ساخت مجموعه آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور — راهنمای گام به گام

۵۵۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
ساخت مجموعه آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور — راهنمای گام به گام

در این راهنما با فرایند گام به گام ساخت مجموعه آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور آشنا می‌شویم. این آیکون‌ها با استفاده از برخی شکل‌ها و ابزارهای مقدماتی ساخته می‌شوند.

997696

تنظیم فایل پروژه جدید

در نخستین بخش از این راهنما با مراحل تنظیم اولیه فایل پروژه آشنا می‌شویم.

گام 1

کار خود را با راه‌اندازی یک سند جدید در نرم‌افزار ادوبی ایلاستریتور آغاز می‌کنیم. به این منظور به منوی File > New بروید و یا کلیدهای ترکیبی Ctrl+N را روی کیبورد بزنید. ما در این راهنما از تنظیمات زیر استفاده می‌کنیم:

 • Number of Artboards: 1
 • Width: 850 px
 • Height: 850 px
 • Units: Pixels

در زبانه Advanced نیز از تنظیمات زیر استفاده کنید:

 • Colour Mode: RGB
 • Raster Effects: Screen (72ppi)
 • Preview Mode: Default

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 2

به منوی Edit > Preferences > General بروید و مقدر Keyboard Increment را روی 1 پیکسل تنظیم کنید.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 3

به بخش Units بروید و از تنظیمات زیر استفاده کنید:

 • General: Pixel
 • Stroke: Points
 • Type: Points

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

تنظیم لایه‌ها

در این بخش لایه‌های کار را تنظیم و ساختار پروژه را آماده می‌کنیم.

گام 1

به پنل Layers بروید و دو لایه ایجاد کنید. نام آن‌ها را به صورت زیر تعیین کنید:

 • Layer 1: Background
 • Layer 2: Icons

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 2

مطمئن شوید که لایه پس‌زمینه انتخاب شده است، چون می‌خواهیم شروع به ایجاد پس‌زمینه کار بکنیم.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

ایجاد رنگ پس‌زمینه

در این بخش یک رنگ به پس‌‌زمینه کار می‌دهیم.

گام 1

همزمان با این که لایه پس‌زمینه در حال انتخاب است، ‌ روی ابزار Rectangle کلیک کنید و یک ناحیه مستطیلی 850 در 850 پیکسل ایجاد کنید تا آیکون‌ها در آن جای بگیرند. این ناحیه باید کل آرتبورد را پوشش دهد.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 2

مطمئن شوید که مستطیل در حال انتخاب است و روی ابزار Gradient کلیک کنید. در بخش زاویه (Angle) گزینه 45 Degrees را از منوی بازشدنی انتخاب کنید.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 3

دو رنگ را برای گرادیان انتخاب کنید. در این راهنما از رنگ زیر استفاده می‌کنیم:

 • R: 70
 • G: 82
 • B: 162

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 4

برای رنگ دوم هم از تنظیمات زیر استفاده می‌کنیم:

 • R: 138
 • G: 105
 • B: 173

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 5

تصویر نهایی پس‌زمینه باید به صورت زیر باشد. لایه پس‌زمینه را با کلیک روی آیکون قفل در پنل Layers قفل کنید و سپس روی لایه‌های آیکون کلیک کنید تا شروع به ساخت آیکون‌ها بکنیم.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

ایجاد آیکون سرباز

در این بخش نخستین آیکون خود را که مربوط به مهره سرباز یا پیاده در شطرنج است، می‌سازیم.

گام 1

ابزار Pen را بردارید و تنظیمات استروک را به صورت زیر قرار دهید:

  • Stroke Weight: 6
  • Cap: Round Cap
  • Corner: Miter Join
  • Align Stroke: Align Stroke to Center

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 2

کار خود را با برداشتن ابزار Ellipse و ایجاد یک دایره کوچک آغاز می‌کنیم. برای ایجاد یک دایره دقیق باید کلید Shift کیبورد را در زمان کلیک و کشیدن ماوس بگیرید.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 3

ابزار Pen را بردارید و دو خط زیر دایره بکشید.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 4

ابزار Rounded Rectangle را بردارید و یک شکل زیر دو خط بکشید. می‌توانید انحنای گوشه‌ها را با فشردن کلیدهای جهت بالا و پایین کیبورد در زمان ایجاد شکل‌ها تنظیم کنید.

همزمان که شکل در حال انتخاب است، ‌آن را به یک شکل Fill تغییر دهید.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 5

با کپی کردن و سپس چسباندن شکل (Ctrl+C > Ctrl+Shift+V) آن را در جا تکرار کنید. یک استروک به شکل دوم اضافه کنید و عرض آن را 20 پوینت تنظیم کنید. برای کسب بهترین نتایج، ‌استروک را در راستای لبه بیرونی تنظیم کنید.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 6

همزمان که شکل دوم در حال انتخاب است، به منو بروید و گزینه Object > Expand را انتخاب کنید تا پنجره Expand باز شود. مطمئن شوید که هر دو گزینه Fill و Stroke انتخاب شده‌اند و سپس روی OK کلیک کنید.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 7

بدین ترتیب یک شکل از روی استروک ساخته می‌شود. مطمئن شوید که شکل همچنان در حال انتخاب است و با استفاده از Pathfinder روی Unite کلیک کنید. بدین ترتیب شکل ادغام خواهد شد.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 8

با استفاده از ابزار Eyedropper شکل را به یک استروک تغییر دهید و استروک را در راستای لبه بیرونی تنظیم کنید.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 9

با استفاده از ابزار Ellipse یک دایره کوچک در انتها ایجاد کنید تا آیکون سرباز شطرنج کامل شود.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

ایجاد آیکون قلعه

در این بخش با روش ساخت آیکونی برای مهره قلعه یا رخ در شطرنج آشنا می‌شویم.

گام 1

در آغاز برای ایجاد آیکون قلعه از ابزار Rectangle استفاده می‌کنیم و یک شکل مستطیل کوچک می‌سازیم.

گام 2

یک شکل مستطیل نسبتاً بزرگ‌تر می‌سازیم و با استفاده از ابزار Eyedropper مقدار Stroke آن را تنظیم می‌کنیم و یکی از استروک‌هایی که قبلاً روی آیکون سرباز استفاده کردیم را انتخاب می‌کنیم.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 3

با استفاده از ابزار Rectangle یک شکل مستطیلی کوچک در بخش فوقانی ایجاد کنید. سپس با استفاده از ابزار Ellipse یک دایره کوچک در انتها بسازید. برای این که شکل مورد نظر دایره کامل باشد، باید در زمان کشیدن آن کلید شیفت کیبورد را نگه‌دارید.

آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 4

با استفاده از ابزار Rectangle و با پیگیری مراحل زیر، بخش فوقانی مهره قلعه را می‌سازیم.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 5

همه شکل‌های ساخته شده در گام قبلی را انتخاب کرده و به منوی Pathfinder > Unite بروید.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 6

بدین ترتیب همه شکل‌ها در یک شکل واحد ادغام می‌شوند.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 7

همزمان که شکل جدید ایجاد شده در حال انتخاب است با استفاده از ابزار Eyedropper آن را به حالت استروک تبدیل می‌کنیم تا مطمئن شویم که وزن استروک همان مقدار قبلی است.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 8

برای ایجاد نیم‌دایره، ‌باید ابتدا با استفاده از ابزار Ellipse یک دایره رسم کنید. سپس با استفاده از ابزار Rectangle مستطیلی روی دایره می‌کشیم

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 9

هر دو شکل قبلی را انتخاب کرده و سپس به منوی Pathfinder > Minus Front بروید.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 10

بدین ترتیب شکل مستطیل و بخشی از دایره که پوشانده شده حذف می‌شوند.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 11

با کلیدهای Ctrl+C>Ctrl+V یک کپی از نیم‌دایره می‌گیریم.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 12

نیم‌دایره کپی شده را انتخاب کرده و روی آن راست-کلیک می‌کنیم. از منوی باز شده گزینه Pathfinder > Minus Front را انتخاب می‌کنیم. سپس محور Vertical را روی 90 Degrees تنظیم کرده و روی OK کلیک می‌کنیم.

طراجی آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور

گام 13

مطمئن شوید که هر دو نیم‌دایره به صورت افقی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 14

نیم‌دایره‌ها را در طرفین شکل‌ها قرار دهید تا آیکون قلعه کامل شود.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

ایجاد آیکون اسب

در این بخش آیکون مهره اسب را در شطرنج طراحی می‌کنیم.

گام 1

برای آغاز ایجاد آیکون اسب باید آیکون قلعه را که در بخش قبل ساختیم کپی کنیم. روی این آیکون کپی شده با استفاده از ابزار Selection یا Direct Selection بخش میانی را حذف می‌کنیم.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 2

با استفاده از ابزار Polygon یک مثلث می‌سازیم. زمانی که از این ابزار استفاده می‌کنیم، با زدن کلیدهای جهت بالا یا پایین، ‌ می‌توانیم تعداد اضلاع را افزایش یا کاهش دهیم. برای ایجاد یک مثلث متساوی‌الاضلاع باید کلید Shift را بگیریم. سپس یک مثلث متساوی‌الاضلاع کوچک‌تر هم ایجاد کرده و در میانه مثلث قبلی قرار می‌دهیم.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 3

نیم‌دایره‌های طرفین مثلث را طوری می‌چرخانیم که استروک‎ها به صورت قطری قرار گیرند. به این منظور روی آن‌ها راست-کلیک کرده و گزینه Transform > Rotate را انتخاب کنید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 4

برای ایجاد بخش سر در آیکون اسب، از ابزار Rounded Rectangle و ابزار Ellipse استفاده می‌کنیم تا شکل‌های زیر را ایجاد کنیم.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 5

با استفاده از ابزار Rectangle دو مستطیل بالای شکل‌ها به صورت زیر قرار می‌دهیم.

طراجی آیکون در ایلاستریتور

گام 6

با ابزار Minus Front شکل‌های همپوشان را حذف می‌کنیم.

طراجی آیکون در ایلاستریتور

گام 7

بدین ترتیب یک لبه مستقیم ایجاد می‌شود. دو شکل را همراه با هم جابجا می‌کنیم تا به صورت تصویر زیر در آید:

طراجی آیکون در ایلاستریتور

گام 8

با استفاده مجدد از ابزار Minus Front سمت چپ شکل را حذف کرده و هر دوی آن‌ها را به صورت Stroke در می‌آوریم.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 9

هر دو شکل را انتخاب کرده و با مراجعه به منوی Pathfinder > Unite آن‌ها را به صورت شکل واحدی ترکیب می‌کنیم.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 10

ابزار Add Anchor Point را برمی‌داریم و یک نقطه در نزدیکی گوشه چپ شکل ایجاد می‌کنیم. سپس با استفاده از ابزار Direct Selection این گوشه را به سمت چپ می‌کشیم تا حالت گوش پیدا کند.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 11

با استفاده از ابزار Direct Selection نقطه‌ای که در تصویر زیر مشخص شده را حذف می‌کنیم.

گام 12

با استفاده از ابزار Pen سه‌نقطه اضافی سمت راست شکل را حذف می‌کنیم.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 13

نقاط منحنی را انتخاب کرده و آن‌ها را با استفاده از ماوس تا میانه می‌کشیم تا شکل گردن اسب ایجاد شود. با گرفتن کلید Shift روی کیبورد می‌توان چندین نقطه را انتخاب کرد.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 14

زمانی که از شکل ظاهری سر اسب رضایت یافتید، با استفاده از ابزار Ellipse چشم‌ها را ایجاد می‌کنیم. فراموش نکنید که برای کشیدن شکل دایره کامل باید کلید شیفت کیبورد را بگیرید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 15

یک خط زیر سر اسب بکشید و آن را زیر شکل‌های قبلی قرار دهید تا آیکون نهایی اسب کامل شود.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

ایجاد آیکون فیل

در این بخش با مراحل طراحی آیکون مهره فیل شطرنج آشنا می‌شویم.

گام 1

در آغاز برای ساخت آیکون فیل باید یک کپی از آیکون اسب بگیریم. با انتخاب این آیکون کپی شده، از ابزار Selection یا Direct Selection برای حذف بخش‌های فوقانی آیکون یعنی سر اسب استفاده می‌کنیم.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 2

با استفاده از ابزار Ellipse و گرفتن همزمان کلید Shift روی کیبورد، ‌یک دایره کامل در بخش فوقانی آیکون جدید می‌سازیم.

طراحی آیکون در ایلاستریتورگام 3

با استفاده از ابزار Direct Selection نقطه فوقانی دایره را کمی به سمت بالا می‌کشیم. بدین ترتیب شکلی مانند تخم مرغ ایجاد می‌شود.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 4

دستگیره‌ها را انتخاب کرده و با استفاده از ابزار Direct Selection آن‌ها را به سمت میانی می‌کشیم تا شکل قطره مانند ایجاد شود.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 5

با استفاده از ابزار Ellipse یک دایره ایجاد می‌کنیم و آن را روی شکل قطره مانند قرار می‌دهیم. با استفاده از ابزار Pen یک شکل صلیب ایجاد کرده و آن را درون شکل قطره مانند قرار می‌دهیم تا آیکون فیل نهایی شود.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

ایجاد آیکون وزیر

در این بخش با مراحل ساخت آیکون برای مهره وزیر در شطرنج آشنا می‌شویم.

گام 1

در آغاز یک کپی از آیکون فیل ایجاد می‌کنیم. روی آیکون کپی شده از ابزار Selection یا Direct Selection استفاده می‌کنیم تا بخش‌های میانی و فوقانی آیکون را حذف کنیم. بدین ترتیب تنها دو دایره در انتها و نیم‌دایره‌ها در طرفین آیکون باقی می‌مانند.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 2

نیم‌دایره‌ها را کمی می‌چرخانیم. به این منظور روی شکل‌ها راست-کلیک کرده و به بخش Transform > Rotate می‌رویم تا نتیجه‌ای مانند تصویر زیر حاصل شود.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 3

با استفاده از ابزار Ellipse دو دایره ایجاد می‌کنیم که دایره بیرونی از stroke و دایره درونی از یک Fill استفاده می‌کند. به خاطر داشته باشید که با گرفتن کلید Shift می‌توانید یک دایره کامل بسازید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 4

با استفاده از ابزار Ellipse دو دایره همپوشان در کنار هم در بخش فوقانی شکل‌های دیگر ایجاد کنید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 5

با استفاده از ابزار Ellipse یک دایره کوچک در بخش فوقانی ایجاد کنید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 6

برای ایجاد پایه تاج با استفاده از ابزار Pen یا Rectangle شکل‌هایی را که در تصویر زیر می‌بینید رسم کنید. زمانی که از ابزار Pen استفاده می‌کنید، با نگه داشتن کلید ‌ُ Shift روی کیبورد می‌توانید خطوط مستقیمی به صورت عمودی یا افقی رسم کنید. به این ترتیب هم‌راستاسازی اشکال آسان‌تر می‌شود.

سپس با استفاده از ابزار Direct Selection نقاط منحنی را انتخاب کنید. برای انتخاب چند نقطه باید کلید Shift را نگه دارید. در ادامه این نقاط را به سمت مرکز دایره بکشید تا گوشه‌ها به صورت منحنی درآیند.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 7

با قرار دادن تاج روی شکل‌های دیگر آیکون مانند تصویر زیر، آیکون وزیر هم تکمیل می‌شود.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

ایجاد آیکون شاه

در این بخش با مراحل ساخت آیکون شاه به عنوان آخرین آیکون شطرنجی خودمان آشنا می‌شویم.

گام 1

برای ساخت آیکون شاه باید ابتدا آیکون وزیر را کپی کنیم. روی این آیکون کپی شده با استفاده از ابزار Direct Selection دوایر میانی را حذف کنید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 2

با استفاده از ابزار Direct Selection شکل دایره کوچک را در بخش فوقانی تاج حذف کنید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 3

با استفاده از ابزار Rectangular Shape دو مربع بسازید که آن که بزرگ‌تر است به صورت Stroke و مربع کوچک‌تر درونی به صورت Fill است. مربع کوچک‌تر را درون مربع بزرگ‌تر و درست در میانه آن قرار دهید.

سپس هر دو مربع را انتخاب کرده و با راست-کلیک و رفتن به بخش Transform > Rotate آن‌ها به میزان 45 درجه بچرخانید. هر دوی آن‌ها را در نقطه مرکزی آیکون قرار دهید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

گام 4

با استفاده از ابزار Pen شکل صلیب کوچکی در بالای تاج ایجاد کنید.

طراحی آیکون در ایلاستریتور

سخن پایانی

بدین ترتیب به پایان این راهنما می‌رسیم. اکنون شما موفق شدید این راهنما را با موفقیت به پایان ببرید و آیکون‌هایی برای همه مهره‌های شطرنج بسازید. امیدواریم این راهنما را مفید یافته باشید و نکات و ترفندهایی که در این مقاله آموخته‌اید، بتوانند در تصویرسازی‌های بعدی به کمک شما بیاید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

==

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
design.tutsplus
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *