گرامر Simple Present – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین

آخرین به‌روزرسانی: ۳ بهمن ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
گرامر Simple Present

زمان حال ساده پرکاربردترین زمان در زبان انگلیسی و آسان‌ترین ساختار زمانی در این زبان است که کاربردهای مختلفی برای توصیف کارها در زمان حال و آینده دارد. در این مطلب به گرامر Simple Present می‌پردازیم و ساختار و کاربردهای مختلف آن را بررسی می‌کنیم. همچنین روش منفی کردن و سوالی کردن این ساختار را آموزش می‌دهیم. علاوه بر این، به شیوه صرف دو فعل بی‌قاعده to be و have در این زمان می‌پردازیم.

ساختار گرامر Simple Present

Simple Present که به آن حال ساده یا حال نامعین نیز گفته می‌شود، یکی از زمان‌های بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی است. این زمان که ساده‌ترین ساختار زمانی زبان انگلیسی محسوب می‌شود برای اشاره به حقایق، عادات، شرایط ثابت و کارهایی استفاده می‌شود که همیشه انجام می‌شوند.

ساختار گرامر Present Simple برای تمام ضمیرها به یک شکل به کار می‌رود جز سوم‌شخص مفرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I need a new laptop.

من لپ‌تاپی جدید نیاز دارم.

We want ice-cream for dessert.

ما برای دسر بستنی می‌خواهیم.

در حالت مثبت جمله‌هایی که با گرامر Simple Present ساخته می‌شوند، «s» سوم‌شخص را به انتهای فعل اصلی اضافه می‌کنیم. این مثال‌ها را در نظر بگیرید.

The cat drinks water from this bowl.

گربه از کاسه خود آب می‌نوشد.

She eats dinner at 9 P.M.

او ساعت نه شب شام می‌خورد.

برای سوال پرسیدن در گرامر Simple Present یا منفی کردن جمله باید از فعل کمکی do استفاده کنیم. همان‌‌طور که می‌دانید این فعل نیز جزو افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی است و به دو شکل do و does به کار می‌رود اما توجه داشته باشید که می‌توان از این فعل به عنوان فعل اصلی جمله نیز استفاده کرد. مثال زیر را از این ساختار در نظر بگیرید.

I don't want to do my homework.

نمی‌خواهم تکلیف خود را انجام دهم.

(در جمله بالا do اول فعل کمکی است و دومی فعل اصلی به معنی انجام دادن است.)

برای منفی کردن فعل در گرامر Simple Present از فعل کمکی do استفاده می‌کنیم. اگر فاعل جمله اول‌شخص مفرد یا دوم‌شخص مفرد یا اشخاص جمع باشد از don't استفاده می‌کنیم و اگر سوم‌شخص مفرد باشد doesn't را به کار می‌بریم. در جدول زیر به روش صرف این فعل در حالت منفی اشاره شده است.

منفی کردن فعل Simple Present
don't do I
don't do You
doesn't do He
doesn't do She
doesn't do It
don't do We
don't do They

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید «s» سوم‌شخص در این ترکیب به فعل اصلی جمله اضافه نمی‌شود بلکه در فعل کمکی آن به شکل does می‌آید. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Jessica and Harry don't want to get married until they can afford a house.

«جسیکا» و «هری» نمی‌خواهند تا زمانی که بتوانند خانه‌ای بخرند، ازدواج کنند.

My sister doesn't wake up early.

خواهر من زود بیدار می‌شود.

ساختار گرامر Simple Present

Pauline does not want to share the pie.

«پائولین» نمی‌خواهد پای را با کسی تقسیم کند.

I don’t want pie anyway.

به هر حال من پای نمی‌خواهم.

I am not a pie lover, but Pauline sure is.

من عاشق پای نیستم اما مطمئنم «پائوین» هست.

You aren’t ready for such delicious pie.

تو برای خوردن چنین پای خوشمزه‌ای آماده نیستی.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم یکی از کاربردهای افعال کمکی در زبان انگلیسی ساختن سوال است. برای ساختن سوال‌های بله یا خیر می‌توان از فعل کمکی do در اول جمله استفاده کرد. در این ساختار فاعل بعد از فعل کمکی می‌آید و سپس فعل اصلی جمله. به مثال‌های زیر و شکل پرسشی آن‌ها توجه کنید.

They know each other.

آن‌ها همدیگر را می‌شناسند.

Do they know each other?

آیا آن‌ها همدیگر را می‌شناسند؟

Carolyn remembers me.

«کارولین» من را به یاد دارد.

Does Carolyn remember me?

آیا «کارولین» من را به یاد دارد؟

Do you know how to bake a pie?

می‌دانی چطور شیرینی پای بپزی؟

How much does Pauline love pie?

«پائولین» چقدر از شیرینی پای خوشش می‌آید؟

Do you play the piano?

تو پیانو می‌زنی؟

Where do you live?

کجا زندگی می‌کنی؟

Does Jack play football?

«جک» فوتبال بازی می‌کند؟

Where does he come from?

او اهل کجاست؟

گرا‌مر Simple Present برای سوم شخص مفرد

برای ساختن سوال‌های wh جمله را با کلمه پرسشی wh شروع کرده و سپس از do و does استفاده می‌کنیم. سپس فاعل جمله و در نهایت فعل اصلی آن را می‌آوریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I want to eat lunch in a restaurant.

می‌خواهم در رستوران غذا بخورم.

Where do you want to eat lunch?

کجا می‌خواهی غذا بخوری؟

Where do Jack and Joe live?

«جک» و «جو» کجا زندگی می‌کنند؟

What does Jack do?

«جک» چه شغلی دارد؟

When do you usually get up?

تو معمولا چه ساعتی بیدار می‌شوی؟

برای ساخت سوال‌هایی که با دو کلمه پرسشی who و what ساخته می‌شوند معمولا از فعل کمکی do و does استفاده نمی‌کنیم. مثال‌های زیر را را از این ساختار در نظر بگیرید.

Who lives in London?

چه کسی در لندن زندگی می‌کند؟

Who plays football at the weekend?

چه کسی آخر هفته‌ها فوتبال بازی می‌کند؟

Who works at Liverpool City Hospital?

چه کسی در بیمارستان «لیورپول سیتی» کار می‌کند؟

ساختار گرامر Simple Present در افعال بی قاعده

دو فعل to be و to have در زبان انگلیسی جزو افعال بی‌قاعده‌ای هستند که در زمان حال ساده برای اشخاص مختلف به شکل‌های متفاوتی صرف می‌شوند. برای درک بهتر روش صرف فعل to be در زمان حال ساده نگاهی به جدول زیر بیندازید.

حالت سوالی حالت منفی حالت مثبت
Am I? I am not I am
Are you? you are not you are
Is he? he is not he is
Is she? she is not she is
Is it? it is not it is
Are we? we are not we are
Are they? they are not they are

به مثال‌ زیر دقت کنید.

My husband is an accountant and I'm a teacher.

شوهر من حسابدار است و خودم معلم هستم.

در جدول زیر به روش صرف فعل have در زمان حال ساده اشاره شده است.

حالت سوالی حالت منفی حالت مثبت
Have I? I have not I have
Have you? you have not you have
Has he? he has not he has
Has she? she has not she has
Has it? it has not it has
Have we? we have not we have
Have they? they have not they have

مثال زیر را در نظر بگیرید.

We have a very big pool in our house.

ما استخر بسیار بزرگی در خانه‌مان داریم.

گرا‌مر Simple Present برای سوم شخص مفرد

به طور کلی ضمیر سوم‌شخص مفرد فعل حال ساده در زبان انگلیسی با اضافه شدن «s» به انتهای فعل ساخته می‌شود. بسیاری از افعال برای انجام این کار نیاز به تغییری ندارند اما بعضی از فعل‌ها برای اضافه شدن «s» سوم‌شخص نیاز دارند تغییری در انتهای آن‌ها صورت بگیرد. این تغییرها عبارتند از:

 • اگر فعل به یکی از حروف «zz» ،«sh»، «ss»، «ch» و «o» ختم شود به جای «s» از «es» در انتهای فعل استفاده می‌کنیم:

watch → watches

kiss → kisses

wash → washes

go → goes

do → does

 • اگر فعل به یک حرف بی‌صدا و حرف «y» ختم شود، «y» تبدیل می‌شود به «i» و سپس «es» به انتهای فعل اضافه می‌شود:

cry → cries

fly → flies

study → studies

 • اگر فعل به یک حرف صدادار و سپس حرف «y» ختم شود، فقط «s» به انتهای آن اضافه می‌کنیم:

play → plays

say → says

stay → stays

کاربردهای گرامر Simple Present

زمان حال ساده در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که مهم‌ترین موارد آن عبارتند از:

 • برای اشاره به حقایق
 • برای بیان شرایط موجود در حال حاضر
 • برای اشاره به کارهای تکراری یا عادات
 • برای گزارشگری ورزشی
 • برای اشاره به برنامه‌های زمانی
 • برای روایت کردن داستان
 • برای خلاصه کردن فیلم و کتاب

برای اشاره به حقایق

برای اشاره به چیزی که همیشه درست است و حقیقتی کل به شمار می‌رود از گرامر Simple Present استفاده می‌کنیم. این ساختار به معنی آن است که نمی‌توانیم تغییری در آن حقیقت ایجاد کنیم. توجه داشته باشید که حقایق کلی به حقایقی علمی اشاره دارند که نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد یا تغییر دادن آن‌ها کاری دشوار است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Water freezes at zero degrees.

آب در دمای صفر درجه یخ می‌زند.

The Earth revolves around the Sun.

زمین دور خورشید می‌چرخد.

علاوه بر این از زمان حال ساده برای توصیف وضعیتی استفاده می‌کنیم که موقت است و در حال حاضر حقیقتی کلی به شمار می‌رود. این وضعیت ممکن است در آینده تغییر کند اما فعلا به شکلی است که در جمله توصیف می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She only eats fish.

او فقط ماهی می‌خورد.

کاربردهای گرامر Simple Present

برای اشاره به شغل افراد در زبان انگلیسی، با وجود اینکه نمی‌توانیم کاملا اطمینان داشته باشیم که در آینده نیز همان کار را ادامه دهند یا نه، یعنی تغییری در این وضعیت ایجاد می‌شود یا نه، اما باز هم از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر این نکته به مثال‌های زیر دقت کنید.

Marcus works in a bank.

«مارکوس» در بانک کار می‌کند.

Alex works at the post office.

«الکس» در اداره پست کار می‌کند.

برای بیان شرایط موجود در حال حاضر

در زبان انگلیسی از افعال حالتی برای توصیف شرایط موجود استفاده می‌کنیم. این افعال همیشه در زمان حال ساده به کار می‌روند. گاهی اوقات برای اشاره به احساسات خود نیز از افعال ربطی در زمان حال ساده استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

He feels terrible about the date.

او احساس بدی راجع به قرار خود دارد.

I am happy to see you honey.

من از دیدن تو خوشحالم عزیزم.

برای اشاره به به چیزهایی که دوست داریم و چیزهایی که دوست نداریم از گرامر Present Simple استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به افعالی که برای بیان علایق خود استفاده می‌کنیم اشاره شده است.

افعال مربوط به علاقه و انزجار
can't bear don't like
detest dislike
like hate
love abhor
enjoy

به مثال‌های زیر از این افعال دقت کنید.

I love playing the piano.

من عاشق پیانو زدن هستم.

I can't bear cheese.

از پنیر بدم می‌آید.

در کنار افعال حالتی از فعل حال ساده استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که این ساختار برای اشاره به وضعیتی استفاده می‌شود که ادامه دارد اما به جای زمان حال استمراری از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم. مهم‌ترین افعال حالتی عبارتند از:

افعال حالتی
believe be
hate belong
like hear
mean love
remain prefer
seem realize
think smell
want understand
wish

به این مثال‌ها توجه کنید.

She believes in the afterlife.

او به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارد.

برای اشاره به کارهای تکراری یا عادات

گرامر Present Simple برای توصیف کارهایی استفاده می‌شود که در زمان حال تکرار می‌شوند. در این کاربرد از قیدهای تکرار استفاده می‌کنیم تا میزان تکرار شدن آن‌ها را مشخص کنیم. مثال‌های زیر از این کاربرد را در نظر بگیرید.

I usually drink tea at 5 pm.

من معمولا ساعت پنج عصر چای می‌خورم.

Maria is always late for the art class.

«ماریا» همیشه دیر به کلاس هنر می‌رسد.

She never sleeps at 10.

او هیچ‌وقت ساعت ده نمی‌خوابد.

برای اشاره به کارهایی که برای سرگرمی انجام می‌دهیم از فعل در زمان حال ساده استفاده می‌کنیم چراکه علایق و خواسته‌های ما طی زمان تغییر می‌کنند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

I swim in the pool whenever I am bored.

من هر وقت کسل می‌شوم در استخر شنا می‌کنم.

She cooks different types of soups on Mondays.

او دوشنبه‌ها انواع مختلفی از سوپ می‌پزد.

برای بیان عادت‌های خود نیز از گرامر Simple Present استفاده می‌کنیم. عادت به کارهای خاصی گفته می‌شود که در دوره خاصی از زندگی خود مدام انجام می‌دهیم. برای بیان عادات نیز از قیدهای تکرار استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I play tennis every Tuesday.

من هر سه‌شنبه تنیس بازی می‌کنم.

یادگیری انگلیسی

برای گزارشگری ورزشی

یکی دیگر از کاربردهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی برای گزارش کردن مسابقات ورزشی است. در این کاربرد از ساختار گرامر Simple Present برای توصیف کارهایی استفاده می‌شود که در مدتی کوتاه انجام می‌شوند و به همان سرعت شروع خود پایان می‌یابند. توجه داشته باشید اگر این کارها در مدت زمان طولانی‌تری انجام شوند از حال ساده برای توصیف آن‌ها استفاده نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

He shoots and he scores!

او توپ را پرتاب می‌کند و امتیاز می‌گیرد.

Here's Jackson back to throw... and down he goes, as Gabe Wilkins gets there.

«جکسون» برگشته تا توپ را پرتاب کند... خم می‌شود و همزمان «گیب ویلکینز» به آنجا می‌رسد.

برای اشاره به برنامه‌های زمانی

از گرامر Simple Present برای توصیف برنامه‌های زمانی استفاده می‌کنیم که از قبل برای انجام آن‌ها برنامه ریخته‌ایم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

The exam starts at 10:00 a.m.

امتحان ساعت ده صبح شروع می‌شود.

The bus leaves at 8:05 this morning.

اتوبوس ساعت 8:05 امروز صبح به راه می‌افتد.

برای روایت کردن داستان

هنگام روایت داستان یا خاطره‌ای در گذشته از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر این نکته به یاد داشته باشید که اتفاق مد نظر در گذشته رخ داده است اما ما الان مشغول تعریف کردن آن هستیم. به مثال‌های زیر از این کاربرد توجه کنید.

Frodo lives in the Shire. He has a best friend called Sam.

«فرودو» در «شایر» زندگی می‌کنند. او دوستی صمیمی به نام «سم» دارد.

کاربردهای دیگر گرامر Simple Present

پیش از این به کاربردهای اصلی گرامر Simple Present در زبان انگلیسی اشاره کردیم. در ادامه به ساختارهایی می‌پردازیم که معمولا در زمان حال ساده در زبان انگلیسی به کار می‌روند.

شرطی نوع صفر

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم زمان حال ساده در زبان انگلیسی برای بیان حقایقی به کار می‌رود که به طور کلی درست هستند. ساختار شرطی نوع صفر (Zero Conditionals) نیز برای اشاره به حقایقی است که همیشه درست هستند به همین خاطر می‌توان از گرامر Simple Present برای شرطی‌های نوع صفر استفاده کرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

If you heat water to 100 degrees, it boils.

اگر آب را تا صد درجه حرارت بدهی می‌جوشد.

جمله واره های وابسته

از زمان حال ساده برای اشاره به ترتیب انجام شدن کارها در زمان حال استفاده می کنیم. این نتایج نشان می‌دهند چه کاری زودتر یا دیرتر انجام شده است. در جمله‌واره‌های وابسته که با حروف ربط وابسته (Subordinating Conjunction) ساخته می‌شوند معمولا زمان حال ساده به کار می‌رود. به این مثال‌ها توجه کنید.

When I get home, I take a shower, then I watch some television and after that I check my emails.

وقتی به خانه می‌رسم دوش می‌گیرم، بعد کمی تلویزیون تماشا می‌کند و پس از آن به ایمیل خود نگاهی می‌اندازم.

First I get up, then I have breakfast.

اول بیدار می‌شوم و بعد صبحانه می‌خورم.

از گرامر Simple Present برای حرف زدن در مورد آینده نیز استفاده می‌کنیم. این ساختار معمولا با قیدهایی مانند «after» ،«until» ،«when» و «as soon as» همراه می‌شود. گاهی اوقات بخشی از جمله که بعد از این قیدها می‌آید جمله‌واره وابسته زمانی است. بنابراین می‌توان گفت از زمان حال ساده، در جمله‌واره‌های وابسته زمانی برای حرف زدن در مورد آینده استفاده می‌شود. برای درک بهتر این نکته به مثال‌های زیر توجه کنید.

I'll talk to John when I see him.

وقتی جان را ببینم با او حرف می‌زنم.

I won't go out until it stops raining.

تا وقتی باران تمام نشود بیرون نمی‌روم.

جملات امری

در زبان انگلیسی از زمان حال ساده در جملات امری برای دستور دادن یا درخواست کردن استفاده می‌کنیم. این ساختار معمولا با ضمیر شخصی دوم شخص مفرد you شروع می‌شود و مهم‌ترین کاربرد آن در گفت‌وگو پدر و مادر یا معلم با بچه‌هاست. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You clean your room now!

همین الان اتاق خود را تمیز می‌کنی!

Do I go to the left? or what?

به سمت چپ بروم؟ یا چی؟

شرطی نوع اول

از گرامر Present Simple برای اشاره به شرطی نوع اول استفاده می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانید شرطی نوع اول به اتفاقاتی اشاره دارد که اگر اتفاق دیگری در زمان حال رخ بدهد، آن‌ها نیز در زمان آینده رخ می‌دهند. در این ساختار جمله‌واره‌ای که با if شروع می‌شود فعلی در زمان حال ساده دارد و از گرامر Simple Present استفاده می‌کند. به مثال‌های زیر از این کاربرد توجه کنید.

If it rains, we will cancel our date.

اگر باران ببارد ما قرار خود را لغو می‌کنیم.

They will marry if his grandmother comes back to the city.

اگر مادربزرگ او به شهر برگردد آن دو ازدواج می‌کنند.

قیدهای Simple Present

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم یکی از مهم‌ترین کاربردهای گرامر Simple Present در جملاتی است که به تکرار شدن اتفاقی یا کاری اشاره می‌کنند. این ساختار که کاربرد زیادی در زبان انگلیسی دارد با قیدهای تکرار ساخته شده و به دو دسته معین (Indefinite adverbs of frequency) و نامعین (Definite adverbs of frequency) تقسیم می‌شود.

به طور کلی شش قید نامعین زمان حال ساده یا Simple Present در زبان انگلیسی هست که کاربرد زیادی دارند. این قیدها نامعین نامیده می‌شوند چون میزان تکرار شدن آن‌ها مشخص نیست. در جدول زیر به این قیدها به ترتیب تکرار زیاد تا کم اشاره شده است.

میزان تکرار قیدهای Simple Present
۱۰۰٪ always
۹۰٪ usually
۷۰٪ often
۵۰٪ sometimes
۱۰٪ rarely
۰٪ never

به مثال‌های زیر از این قیدها توجه کنید.

I sometimes have to stay up late.

من گاهی اوقات مجبورم تا دیروقت بیدار بمانم.

I've never been to Paris.

من هیچ‌وقت به پاریس نرفته‌ام.

I rarely play any sports.

من به ندرت بازی ورزشی کرده‌ام.

دسته دیگری از قیدهای زمان در زبان انگلیسی به کار می‌روند که میزان تکرار شدن کار را بهتر و دقیق‌تر نشان می‌دهند. این دسته قیدهای زمان حال ساده معین نامیده می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد این قیدها بهتر آشنا شوید.

You should water these plants every other day.

باید این گیاه‌ها را یک روز در میان آب بدهی.

We meet monthly to discuss the project.

ما هر ماه جلسه‌ای داریم تا در مورد پروژه صحبت کنیم.

The meeting takes place once a week.

جلسه هفته‌ای یک بار برگزار می‌شود.

همان‌طور که می‌بینید قیدهای زمانی گرامر Simple Present در بخش‌های مختلف جمله قرار می‌گیرند. به طور کلی اگر فعل جمله «to be» باشد، قید تکرار باید پس از آن قرار بگیرد اما اگر فعل دیگری داشته باشیم قید تکرار پس از فعل اصلی می‌آید. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

She is usually talkative and friendly.

او معمولا خوش‌صحبت و مهربان است.

I always travel with my friend.

من همیشه با دوستم سفر می‌کنم.

زمان Simple Present چیست

اگر در جمله فعل کمکی مانند «do» یا «have» داشته باشیم، قید تکرار بین فعل کمکی و فعل اصلی جمله می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He has always been kind to me.

او همیشه با من مهربان بوده است.

I will never forget you.

من هرگر تو را فراموش نمی‌کنم.

در جدول زیر به قیدهای تکراری که می‌توانند در اول جمله بیایند و قیدهایی که بهتر است اول جمله نیایند اشاره شده است. توجه داشته باشید دسته دوم تنها در صورتی می‌توانند اول جمله بیایند که نویسنده متن قصد تاکید داشته باشد.

قیدهایی که نمی‌توانند اول جمله بیایند قیدهایی که می‌توانند اول جمله بیایند
always usually
seldom normally
rarely often
hardly frequently
ever sometimes
never occasionally

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Frequently he drank coffee.

او مدام قهوه می‌نوشید.

I always travel with my friend.

من همیشه با دوستم سفر می‌کنم.

برای سوال ساختن با جمله‌هایی که با گرامر Simple Present ساخته می‌شوند و قید تکرار دارند، فقط کافیست فعل کمکی do را اول جمله بیاوریم. برای منفی کردن این ساختارها کلمه منفی‌ساز not را به بعد از فعل کمکی اضافه می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am not usually late.

من معمولا دیر نمی‌کنم.

Does he often cook dinner?

او اغلب اوقات شام می‌پزد؟

سوالات رایج درباره گرامر Simple Present

در ادامه به چند سوال پرتکرار در مورد گرامر Simple Present پاسخ می‌دهیم.

زمان Simple Present چیست؟

Simple Present یا حال ساده یکی از زمان‌های زبان انگلیسی است که از فاعل و حالت اول فعل بدون هیچ فعل کمکی دیگری ساخته می‌شود. برای صرف این فعل در سوم‌شخص مفرد، به انتهای فعل «s» سوم‌شخص اضافه می‌کنیم.

قید های Simple Present چیست؟

قید Simple Present یا قید تکرار کلمه‌ای است که در جمله می‌آید تا اطلاعاتی در مورد دفعات تکرار شدن فعل جمله به ما بدهد. این قیدها به دو دسته معین (indefinite adverbs of frequency) و نامعین (definite adverbs of frequency) تقسیم می‌شود.

انواع قید های تکرار چیست؟

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می‌شوند. دسته اول کلمه‌هایی مانند always به معنی همیشه و often به معنی اغلب اوقات هستند که میزان دقیق تکرار را نشان نمی‌دهند. دسته دوم مانند every day به معنی هر روز، به زمان و میزان دقیق تکرار شدن عمل اشاره دارند.

کاربرد Simple Present چیست؟

به طور کلی مهم‌ترین کاربرد این زمان برای اشاره به کارهای تکراری و عادت‌هاست. اما کاربردهای دیگری مانند اشاره به حقایق کلی، توصیف شرایط موجود، گزارشگری ورزشی، روایت داستان و اشاره به برنامه‌های زمانی نیز دارد.

تمرین گرامر Simple Present

یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی تمرین و تکرار مطالب تازه است. به همین دلیل در ادامه به چند نمونه‌سوال از گرامر Simple Present پرداخته‌ایم.

تمرین اول

با توجه به فعل داخل پرانتز متن زیر را کامل کنید.

Q1: Sara is my daughter. She has (have) two daughters; they are my granddaughters. Sara _____ (not have) much free time because she _____ (work) in a shop. In the week, she _____ (get up) very early and she _____ (go) to bed quite late every day. She _____ (love) Sundays because she _____ (not work) and she _____ (spend) the day with her family. On Sundays, they _____ (not get up) very late because they always _____ (go out). My granddaughters _____ (be) always sad on Sunday evenings because it's the end of the weekend.

جواب

Answer: Sara is my daughter. She has two daughters; they are my granddaughters. Sara doesn’t have much free time because she works in a shop. In the week, she gets up very early and she goes to bed quite late every day. She loves Sundays because she doesn’t work and she spends the day with her family. On Sundays, they don’t get up very late because they always go out. My granddaughters are always sad on Sunday evenings because it’s the end of the weekend.

تمرین دوم

جمله‌های زیر را به شکل درست کامل کنید.

Q1: We all _____ (not have) dinner in the dining room.

جواب

Answer: We all don’t have dinner in the dining room.

Q2: Your cousin _____ (not do) homework in the afternoon.

جواب

Answer: Your cousin doesn’t do homework in the afternoon.

Q3: My sister _____ (not study) English in the afternoon.

جواب

Answer: My sister doesn’t study English in the afternoon.

Q4: My brother _____ (not eat) fruit every day.

جواب

Answer: My brother doesn’t eat fruit every day.

Q5: Mary _____ (not go) to bed late.

جواب

Answer: Mary doesn’t go to bed late.

Q6: I _____ (not go) to bed very early.

جواب

Answer: I don’t go to bed very early.

Q7: The new girl _____ (not have) breakfast in the kitchen.

جواب

Answer: The new girl doesn’t have breakfast in the kitchen.

Q8: My friends _____ (not listen) to music at school.

جواب

Answer: My friends don’t listen to music at school.

Q9: Tom _____ (not meet) his friends in the evening.

جواب

Answer: Tom doesn’t meet his friends in the evening.

Q10: I _____ (not get up) at eight o'clock.

جواب

Answer: I don’t get up at eight o’clock.

Q11: You _____ (not sleep) very well at night.

جواب

Answer: You don’t sleep very well at night.

Q12: We ... (not start) school at five past eight.

جواب

Answer: We don’t start school at five past eight.

Q13: They ... (not drink) a lot of milk.

جواب

Answer: They don’t drink a lot of milk.

Q14: She ... (not play) volleyball at school.

جواب

Answer: She doesn’t play volleyball at school.

Q15: My friend ... (not surf) the Internet in the evening.

جواب

Answer: My friend doesn’t surf the Internet in the evening.

Q16: Alice ... (not read) magazines in the living room.

جواب

Answer: Alice doesn’t read magazines in the living room.

جمع‌بندی

در این مطلب به توضیح ساختار گرامر Simple Present پرداختیم و روش‌های منفی کردن و سوالی کردن جمله در این زمان را آموزش دادیم. همچنین ساختار دو فعل کمکی do و have را نیز در این زمان بررسی کردیم. این زمان کاربردهای زیادی در زبان انگلیسی دارد که مهم‌ترین موارد آن عبارتند از:

 • بیان حقایق کلی
 • اشاره به کارهای تکراری
 • بیان ترتیب کارها
 • اشاره به کارهای زمان حال حاضر
 • بیان برنامه‌های آینده
 • اشاره به ساختار شرطی نوع صفر
 • روایت داستان

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Langeek Langeek

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *