آنتالپی

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «آنتالپی» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

ترمودینامیک آماری نظریه‌ای است که از خواص مولکولی بمنظور پیش‌بینی رفتار مقادیر ماکروسکوپی ترکیبات بهره می‌گیرد. به عبارت دیگر، ترمودینامیک آماری ارتباطی بین خواص ماکروسکوپی…

۳ آبان ۱۳۹۹ سهیل بحر کاظمی

در واکنش‌های شیمیایی، تغییرات انرژی درونی و آنتالپی به طور کلی از طریق روش‌های آزمایشگاهی تعیین می‌شوند. در این بخش می‌خواهیم به روش‌های آزمایشگاهی تعیین…

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ سهیل بحر کاظمی