مجموعه مقالات آموزک مکانیک

تعریف گرما و دما در ترمودینامیک — به زبان ساده