بارگذاری داده ها — راهنمای کاربردی
مهارت های مهم برای دانشمندان داده در سال ۹۹ — به همراه منابع یادگیری
داکر (Docker) و کاربرد آن در علم داده — راهنمای کاربردی
نوشتن اپلیکیشن وب با پایتون برای علم داده — راهنمای کاربردی
متون آموزشی پیشنهادی دانشمندان داده برای یادگیری ماشین — فهرست کاربردی