مجموعه مقالات ریاضیات پایه دانشگاه

مسئله مقدار اولیه در معادلات دیفرانسیل — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)