زیست شناسی

تقسیم میوز — از صفر تا صد

تقسیم میوز — از صفر تا صد

تقسیم میوز یا کاستمان (Meiosis) فرایندی است که در جانورانی با تولید مثل جنسی و سلول‌های یوکاریوتی انجام می‌گیرد. این تقسیم به گونه‌ای است که…

۱۱ فروردین, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...
ژنتیک جمعیت — از صفر تا صد

ژنتیک جمعیت — از صفر تا صد

ژنتیک جمعیت مطالعه‌ای از پراکندگی و تنوع ژنتیکی تحت تاثیر عوامل مختلف تکامل است. عوامل تکاملی شامل واریانس ژنتیکی، انتخاب طبیعی، جریان ژنی، جهش و……

۷ فروردین, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...
هسته سلول — به زبان ساده

هسته سلول — به زبان ساده

هسته سلول مرکز ذخیره اطلاعات ژنتیکی آن به شکل رشته‌های DNA و RNA است. در یاخته‌های یوکاریوتی مانند سلول‌های گیاهی و جانوری، هسته وجود دارد….

۴ فروردین, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...