زبان انگلیسی ۸۸۵ بازدید

فعل در زبان انگلیسی نشان‌دهنده زمان و چگونگی انجام کار است. در برخی جمله‌ها با فعل گذشته استمراری، کاربرد دو کلمه «when» و «while» را می‌بینیم که دو جمله‌واره، با دو نوع فعل متفاوت را به هم مرتبط کرده‌اند. در این آموزش قصد داریم با بررسی کاربرد When و While‌ در گذشته استمراری، شیوه ساخت جمله‌های صحیح در این ساختار را توضیح دهیم.

کاربرد When و While‌ در گذشته استمراری

فعل‌هایی که به زمان گذشته اشاره دارند، در زمان انگلیسی در سه گروه گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته کامل دسته‌بندی می‌شوند. اما در جمله‌هایی که از دو کلمه «when» و «while» استفاده کرده باشیم، به دو جمله‌واره نیاز خواهیم داشت که یکی  مربوط به زمان گذشته ساده و دیگری مربوط به گذشته استمراری باشد.

با در نظر داشتن این نکته که فعل‌های گذشته ساده و گذشته استمراری، ساختارهای متفاوتی دارند و به دو شیوه متفاوت، نحوه انجام کار را توصیف می‌کنند، درابتدا به بررسی کاربرد و ساختار این دو نوع فعل می‌پردازیم.

گذشته ساده در انگلیسی

گذشته ساده یا ماضی ساده به کاری اشاره دارد که در زمانی در گذشته اتفاق افتاده و به پایان رسیده است. به عبارت دیگر، این کار در گذشته آغاز شده، ادامه پیدا کرده و تمام شده است. به این ترتیب، فعل گذشته ساده، تنها در مورد زمان انجام کار، اطلاعاتی به شنونده می‌دهد اما نشان‌دهنده چگونگی انجام کار نیست.

فعل با قاعده در انگلیسی

فعل گذشته ساده در برخی موارد از قاعده‌ای ثابت پیروی می‌کند. در این فعل‌ها، به انتهای شکل ساده فعل اصلی، پسوندهای «d-» یا «ed-» اضافه می‌کنیم و به این ترتیب فعل گذشته ساده ساخته می‌شود. این گروه از فعل‌ها را در اصطلاح با قاعده می‌نامیم. به چند مثال از این فعل‌ها توجه کنید.

Watch → Watched

Study → Studied

Clean → Cleaned

Borrow → Borrowed

Drop → Dropped

در این مثال‌ها، برای اضافه کردن «ed» به انتهای فعل، تغییراتی نیز در شکل بعضی فعل‌ها ایجاد کرده‌ایم. مثلا در فعل «study»، پیش از اضافه کردن پسوند «ed»، حرف «y» را به «i» تبدیل کرده‌ایم. در فعل «drop» نیز، پیش از اضافه کردن پسوند «ed»، آخرین حرف یعنی «p» دو‌ بار تکرار شده است.

نکته: در فعل‌های «یک‌بخشی» (One syllabic)، که تنها یک حرف مصوت دارند و حرف آخر آن‌ها نیز صامت است، پیش از افزودن پسوند «ed»، آخرین حرف را دو بار تکرار می‌کنیم و سپس پسوند «ed» را اضافه می‌کنیم.

فیلم آموزشی مرتبط

با در نظر داشتن اصول کلی در شکل‌دهی به فعل گذشته ساده، به چند مثال توجه کنید.

He failed the exam.

او در آزمون قبول نشد.

She stopped the car.

او ماشین را متوقف کرد.

I noticed a change.

من متوجه تغییری شدم.

We received a message.

ما پیامی دریافت کردیم.

فعل بی‌ قاعده در انگلیسی

گروه دیگری از فعل‌ها در انگلیسی وجود دارند که از این قاعده پیروی نمی‌کنند. در این موارد، به جای اضافه کردن پسوند «ed» به انتهای فعل، شکل فعل کاملا تغییر می‌کند. این دسته از فعل‌ها را بی‌قاعده می‌نامیم که در ادامه چند مثال از این فعل‌ها را مشاهده می‌کنید.

Go → Went

Send → Sent

Write → Wrote

Find → Found

Come → Came

در ادامه به چند مثال از کاربرد فعل‌های بی‌قاعده توجه کنید.

He drove his daughter to school.

او دخترش را با ماشین به مدرسه برد.

We sent him a gift for his birthday.

ما برای تولد او هدیه‌‌ای فرستادیم.

He read the article last night.

او دیشب مقاله را خواند.

I did my homework carefully.

من تکالیفم را به‌دقت انجام دادم.

کاربرد When و While‌ در گذشته استمراری

گذشته استمراری در انگلیسی

فعل گذشته استمراری، هیچ شباهتی به فعل گذشته ساده ندارد. همان‌طور که از نام این فعل پیداست، کاری در گذشته در حال ادامه و استمرار بوده است. به عبارت دیگر، تمرکز اصلی بر چگونگی انجام کار در گذشته است و ابتدا و انتهای آن مهم نیست.

این فعل ساختاری متفاوت با ساختار فعل گذشته ساده دارد. برای ساخت این فعل، از شکل گذشته فعل‌های «to be» یعنی «was» و «were» کمک می‌گیریم و سپس به شکل ساده فعل اصلی پسوند «ing» اضافه می‌کنیم. در ادامه به ساختار این فعل دقت کنید.

Was/ Were + Verb + ing.

در این صورت، فعل «to be» زمان فعل، یعنی گذشته و فعل اصلی با پسوند «ing»، نحوه انجام کار را نشان می‌دهند. در ادامه به چند مثال از این فعل توجه کنید.

I was reading a newspaper yesterday evening.

دیروز عصر در حال روزنامه‌ خواندن بودم.

They weren’t watching TV at 6:00.

ساعت ۶:۰۰ آن‌ها در حال تماشای تلویزیون نبودند.

We were waiting for the bus.

ما منتظر اتوبوس بودیم.

Mary was writing a letter.

 «مری» در حال نوشتن نامه‌ای بود.

She wasn't resting, She was working.

او در حال استراحت نبود، در حال کار بود.

در این جمله‌ها درباره زمانی صحبت کرده‌ایم که کار هنوز به اتمام نرسیده بوده و هنوز در جریان بوده‌ است. مثلا جمله دوم نشان می‌دهد که آن‌ها قبل و بعد از ساعت ۶:۰۰ نیز تلویزیون تماشا می‌کرده‌اند.

نکته: در ماضی استمراری، تنها از فعل‌هایی استفاده می‌کنیم که بیان‌کننده کاری باشندو در اصطلاح آن‌ها را «Action Verbs» می‌نامیم. به این ترتیب نمی‌توانیم فعل‌هایی که بیان‌کننده حالتی هستند و «State Verb» نامیده می‌شوند، را در ماضی استمراری به کار ببریم.

دو کلمه «When» و «While» که پیش از این نیز مورد بحث قرار گرفتند به معنی «وقتی‌که» و «درحالی‌که» هستند. از این جمله‌ها در مواردی بهره می‌بریم که هر دو فعل ماضی ساده و ماضی استمراری در کنار هم قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر، در این جمله‌ها تلاش داریم از شرایطی صحبت کنیم که کاری در حال انجام بوده و در میان آن، اتفاق دیگری افتاده است که گاهی اوقات موجب توقف کار می‌شود.

دو جمله‌واره‌ای که در این جمله‌ها به کار گرفته می‌شوند، به کمک فعل‌های ماضی استمراری و ماضی ساده ساخته می‌شوند. اما رعایت ترتیب آن‌ها با توجه به فعل مورد استفاده، اهمیت زیادی دارد. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

He broke his leg when he was skiing.

وقتی در حال اسکی کردن بود،‌ پایش شکست.

She was studying when I called her.

وقتی او را صدا زدم در حال مطالعه بود.

David was waiting for him when he got off the plane.

وقتی او از هواپیما پیاده شد، «دیوید» منتظرش بود.

While I was jogging, it started raining.

وقتی در حال پیاده‌روی بودم، باران شروع به باریدن کرد.

While he was studying, he suddenly felt sleepy.

وقتی در حال مطالعه بود،‌ ناگهان احساس خواب‌آلودگی کرد.

جمله اول، با فعل گذشته ساده «broke» آغاز می‌شود و سپس کلمه «when» به جمله اضافه می‌شود و در ادامه فعل ماضی استمراری را در قسمت دوم به جمله افزوده‌ایم. همین ساختار در جمله‌های دوم و سوم نیز تکرار شده و دو جمله‌واره به کمک کلمه «when» به هم ارتباط داده شده‌اند.

اما در مثال‌های سوم و چهارم، جمله با کلمه «while» شروع شده و در ادامه ابتدا فعل ماضی استمراری و سپس فعل گذشته ساده در جمله قرار گرفته‌اند.

فیلم آموزشی مرتبط

تفاوت When و While‌ در گذشته استمراری

تا اینجا گفتیم که در جمله‌هایی از «when» و «while» استفاده می‌کنیم که دو نوع فعل گذشته یعنی ماضی ساده و ماضی استمراری، در دو جمله‌واره جداگانه آمده باشند. اما ترتیب استفاده از این دو نوع فعل در جمله‌های مختلف متفاوت است. به‌این‌ترتیب، برای آشنایی هر چه بیشتر با کاربرد «When» و «While‌» در گذشته استمراری به مقایسه این دو کلمه در ساختارهای مختلف می‌پردازیم.این دو کلمه، هم در کاربرد و هم در معنی با هم متفاوت هستند. اگرچه در این دو کلمه در  جمله‌ها همراه با فعل‌های ماضی ساده و ماضی استمراری به کار می‌روند، تفاوت بزرگی در معنی آن‌ها به چشم می‌خورد. در ادامه به مقایسه چند جمله با کاربرد «when» و «while‌» در گذشته استمراری می‌پردازیم.

While I was driving, I listened to the radio.

در‌ حین رانندگی به رادیو گوش دادم.

I stayed inside while it was raining.

در حالی‌که باران می‌بارید، من در خانه ماندم.

I was just getting into the shower when the phone rang.

من در حال رفتن به حمام بودم که تلفن زنگ زد.

She was on her way home when she saw me.

او در راه برگشت به خانه بود که من را دید.

با دقت در این مثال‌ها متوجه خواهید شد که کلمه «while» برای بیان استمرار در جمله قرار می‌گیرد.

کاربرد when در گذشته استمراری

در زبان انگلیسی، جمله‌واره‌های مستقل با فاعل و سپس فعل آغاز می‌شوند. اما در مواردی که شروع جمله با کلمه‌ای غیر از فاعل باشد، جمله‌واره غیرمستقل یا وابسته نامیده می‌شود. در بسیاری از جمله‌های بالا دیدید که کلمه «when» در میان جمله و در ابتدای جمله‌واره‌ دوم قرار گرفته بود.

پس به این نتیجه می‌رسیم که «when» شروع‌کننده جمله‌واره‌ وابسته است. جمله‌واره‌های وابسته بدون جمله‌واره‌ دیگر، معنای کاملی ندارند و برای تکمیل معنی، جمله‌واره‌ای مستقل در جمله قرار می‌دهیم. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

I was answering an e-mail when you came in.

وقتی تو وارد شدی،‌ من در حال پاسخ دادن به ایمیلی بودم.

The kids were playing when I arrived.

وقتی من رسیدم، بچه‌ها در حال بازی کردن بودند.

We were watching TV when the power went off.

 وقتی برق رفت ما در حال تماشای تلویزیون بودیم.

He was walking home when the accident occurred.

او در حال رفتن به خانه بود که تصادف رخ داد.

When you called, he was talking to his boss.

وقتی تو تماس گرفتی، او در حال صحبت با رئیسش بود.

When the guests arrived, his wife was cooking dinner.

 وقتی مهمان‌ها رسیدند،‌ همسر او در حال پختن شام بود.

در این مثال‌ها کاربرد کلمه «when» را می‌بینید. با دقت در این مثال‌ها متوجه خواهید شد که جمله‌واره وابسته را پس از جمله‌واره مستقل به جمله اضافه کرده‌ایم. در همه این جمله‌ها، جمله‌واره مستقل دارای فعل ماضی استمراری و جمله‌واره وابسته دارای فعل ماضی ساده است.

به‌این‌ترتیب، نتیجه می‌گیریم که در مثال‌های بالا، با کلمه «when» جمله‌وار‌ه‌های وابسته‌ای را آغاز کرده‌ایم که فعل همگی آن‌ها گذشته ساده است.

با توجه به اصول موجود برای استفاده از علائم نگارشی،‌ بعد از جمله‌واره‌های وابسته، ویرگول می‌گذاریم. اما در مثال‌های اول تا چهارم، جمله با جمله‌واره مستقل شروع شده و به همین دلیل نیازی به استفاده از ویرگول نیست.

در جمله‌های پنجم و ششم، جمله‌واره مستقل در ابتدای جمله واقع شده و پس از آن ویرگول اضافه می‌کنیم. این جمله‌ها، خبری به شمار می‌آیند و در انتهای آن‌ها نقطه به کار می‌بریم.

کاربرد When و While‌ در گذشته استمراری

کاربرد while در گذشته استمراری

دومین کلمه‌ای که مبحث کاربرد When و While‌ در گذشته استمراری مطرح می‌کنیم، «while» است. پیش از این گفتیم که این کلمه به معنی «درحالی‌که» است و در نتیجه، نشان‌دهنده استمرار و ادامه کار است. یعنی بر خلاف «when» که فقط به انجام گرفتن کار اشاره دارد، کلمه «while» از اتفاقی صحبت می‌کند که در جریان بوده و هنوز به اتمام نرسیده بوده است. از این کلمه در دو ساختار مختلف  استفاده می‌کنیم.

  • با فعل ماضی ساده و استمراری
  • با دو فعل ماضی استمراری

کاربرد while با فعل ماضی ساده و استمراری

کلمه «while» نیز مانند «when» شروع‌کننده عبارت وابسته است و  در کنار آن به جمله‌واره‌ای نیاز خواهیم داشت که مستقل باشد و معنی جمله‌واره وابسته را تکمیل کند.در این نوع جمله‌ها، در حین انجام کاری، اتفاق دوم رخ داده است. در ادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

While she was washing the dishes, her husband came home.

در‌حالی‌که او مشغول شستن ظرف‌ها بود، همسرش به خانه آمد.

While I was listening to the news, the phone rang.

درحالی‌که من به اخبار گوش می‌دادم، تلفن زنگ زد.

A rainbow appeared while he was looking outside.

درحالی‌که او به بیرون نگاه می‌کرد، رنگین‌کمان در آسمان پدیدار شد.

Lucy came into the room while he was waiting.

درحالی‌که او منتظر بود، «لوسی» به داخل اتاق آمد.

While we were having lunch, it started to rain.

درحالی‌که مشغول ناهار خوردن بودیم،‌ باران شروع به باریدن کرد.

در این مثال‌ها کاربرد «while» در ماضی استمراری را می‌بینید. در مثال‌های اول و دوم، جمله‌واره وابسته شروع‌کننده جمله است در نتیجه بعد از آن ابتدا ویرگول و سپس جمله‌واره مستقل را به کار برده‌ایم. اما در مقابل،‌ در جمله‌های سوم و چهارم، جمله‌ها با جمله‌واره‌های مستقل آغاز شده‌اند که ویرگول به کار نبرده‌ایم.

جمله آخر نیز با جمله‌واره مستقل شروع شده و پس از آن ابتدا ویرگول و بعد جمله‌واره مستقل را در جمله قرار داده‌ایم. این جمله‌ها نیز، خبری به شمار می‌آیند و به همین دلیل در انتهای آن‌ها نقطه می‌گذاریم.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد while با دو فعل ماضی استمراری

در تمام مثال‌هایی که تا اینجا بیان کردیم، دو جمله‌واره در هر جمله دیدیم که یکی وابسته و دیگری مستقل است. در یکی از جمله‌واره‌ها، فعل ماضی ساده و در دیگری ماضی استمراری به کار گرفته‌ایم و به‌این‌ترتیب دو نوع فعل گذشته در هر جمله وجود دارد.

اما با در نظر داشتن این نکته که کلمه «while» به کارهای در حال انجام‌گیری اشاره دارد، می‌توانیم در هر دو جمله‌واره، فعل ماضی استمراری قرار دهیم. به این ترتیب، دو کار به طور موازی و هم‌زمان انجام گرفته‌اند. در ادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I was cleaning while the children were playing.

وقتی بچه‌ها در حال بازی بودند، من در حال نظافت بودم.

She wasn't watching me while I was talking.

وقتی صحبت می‌کردم او به من نگاه نمی‌کرد.

She was sleeping while the kids were playing.

وقتی بچه‌ها بازی می‌کردند، او خوابیده بود.

He was thinking while we were talking.

درحالی‌که ما صحبت می‌کردیم، او در حال فکر کردن بود.

کاربرد When و While‌

شکل سوالی When و While‌ در گذشته استمراری

بر اساس مثال‌هایی که تا اینجا آوردیم، هر یک از جمله‌ها از جمله‌واره‌ای مستقل و وابسته تشکیل شده است. برای سوال ساختن در این جمله‌ها، کافی‌ست جمله‌واره مستقل را به شکل سوالی دربیاوریم. دقت کنید که در این حالت، جمله‌واره وابسته تغییری نخواهد کرد. در بعضی سوال‌ها نیز، از کلمه‌های پرسشی استفاده می‌کنیم که در این صورت نیز، جمله‌واره وابسته بدون تغییر باقی می‌ماند. به چند مثال در ادامه توجه کنید.

What were you doing when the phone rang?

وقتی تلفن زنگ خورد، چه کار می‌کردی؟

What was he doing when I called?

وقتی من زنگ زدم،‌ او چه کار می‌کرد؟

What was he doing when he broke his leg?

وقتی پای او شکست در چه حالی بود؟

How did he feel while he was studying?

او در حال مطالعه چه احساسی داشت؟

Was he running when you saw him?

آیا وقتی او را دیدی در حال دویدن بود؟

جمع‌بندی

در این آموزش، به بررسی کاربرد When و While‌ در گذشته استمراری پرداختیم و پیش از مقایسه این دو کلمه، در مورد فعل‌های ماضی استمراری و ماضی ساده توضیح دادیم. در ماضی ساده،‌ کار یا عمل مورد بحث، در گذشته آغاز شده و به پایان رسیده است. اما برای ما، فقط صورت گرفتن آن کار اهمیت دارد.

در ماضی استمراری، فعل‌هایی را به کار می‌بریم که نشان‌دهنده حرکت و انجام کار (Action Verbs) باشند، یعنی فعل‌های ذهنی (State Verbs) در این ساختارها قرار نمی‌گیرند.

سپس گفتیم که کلمه‌های «While» و «When» در ابتدای جمله‌واره‌ها قرار می‌گیرند و از آن‌ها، جمله‌واره‌های وابسته می‌سازند. اگر جمله‌ای را با جمله‌واره وابسته آغاز کنیم باید در ادامه، ابتدا ویرگول و سپس جمله‌واره مستقل را بیاوریم. اما پس از جمله‌واره مستقل نیازی به ویرگول نیست.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.