معادلات دیفرانسیل مرتبه اول — روش‌های حل به زبان ساده

۵۵۵۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
معادلات دیفرانسیل

در مطالب گذشته به تعریف معادلات دیفرانسیل و بررسی انواع آن پرداختیم. هم‌چنین در بخشی دیگر روش حل معادلات با مشتقات جزئی را توضیح دادیم. در این قسمت، قصد داریم تا در مورد روش‌های حل یک معادله دیفرانسیل صحبت کنیم. همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، یک معادله دیفرانسیل رابطه‌ای است که در آن یک تابع و مشتقاتش وجود داشته باشند.

در ابتدا اجازه دهید تا با معروف‌ترین معادله دیفرانسیل، که همان قانون دوم نیوتن است، شروع کنیم. این قانون بیان می‌کند که اگر نیروی F به جسمی به جرم m وارد شود، جسم دارای شتاب a خواهد شد و رابطه زیر همواره برقرار خواهد بود:

این معادله، یک رابطه دیفرانسیلی است، چرا‌ که می‌توان آن را به صورت زیر نوشت:

قانون دوم نیوتن

معادلاتی هم‌چون قانون دوم نیوتن را می‌توان با استفاده از روش جداسازی متغیر‌ها حل کرد.

قانون دوم نیوتن

معادلات جداپذیر

به معادلاتی که در آن متغیرها قابل جدا شدن باشند، معادلات جداپذیر گفته‌ می‌شود. فرمت کلی این نوع از معادلات به صورت زیر است:

جداسازی متغیرها

توجه داشته باشید، هنگامی که معادله‌ای به فرمت بالا نوشته شود، می‌توان با انتگرال‌گیری از طرفین آن، تابع y را نسبت به متغیر x پیدا کرد. بنابراین جواب نهایی معادله‌ای که جداپذیر است، به صورت زیر خواهد بود:

جداسازی متغیرها ی

روش جداسازی متغیرها، به شکلی خلاصه بیان می‌کند که: متغیرها را جدا کن و انتگرال بگیر. در ادامه به بررسی چند مثال از این روش خواهیم پرداخت.

مثال 1:

معادله زیر را حل کنید.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه، در مورد پاسخ این سوال فکر کنید. همان‌طور که دیده می‌شود این معادله به صورت فرمتی بیان شده که نشان دهنده یک معادله جدا‌ پذیر است.

جداسازی متغیرها

کاملا بدیهی است که با انتگرال‌گیری از طرفین، می‌توان به پاسخ این معادله دست یافت. بنابراین خواهیم داشت:

جداسازی متغیرها

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این روش بسیار به‌صرفه و آسان است. توصیه می‌شود قبل از حل هر معادله دیفرانسیل، در مورد جداپذیر بودن آن بررسی‌های لازم انجام شود.

مثال 2:

در این‌جا قصد داریم معادله‌ای سخت‌تر را مورد بررسی قرار دهیم. رابطه زیر را در نظر بگیرید:

جداسازی متغیرها

به منظور حل معادله‌ای که به صورت جداسازی متغیرها قابل حل است، در ابتدا بایستی ضرایب dx در یک سمت و ضرایب dy در سمت دیگر قرار گیرد. بنابراین داریم:

جداسازی متغیرها

همان‌طور که می‌بینید، xها به طور کامل در یک سمت و yها در سمت دیگر قرار گرفته‌اند. انتگرال سمت راست معادله برابر است با:

به همین روش انتگرال سمت چپ به شکل زیر محاسبه می‌شود:

بنابراین پاسخ معادله دیفرانسیل مفروض به صورت زیر خواهد بود:

جداسازی متغیرها

دقت شود که به ازای هر ثابت c، پاسخ بدست آمده در معادله صدق خواهد کرد؛ اما در معادلاتی که مقدار اولیه یا شرایط مرزی در آن تعریف شده باشند، می‌توان این ثابت‌ها را بدست آورد. به مثالی که در ادامه آمده‌ است توجه فرمایید.

مثال 3:

معادله زیر را به روش جداسازی متغیرها حل کنید.

جداسازی متغیرها

همان‌طور که در معادله می‌بینید، یک مقدار اولیه در صفر تعریف شده است. این عدد به ما کمک می‌کند تا ثابت‌های ظاهر شده در معادله، پیدا شوند. با مرتب کردن معادله مفروض، می‌توان نوشت:

جداسازی متغیرها

بنابراین توابع y در یک سمت و توابع x در سمت دیگر قرار گرفتند. با انتگرال‌گیری داریم:

انتگرال

پارامتر c با استفاده از مقدار اولیه تعریف شده در x=0 به شکل زیر محاسبه می‌گردد:

جداسازی متغیرها

در نتیجه پاسخ نهایی به صورت زیر خواهد بود:

جداسازی متغیرها

در مواردی ممکن است با دو و یا چند بار انتگرال‌گیری به پاسخ معادله دست یافت. در این مثال قصد داریم به حل معادله‌ای بپردازیم که در ابتدای این مطلب به آن اشاره کردیم.

مثال 4:

قانون دوم نیوتن را به صورت دیفرانسیلی در نظر بگیرید. منظور از دیفرانسیلی، فرمت زیر است:

جداسازی متغیرها

این معادله دارای مشتق مرتبه دوم است؛ بنابراین در پاسخ آن دو ثابت ظاهر خواهد شد. با دوبار انتگرال‌گیری می‌توان به جواب این معادله دست یافت:

جداسازی متغیرها

نتیجه‌گیری

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روش جداسازی متغیرها، گزینه مناسبی به منظور حل معادلات دیفرانسیل محسوب می‌شود. اما بایستی دقت کرد که در بسیاری از معادلات مطرح شده نمی‌توان از این روش استفاده کرد، چرا که معمولاً در آن‌ها امکان انجام این جداسازی وجود ندارد. در ادامه نوع خاصی از معادلات دیفرانسیل را معرفی خواهیم کرد که در آن‌ها با استفاده از یک تغییر متغیر مشخص می‌توان عمل جداسازی را انجام داد.

معادلات همگن

حال که به بررسی معادلات جداپذیر پرداختیم، وقت آن رسیده که در مورد «معادلات همگن» (Homogeneous Equations)، صحبت کنیم. یک معادله همگن به معادله‌ای گفته می‌شود که در آن ضرایب dx و dy همگن باشند. به منظور توضیح بیشتر، معادله زیر را در نظر بگیرید:

homogeneous-equation

همگن بودن معادله مفروض به این شرط است که دو تابع M و N، همگن باشند. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تابع همگن چه تابعی است؟ تابعی همگن است که شرط زیر در آن صدق کند:

تابع همگن

به عنوان مثال رابطه زیر را در نظر بگیرید:

تابع همگن

حال به منظور بررسی همگن بودن این معادله، به جای x و y، در آن zx و zy قرار می‌دهیم. بنابراین داریم:

تابع همگن

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این تابع همگن است. حال، تابع زیر را در نظر بگیرید:

تابع همگن

مشابه مثال قبلی با قرار دادن zx و zy در آن داریم:

تابع همگن

این معادله نیز همانند رابطه اول، همگن است. در این دو مثال توابع مورد بررسی، همگن بودند. به منظور بررسی یک تابع ناهمگن، معادله زیر را در نظر بگیرید:

تابع ناهمگن

همانند مثال‌های قبلی تابع (F(zx,zy را بدست می‌آوریم. بنابراین:

تابع همگن

با توجه به معادله بالا بدیهی است که این تابع به فرمت مد‌نظر در نخواهد آمد. بنابراین در نظر داشته باشید که هرگاه ضرایب dx و dy در یک معادله دیفرانسیل همگن باشند، آن معادله را همگن در نظر می‌گیریم.

به منظور حل یک معادله دیفرانسیل همگن مرتبه اول، از تغییر متغیر y=ux استفاده کنید. آن‌گاه معادله به دست آمده را بر حسب u و x مرتب کنید، خواهید دید که معادله بدست آمده با استفاده از روش جداسازی متغیرها قابل حل خواهد بود.

معادلات مکسول

معادلات ماکسول از معروف‌ترین معادلات علم فیزیک هستند که به دو صورت دیفرانسیلی و انتگرالی بیان می‌شوند.

مثال 1:

معادله دیفرانسیل زیر را حل کنید.

معادله همگن

همان طور که می‌بینید در این معادله M و N به ترتیب برابر هستند با:

معادله همگن

معادله همگن

N و M همگن هستند، بنابراین معادله شکل گرفته از آن‌ها نیز این ویژگی را خواهد داشت. در مرحله بعد با استفاده از تغییر متغیر y=vx، می‌توان معادله اصلی را به شکل جداپذیر بیان کرد. با استفاده از این تغییر و جایگذاری آن در معادله اصلی خواهیم داشت:

معادله همگن

این معادله نیز با استفاده از روش جداسازی متغیرها و به شکل زیر، قابل حل است.

تابع همگن

دقت شود که پاسخ اولیه بر حسب v و x و به صورت بالا خواهد شد؛ همچنین با جایگزین کردن y/x به جای v، می‌توان پاسخ نهایی را بر حسب y و x به دست آورد. در نتیجه خواهیم داشت:

تابع همگن

تابع همگن

مثال 2:

لطفا مثال زیر را مد نظر قرار دهید چرا‌ که چندین نکته در آن نهفته است:

معادله همگن

همان‌طور که دیده می‌شود، ضرایب dx و dy در این معادله، همگن هستند. بنابراین این معادله نیز از نوع همگن خواهد بود. در نتیجه می‌توانیم از تغییر متغیر y=vx، استفاده می‌کنیم. با استفاده از این تغییر متغیر و مرتب کردن معادله بر حسب x و v، می‌توان از روش جداسازی متغیر‌ها استفاده کرد. در نتیجه می‌توان گفت:

معادله همگن

تغییر متغیر

با فرضیات صورت گرفته و جایگذاری مقادیر، در معادله اصلی خواهیم داشت:

تابع همگن

پس از مرتب کردن این معادله، به عبارت زیر می‌رسیم:

معادله همگن

همان‌طور که می‌بینید این معادله، با روش جداسازی متغیرها قابل حل است. بنابراین می‌توان گفت:

معادله همگن

به منظور محاسبه انتگرال سمت چپ معادله، بایستی کسرها را به شکل زیر گویا کرد:

معادله همگن

در نتیجه:

معادله همگن

از طرفی با انتگرال‌گیری از سمت راست معادله، به عبارت زیر خواهیم رسید:

معادله همگن

نهایتا با برابر قرار دادن انتگرال سمت راست و چپ می‌توان گفت:

معادله همگن

بنابراین دقت کنید، چرا که در بعضی از مسائل کسرهایی وجود خواهند داشت که ممکن است مخرج آن‌ها از درجه 2 یا 3 یا بیشتر باشند؛ در چنین مواردی اولین روشی که بایستی مد نظر قرار گیرد، گویا کردن کسرها است. در آینده بیشتر در مورد حل مسائلی از مراتب بالاتر صحبت خواهیم کرد.

^^

بر اساس رای ۱۶۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Separable Equations First-Order Homogeneous Equations
۱۵ thoughts on “معادلات دیفرانسیل مرتبه اول — روش‌های حل به زبان ساده

سلام وقتتون بخیر باشه
سوال : تابع y=xe^x_2e^x جواب معادله دیفرانسیلy’=y=e^x است . حلش رو مرحله مرحله ممنون میشم توضیح بدین 🙏🏼

سلام و سپاس
فکر کنم در آخرین پاراگراف از مثال 1 معادلات همگن، “دقت شود که پاسخ اولیه بر حسب v و x و به صورت زیر خواهد شد”، منظور از “زیر” ، “بالا” بوده.

سلام و روز شما به خیر؛

مطلب مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. از همراهی شما با فرادرس خرسندیم.

سلام و عرض خسته نباشید مثال ۳ جداپذیرجواب یک x به قوه دو کم ندارد یعنی 2y3=1/2ex2 x2+x2+c.

سلام.
آنچه در متن نوشته شده صحیح است.
موفق باشید.

خوب بود ما این درسها را 40 سال قبل خواندیم در دانشکده فنی دانشگاه تهران
اساتید ما آقای دکتر سلطانپور و فکر کنم آقای دکتر عطاری بودند و یادشان گرامی باد. به نظرم شما خیلی ساده و خوب توضیح دادید. البته حل تمرین آقای هادی صالحی بودند که خیلی روان توضیح میدادند گرچه از همدوره ای ها ویک سال بالاتر بودند الان هم دکتری اقتصاد در آمریکا هستند. یاد ایشون همیشه برای من زنده است .متشکرم

عالی بود ممنون

عالی است.
فقط یه سوالی داشتم: با توجه به اینکه موضوع این قسمت با عنوان معادلات دیفرانسیل مرتبه اول معرفی شده است، پس چرا قانون دوم نیوتن که یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم است را برای شروع بحث و به عنوان یک مثال کاربردی آورده اید؟
البته اگر به شتاب a هیچ اشاره ای نکرده باشید و فقط به v متمرکز شوید می شود گفت قابل قبول است. ولی الان حرف از a میزنید در حالی که مبحث درس در مورد مرتبه یک است!
با تشکر از سایت خوبتون

سلام. ارائه مثال قانون دوم نیوتن فقط برای بیان دیفرانسلی بودن این معادله به عنوان مثالی از یک معادله دیفرانسل بیان شده و هدف بررسی این معادله نبوده است.
از اینکه با مجله فرادرس همراه هستید، از شما سپاسگزاریم.

سلام بخش مربوط به تعریف f=ma را بد توضیح دادید در واقع این عبارت یعنی که اگر به جرم m نیروی f وارد شود جرم m دارای شتاب a می شود

سلام. متن اصلاح شد.
از همراهی و دقت نظر شما سپاسگزاریم.

ممنون…مفید بود

خوب بود فقط میتونست از اینم بهتر بشه/یاعلی

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *