منفی کردن Have و Has — توضیح کامل + مثال، تمرین و تلفظ

۴۰۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۸ دقیقه
منفی کردن با have و has

در زبان انگلیسی برای منفی کردن فعل، معمولاً از منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم. «have» و «has» دسته‌ای از این فعل‌ها هستند که وقتی آن‌ها را منفی می‌کنیم، ساختارهای متفاوتی پیدا می‌کنند. برای مثال، نوع منفی کردن Have و Has در جملاتی که به عنوان فعل اصلی به کار رفته‌اند، در مقایسه با جملاتی که به عنوان فعل کمکی استفاده شده‌اند، فرق می‌کند. در این آموزش قصد داریم به این مبحث مهم بپردازیم و به کمک مثال و تمرین، با انواع جملات منفی با این دو فعل آشنا شویم. همچنین منفی کردن Have و Has را در جملات سوالی منفی و تگ کوئسشن بررسی خواهیم کرد.

منفی کردن Have و Has

«have» و «has» به معنای «داشتن» است و به عنوان فعل در جمله به کار می‌رود. اما این فعل می‌تواند به دو شکل زیر در جملات انگلیسی مورد استفاده قرار بگیرد:

در این آموزش قصد داریم با نحوه منفی کردن Have و Has آشنا شویم، اما قبل از آن ابتدا توضیح مختصری درباره تفاوت این دو فعل و کاربردشان در جملات مثبت خواهیم داد. سپس آن‌ها را در جملات منفی بررسی خواهیم کرد.

تفاوت Have و Has

«have» فعلی است که می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. به همین دلیل کاربردهای متنوعی نیز دارد. رایج‌ترین کاربرد آن زمانی است که به معنی مالکیت مورد استفاده قرار بگیرد و معنی «داشتن» بدهد. همچنین می‌تواند به معنی «نگه داشتن» باشد. این فعل به دو شکل «have» و «has» در جملات انگلیسی به کار می‌رود. به مثال زیر دقت کنید.

She has a driver's license.

او گواهینامه رانندگی دارد.

در مثال فوق، ضمیر فاعلی جمله «she» و سوم‌شخص مفرد است، به همین دلیل از «has» استفاده کرده‌ایم. وقتی از «has» برای زمان حال ساده کمک می‌گیریم، فاعل جمله سوم‌شخص مفرد است، مانند «she/he/it». ضمایر «he» و «she» برای انسان (مذکر و مؤنث) و «it» برای اشیا یا حیوان به کار می‌روند. اما برای سایر ضمایر فاعلی از «have» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I have a book.

من کتابی دارم.

You have a good job.

شما شغل خوبی داری.

We have a kind teacher.

ما معلم مهربانی داریم.

They have an expensive car.

آن‌ها ماشین گران‌قیمتی دارند.

مطلب پیشنهادی:
ضمایر فاعلی در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال
شروع مطالعه

 

برای منفی کردن have و has در زمان حال ساده، از «don't» و «doesn't» استفاده می‌کنیم و بعد از آن، شکل ساده فعل، یعنی «have» را می‌آوریم. به بیان ساده‌تر، اگر فاعل سوم‌شخص مفرد باشد، «doesn't have» و برای سایر ضمایر فاعلی از «don't have» کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

I don't have enough time to go there.

من وقت زیادی برای رفتن به آنجا ندارم.

You don't have many friends, do you?

تو دوستان زیادی نداری، مگر نه؟

He doesn't have me cut his hair.

او نمی‌خواهد که من موهایش را کوتاه کنم.

She doesn't have to go to work on the weekends.

او مجبور نیست آخر هفته‌ها به سر کار برود.

(در این مثال از فعل کمکی «have to» استفاده شده که اجبار را نشان می‌دهد.)

The train doesn't have good seats.

قطار صندلی‌های خوبی ندارد.

We don't have to stay in this city.

ما مجبور نیستیم در این شهر بمانیم.

They don't have a house. They live in an apartment.

آن‌ها خانه‌ ندارند. در آپارتمان زندگی می‌کنند.

در این آموزش قصد داریم نحوه منفی کردن have و has را یاد بگیریم. به همین دلیل لازم است ابتدا ساختار جملات مثبت آن را برای زمان‌های مختلف توضیح دهیم و سپس به بررسی شکل منفی آن‌ها بپردازیم. در جدول زیر می‌توانید صرف فعل‌های «have» و «has» را برای انواع ضمایر فاعلی در حالت مثبت و منفی مشاهده کنید. این فعل‌ها به شکل حال ساده به کار رفته‌اند.

صرف فعل Have و Has در حالت مثبت و منفی
I don't have I have
You don't have You have
doesn't have She has
He doesn't have He has
It doesn't have It has
 We don't have We have
You don't have (plural) You have (plural)
They don't have They have

Have و Has در جملات مثبت

اگر بخواهیم مالکیت چیزی را نشان دهیم از «have» و‌ «has» استفاده می‌کنیم که به معنای داشتن است. اما کاربرد آن فقط به همین مورد محدود نمی‌شود. همان‌طور که اشاره شد، «have» و «has» هم می‌توانند به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در جمله به کار بروند. در واقع این دو فعل، علاوه بر این‌که می‌توانند مالکیت چیزی را نشان دهند، می‌توانند در ترکیب با فعل‌های دیگری (مانند Past Participle) به کار بروند و ساختارهای فعلی پیچیده‌تری را شکل دهند. در این آموزش به تمام این موارد به طور کامل اشاره خواهیم کرد.

با یک مثال ساده شروع می‌کنیم:

I have a car.

من ماشین دارم.

در این مثال، سه جزء مختلف را در جمله می‌بینیم: فاعل جمله یا ضمیر فاعلی (I)، فعل (have) و مفعول (a car). این ساختار، زیربنای اکثر جملات انگلیسی است. فعل «have» به عنوان فعل اصلی در جمله به کار رفته است، زیرا غیر از آن دیگر فعلی نداریم که در ترکیب با آن استفاده شده باشد. و از آنجا که ضمیر فاعلی اول‌شخص مفرد است، «have» را برای آن به کار برده‌ایم.

به دو مثال دیگر توجه کنید تا درباره آن‌ها توضیح دهیم.

She has a dog.

او سگ دارد.

They have a big house.

آن‌ها خانه بزرگی دارند.

در مثال اول، ساختار جمله مانند مثال قبلی است، اما ضمیر فاعلی «she» است که به صورت سوم‌شخص مفرد به کار رفته است. به همین دلیل، فعل جمله به «has» تغییر یافته است.

در مثال بعدی، قبل از کلمه «house»، صفت «big» به کار رفته و ساختار جمله را کمی پیچیده‌تر کرده است. اما همچنان تنها فعل جمله «have» است که می‌تواند به عنوان فعل اصلی در نظر گرفته شود. در جدول زیر می‌توانید انواع ضمایر فاعلی را مشاهده کنید. فعل «have» و «has» نیز جلوی آن‌ها نوشته شده است.

ضمایر فاعلی + have/has
have I
have You
has He
has She
has It
have We
have They

برای درک بهتر به چند مثال با «have» و «has» در حالت مثبت توجه کنید.

He has a great idea.

او ایده خوبی دارد.

She has a car that we can borrow.

او ماشینی دارد که ما می‌توانیم قرض بگیریم.

The new iPhone is great; it has a bigger screen.

آیفون جدید عالی است؛ صفحه‌نمایش بزرگی دارد.

John has a headache and doesn’t want to go out tonight.

«جان» سردرد دارد و نمی‌خواهد امشب به بیرون برود.

I have a great deal for you.

برایت پیشنهاد خوبی دارم.

I have a lot of money to buy an expensive car.

برای خریدن یک ماشین گران‌قیمت، پول زیادی دارم.

We have a coworker.

همکار جدیدی داریم.

«have» و «has» می‌توانند در جملات محاوره به شکل کوتاه نیز به کار بروند. در جدول زیر می‌توانید شکل کوتاه آن‌ها را برای جملات مثبت مشاهده کنید.

شکل کوتاه have و has در جملات مثبت
I've I have
You've You have
We've We have
They've They have
He's He has
She's She has
It's It has

منفی کردن Have و Has

برای منفی کردن have و has دو حالت وجود دارد. حالت اول زمانی است که فعل برای نشان دادن مالکیت به کار می‌رود و به عنوان فعل اصلی در جمله کاربرد دارد. در این حالت، آن را با «don't» یا «doesn't» منفی می‌کنیم و در ادامه از «have» به عنوان فعل اصلی برای انواع ضمایر فاعلی کمک می‌گیریم. یعنی دیگر از «has» در جملات منفی استفاده نمی‌کنیم، مانند مثال زیر:

You have a good boss.

شما رئیس خوبی دارید.

***

You don't have a good boss.

شما رئیس خوبی ندارید.

An elephant has a trunk.

فیل خرطوم دارد.

***

A cat doesn't have a trunk.

گربه خرطوم ندارد.

در حالت دوم از have و has به عنوان فعل کمکی و در ترکیب با فعل دیگری استفاده می‌شود که به آن Past Participle می‌گویند. در این حالت معنی آن با توجه به فعل اصلی مشخص می‌شود و برای منفی کردن، از منفی‌کننده «not» بعد از «have» و «has» استفاده می‌کنیم،مانند مثال‌های زیر:

I haven't practiced the piano recently.

من این اواخر پیانو تمرین نکرده‌ام.

He hasn't visited the Eiffel Tower yet.

او هنوز از برج ایفل دیدن نکرده است.

They haven't had dinner yet.

آن‌ها هنوز شام نخورده‌اند.

It hasn't rained since last month.

از ماه گذشته باران نباریده است.

در ادامه ساختار و کاربرد have و has را برای جملات منفی، برای هر دو حالت به طور کامل بررسی خواهیم کرد و به کمک مثال‌های متعدد، با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

منفی کردن Have و Has به عنوان فعل اصلی

همان‌طور که اشاره شد، منفی کردن have و has در دو حالت مختلف انجام می‌شود. حالت اول زمانی است که این فعل‌ها معنی مالکیت بدهند و به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده شوند. در این حالت برای منفی کردن، «don't» یا «doesn't» را قبل از فعل «have» می‌آوریم. در واقع شکل منفی دو فعل have و has به صورت زیر نوشته می‌شود:

have = don't have

has = doesn't have

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، وقتی منفی‌کننده قبل از فعل می‌آید، هر دو فعل «have» و «has» به شکل ساده خود، یعنی «have» نوشته می‌شوند. بنابراین شکل منفی «has» نیز با افزودن «doesn't» به جمله، به شکل «doesn't have» نوشته می‌شود. «has» برای ضمایر فاعلی یا فاعل سوم‌شخص مفرد و «have» برای اول‌شخص مفرد و جمع (I/we)، دوم‌شخص مفرد و جمع (you)، و همین‌‌طور سوم‌شخص جمع (they) به کار می‌رود.

جملات منفی با «have» و «has» نیز می‌توانند به دو شکل کوتاه (برای انگلیسی محاوره) و کامل (برای موقعیت‌های رسمی) به کار بروند. در جدول زیر به این نکته برای انواع ضمایر فاعلی اشاره کرده‌ایم.

جملات منفی با Have و Has به عنوان فعل اصلی
شکل بلند  شکل کوتاه
I do not have I don't have
You do not have You don't have
He does not have He doesn't have
She does not have She doesn't have
It does not have It doesn't have
We do not have We don't have
They do not have They don't have

به چند مثال با فعل‌های «have» و «has» در حالت منفی و به عنوان فعل اصلی در جملات انگلیسی دقت کنید. این مثال‌ها هم به شکل کوتاه و هم به شکل کامل نوشته شده‌اند. ترجمه آن‌ها را نیز می‌توانید مطالعه کنید.

She does not have a room.

او اتاق ندارد.

I do not have a brother.

من برادر ندارم.

They do not have time to see you.

آن‌ها وقتی برای دیدن شما ندارند.

The movie does not have a good plot.

فیلم داستان خوبی ندارد.

We do not have a dog.

ما سگ نداریم.

انواع منفی کردن با have و has

منفی کردن Have و Has به عنوان فعل کمکی

اگر فعل‌های «have» و «has» به عنوان فعل کمکی در جمله به کار بروند، برای منفی کردن آن‌ها، می‌توانیم منفی‌کننده «not» را اضافه کنیم تا جمله منفی شود. این حالت برای «زمان حال کامل» (Present Perfect) و «حال کامل استمراری» (Peresent Perfect Continuous) کاربرد دارد.

حال کامل برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و در همان زمان گذشته کامل شده است، اما اثر آن تا به این لحظه مشاهده می‌شود. همچنین ممکن است خود عمل تا زمان حال هنوز ادامه داشته باشد. فرمول جملات مثبت حال کامل به صورت زیر توصیف می‌شود:

Subject + have/has +p.p

به مثال‌های زیر در حالت مثبت با زمان حال کامل توجه کنید.

We have waited for hours in this line.

ما ساعت‌ها در این صف منتظر مانده‌ایم.

You have finished the job on time.

شما کار خود را به‌موقع تمام کرده‌اید.

She has learned an important lesson.

او درس مهمی را یاد گرفته است.

There has been a car accident on the road.

در جاده تصادف خودرو رخ داده است.

They have gone on a trip recently.

آن‌ها به‌تازگی به سفر رفته‌اند.

برای تبدیل جملات فوق به حالت منفی، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + haven't/hasn't +p.p

به مثال‌های زیر دقت کنید که در حالت منفی ساخته شده است.

I haven't ever seen the lake.

من هیچ‌وقت دریاچه را ندیده‌ام.

She hasn't finished reading the newspaper yet.

او هنوز خواندن روزنامه را تمام نکرده است.

I haven't written the report yet.

من هنوز گزارش را ننوشته‌ام.

The post hasn't arrived yet.

بسته پستی هنوز نرسیده است.

She hasn't been there.

او آنجا نبوده است.

We haven't seen a famous person.

ما شخص مهمی را ندیده‌ایم.

Doctors haven't found a cure for many illnessess yet.

پزشکان هنوز درمانی برای بسیاری از بیماری‌ها پیدا نکرده‌اند.

در مواردی که فعل اصلی جمله «have» است، ساختار فعل برای زمان حال کامل به صورت «have/has + p.p» تعریف می‌شود که شکل منفی آن «have't/hasn't + p.p»‌ است. به مثال‌های زیر دقت کنید تا این ساختار را بهتر درک کنید.

We have had many opportunities.

ما فرصت‌های زیادی داشته‌ایم.

***

We haven't had many opportunities.

ما فرصت‌های زیادی نداشته‌ایم.

We have had a lot of free time.

ما وقت زیادی داشته‌ایم.

***

We haven't had a lot of free time.

ما وقت زیادی نداشته‌ایم.

We have had many problems over the years.

ما در طول سال‌ها مشکلات زیادی داشته‌ایم.

***

We haven't had many problems over the years.

ما در طول سال‌ها مشکلات زیادی نداشته‌ایم.

They have had lots of friends.

آن‌ها دوستان زیادی داشته‌اند.

***

They haven't had lots of friends.

آن‌ها دوستان زیادی نداشته‌اند.

They have had plenty of opportunities.

آن‌ها فرصت‌های بی‌شماری داشته‌اند.

***

They haven't had plenty of opportunities.

آن‌ها فرصت‌های بی‌شماری نداشته‌اند.

They have had some arguments.

آن‌ها کمی جروبحث داشته‌اند.

***

They haven't had any arguments.

آن‌ها جروبحثی نداشته‌اند.

حال کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و اندکی قبل از زمان حال کامل شده است. همچنین ممکن است در گذشته شروع شده باشد و تا به این لحظه همچنان استمرار داشته باشد. فرمول جملات مثبت حال کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/has + been + verb + ing

منفی کردن Have to و Has to

به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

I have been teachng English for 10 years.

من ده سال است که مشغول تدریس زبان انگلیسی هستم.

She's been training for a marathon.

او برای دوی ماراتون در حال آموزش دیدن بوده است.

I haven't been feeling well lately.

این اواخر حال خوشی نداشته‌ام.

She's been reading that book all day.

او تمام روز را مشغول خواندن آن کتاب بوده است.

The grass looks wet. It has been raining.

چمن خیس به نظر می‌رسد. باران در حال باریدن بوده است.

برای منفی کردن have و has در جملات حال کامل استمراری، «not» را به آن‌ها اضافه می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + have not / has not + been + verb + ing

شکل کوتاه فعل‌های منفی با «have» و «has» نیز به صورت «haven't» و «hasn't» نوشته می‌شود. در ادامه می‌توانید به کمک مثال‌های زیر با این ساختارها بیشتر آشنا شوید.

I haven't been studying for my math exam.

من برای امتحان ریاضی مشغول درس خواندن نبوده‌ام.

You haven't been learning a new language.

شما مشغول یادگیری زبان جدیدی نبوده‌اید.

She hasn't been playing tennis recently.

او این اواخر مشغول بازی تنیس نبوده است.

He hasn't been repairing his car.

او مشغول تعمیر کردن ماشینش نبوده است.

We haven't been waiting for a long time.

ما مدت زیادی منتظر نمانده‌ایم.

منفی کردن Have to و Has to

معنی «Have to» و «Has to» با «have» و «has» متفاوت است و درباره اجبار صحبت می‌کنند. درواقع، بیانگر کاری هستند که شخص مجبور به انجام آن است. به جمله‌های زیر دقت کنید.

I have to work late tonight.

من امشب مجبورم تا دیروقت کار کنم.

You have to check your emails as soon as possible.

باید در اسرع وقت ایمیل‌های خود را چک کنی.

He has to study hard for the exam, so he cannot come to the party.

او باید برای امتحان خیلی بخواند، به همین دلیل نمی‌تواند به مهمانی بیاید.

They have to learn Italian because they are going to live in Italy next year.

آن‌ها باید زبان ایتالیایی یاد بگیرند، زیرا می‌خواهند سال آینده به ایتالیا بروند.

نکته مهمی که در رابطه با «have to» و «has to» وجود دارد، در رابطه با منفی کردن فعل است. وقتی می‌خواهیم این دو فعل را منفی کنیم، باید از «don't» یا «doesn't» کمک بگیریم. بنابراین شکل منفی جملات فوق را به شکل زیر می‌نویسیم:

I don't have to work late tonight.

من امشب مجبور نیستم تا دیروقت کار کنم.

You don't have to check your emails.

نیازی نیست ایمیل‌های خود را چک کنی.

He doesn't have to study hard for the exam.

او مجبور نیست برای امتحان زیاد درس بخواند.

They don't have to learn Italian.

آن‌ها نیازی به یادگیری زبان ایتالیایی ندارند.

نکته: برای منفی کردن «has to»، وقتی از «doesn't» قبل از فعل استفاده می‌کنیم، فعل برای همه ضمایر فاعلی به شکل ساده به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

He has to learn a new skill.

او باید مهارت جدیدی را یاد بگیرد.

***

He doesn't have to learn a new skill.

نیازی نیست که او مهارت جدیدی را یاد بگیرد.

منفی کردن Have و Has در سوال‌های منفی

برخی از سوال‌ها در زبان انگلیسی به عنوان «سوال منفی» (Negative Questions) شناخته شده‌اند. این سوال‌ها معمولاً به کمک منفی‌کننده «not» به حالت منفی درمی‌آیند، به همین دلیل به آن‌ها سوال منفی گفته می‌شود. به جمله‌های پرسشی زیر دقت کنید.

Have you eaten lunch?

ناهار خورده‌ای؟

***

Haven't you eaten lunch yet?

هنوز ناهار نخورده‌ای؟

مطلب پیشنهادی:
سوال منفی در انگلیسی — نحوه پرسیدن + مثال، تمرین و تلفظ
شروع مطالعه

 

در مثال اول، جمله پرسشی مانند سایر جملات پرسشی بله یا خیر در زبان انگلیسی نوشته شده است که زمان آن حال کامل یا ماضی نقلی است. اما در مثال دوم، همان جمله پرسشی به حالت منفی تبدیل شده است. در این حالت، سوال با «not» منفی شده است. برای ساختن جملات پرسشی منفی با have و has می‌توانیم بر اساس توضیحات زیر عمل کنیم:

  • اگر «have» و‌ «has» به عنوان فعل اصلی در جمله به کار بروند، برای ساختن جمله سوالی منفی، از دو فرمول زیر استفاده می‌کنیم. فرمول اول برای موقعیت‌های غیررسمی و فرمول دوم برای موقعیت‌های رسمی کاربرد دارد.

Don't / Doesn't + subject + have?

Do / Does + subject + not + have?

به چند مثال زیر دقت کنید.

Don't you have a beautiful house on the lake?

شما خانه زیبایی در دریاچه ندارید؟

Doesn't he have time for this?

او وقتی برای این کار ندارد؟

Don't you have this book?

شما این کتاب را نداری؟

Doesn't Mary have any money to pay for the taxi fare?

«ماری» پولی برای کرایه تاکسی ندارد؟

Don't they have three cats?

آن‌ها سه گربه ندارند؟

Doesn't he have brown eyes?

او چشم‌های قهوه‌ای ندارد؟

  •  اگر «have» و «has» به عنوان فعل کمکی در جمله به کار بروند، برای ساختن سوال منفی، باید فعل کمکی را ابتدای جمله بیاوریم. بنابراین از دو فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Haven't/Hasn't + subject + p.p?

Have/Has + subject + not + p.p?

حالت اول برای موقعیت‌های غیررسمی و گفت‌وگوهای روزمره و حالت دوم برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری به کار می‌رود. برای درک بهتر می‌توانید از مثال‌های زیر کمک بگیرید.

Haven't you achieved whatever you wanted?

به چیزهایی که می‌خواستید دست پیدا نکردید؟

Hasn't she arrived yet?

او هنوز نرسیده است؟

Haven't they worked on a new project?

آن‌ها روی پروژه جدیدی کار نکرده‌اند؟

Hasn't your sister been sick recently?

خواهرت این اواخر مریض نشده است؟

Has your friend not come to the meeting?

دوستت به جلسه نیامده است؟

Have we not talked about that?

ما درمورد آن صحبت نکرده‌ایم؟

Haven't I brought my lunch?

غذایم را نیاورده‌ام؟

نوع دیگری از سوال‌هایی که در این آموزش برای منفی کردن have و has به عنوان فعل کمکی بررسی کردیم، سوال‌های مربوط به زمان حال کامل استمراری بود. برای این زمان هم می‌توانیم جملات پرسشی منفی داشته باشیم. فرمول آن هم برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Haven't/Hasn't + subject + been + verb + ing?

Have/Has + subject + not + been + verb + ing?

به چند مثال زیر توجه کنید که در حالت منفی، با زمان حال کامل استمراری ساخته شده است.

Haven't you been playing volleyball since 2:00?

شما از ساعت ۲ مشغول والیبال بازی کردن نبوده‌اید؟

Haven't they been learning French recently?

آن‌ها به‌تازگی مشغول یادگیری زبان فرانسه نبوده‌اند؟

Hasn't she been sleeping all day?

او تمام روز را خواب نبوده است؟

Have they not been watching a movie for an hour?

آیا آن‌ها یک ساعت مشغول تماشا کردن فیلم نبوده‌اند؟

Has he not been cleaning his room since an hour ago?

آیا او از یک ساعت پیش مشغول تمیز کردن اتاق نبوده است؟

منفی کردن Have و Has در تگ کوئسشن

منفی کردن Have و Has در تگ کوئسشن

به نوعی از جملات پرسشی در زبان انگلیسی «تگ کوئسشن» (Tag Question) می‌گویند که تلفظ درست آن « » (/kwestʃən'/) است. این نوع سوال‌ها معمولاً به صورت پرسشی کوتاهی در انتهای جمله خبری می‌آیند و یا برای گرفتن تأیید از مخاطب به کار می‌روند یا برای کسب اطلاعات بیشتر استفاده می‌شوند.

مطلب پیشنهادی:
تگ کوئسشن در انگلیسی چیست ؟ — گرامر به زبان ساده + مثال و تمرین
شروع مطالعه

 

برای جملاتی که فعل «have» و «has»‌ دارند، تگ کوئسشن به دو شکل به کار می‌رود. حالت اول در صورتی است که این دو فعل برای نشان دادن مالکیت و به عنوان فعل اصلی در جمله بیایند. حالت دوم هم به عنوان فعل کمکی برای زمان حال کامل حال کامل استمراری است.

برای ساختن تگ کوئسشن باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

  1. بعد از جمله خبری از ویرگول استفاده می‌کنیم و سپس فعل کمکی را می‌آوریم.
  2. بعد از فعل کمکی از ضمیر فاعلی که در جمله خبری به کار رفته، کمک می‌گیریم.
  3. اگر فعل جمله خبری مثبت باشد، تگ کوئسشن آن منفی است و اگر منفی باشد، تگ کوئسشن آن مثبت است.
  4. نکته آخر هم این است که اگر در جمله خبری از اسم استفاده شده باشد، در تگ کوئسشن باید ضمیر فاعلی به کار ببریم.

در ادامه به چند مثال توجه کنید که برای منفی کردن have و has در تگ کوئسشن به عنوان فعل اصلی و کمکی به کار می‌رود. فعل‌های منفی «have» و «has» در این جملات «bold» شده‌اند. در نظر داشته باشید که اگر این دو فعل به عنوان فعل اصلی به کار بروند، یا به فعل‌های مُدال «have to» و «has to» باشند، در تگ کوئسشن با «do/does» و «don't/doesn't» منفی می‌شوند.

She has a new car, doesn't she?

او ماشین جدیدی دارد، این‌طور نیست؟

You have a terrible stomachache, don't you?

شما امروز دل‌درد بدی دارید، این‌طور نیست؟

They don't have to stay out late, do they?

آن‌ها مجبور نیستند تا دیروقت بیرون بمانند، مگر نه؟

It has been a tough week, hasn't it?

هفته سختی بوده است، این‌طور نیست؟

The children have joined a sports club, haven't they?

بچه‌ها عضو باشگاه ورزش شده‌اند، این‌طور نیست؟

Ryan hasn't studied hard recently, has he?

«رایان» این اواخر زیاد درس نخوانده است، مگر نه؟

They haven't finished their report, have they?

آن‌ها گزارش خود را تمام نکرده‌اند، درست است؟

My team has won the competition, hasn't it?

تیم من مسابقه را برده است، مگر نه؟

Andy has been sleeping for an hour, hasn't he?

«اندی» یک ساعتی می‌شود که خواب است، این‌طور نیست؟

It hasn't been raining all day, has it?

تمام روز باران در حال باریدن نبوده است، مگر نه؟

I have been working hard all day, haven't I?

من تمام روز را سخت کار کرده‌ام، این طور نیست؟

منفی کردن Have got و Has got

«have got» و «has got» با «have» و «has» هم‌معنی هستند و البته کمی غیررسمی‌تر. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I’ve got terrible pain in my back.

I have terrible pain in my back. (رسمی‌تر)

من کمردرد بدی دارم.

They haven’t got a car.

They don’t have a car. (رسمی‌تر)

آن‌ها ماشین ندارند.

از Have (got) برای مالکیت، روابط ، ویژگی‌های شخصیتی و بیماری‌ها استفاده می‌کنیم، اما در حالت استمراری کاربردی ندارد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

She’s got two cats and a dog.

She has two cats and a dog.

Not: She is having got two cats and a dog.

او دو گربه و یک سگ دارد.

Have you got a pet?

Do you have a pet? (رسمی‌تر)

حیوان خانگی دارید؟

She’s got a new friend.

She has a new friend. (رسمی‌تر)

او دوست جدیدی دارد.

She’s got a delightful voice.

She has a delightful voice. (رسمی‌تر)

او صدای خوشایندی دارد.

It’s got 153 calories and 45g of carbohydrates.

It has 153 calories and 45g of carbohydrates. (رسمی‌تر)

آن ۱۵۳ کالری و ۴۵ گرم کربوهیدرات دارد.

I haven't had the measles.

من سرخک نگرفته‌ام.

She’s got a headache.

Not: She is having a headache.

او سردرد بدی دارد.

برای این‌که «have got» و «has got» را منفی کنیم، فقط کافی است «not» را به «have» و «has» اضافه کنیم. شکل منفی جملات فوق را با هم مقایسه کنید.

She hasn't got two cats and a dog.

She doesn't have two cats and a dog.

او دو گربه و یک سگ ندارد.

Haven't you got a pet?

Don't you have a pet?

شما حیوان خانگی ندارید؟

She hasn't got a new friend.

She doesn't have a new friend.

او دوست جدیدی ندارد.

She hasn't got a delightful voice.

She doesn't have a delightful voice.

او صدای خوشایندی ندارد.

She hasn't got a headache.

She doesn't have a headache.

او سردرد ندارد.

منفی کردن Have و Has برای زمان گذشته

منفی کردن Have و Has برای زمان گذشته

برای منفی کردن have و has در زمان گذشته ساده، از ساختار فعل به صورت «didn't have» استفاده می‌کنیم. دو نکته مهم را در این خصوص باید به خاطر داشته باشید. این دو نکته را در ادامه خلاصه کرده‌ایم:

  1. برای منفی کردن have و has در زمان گذشته ساده از فعل کمکی «did not» یا شکل کوتاه آن «didn't» برای تمام ضمایر فاعلی استفاده می‌شود.
  2. بعد از «didn't» همواره از شکل ساده فعل، یعنی «have» استفاده می‌شود.

به چند مثال زیر توجه کنید تا ساختار منفی have و has را برای جملات منفی گذشته ساده بهتر یاد بگیرید. شکل مثبت و منفی هر جمله برای مقایسه بهتر لحاظ شده است.

I didn't have enough time to go on a trip.

من زمان کافی برای مسافرت رفتن نداشتم.

You didn't have fun, did you?

به شما خوش نگذشت، مگر نه؟

He didn't have a lot of money to pay the bill.

او برای پرداخت صورت‌حساب پول زیادی نداشت.

She didn't have to stay at her parents' yesterday.

او مجبور نبود دیروز در منزل پدر و مادرش بماند.

We didn't have the exam.

ما امتحان ندادیم.

They didn't have to invite us.

آن‌ها مجبور به دعوت ما نبودند.

منفی کردن جمله با Have no

«I don't have» و «I have no» تقریباً معنای مشابهی دارند و هر دو برای بیان جمله منفی به کار می‌روند، اما از آن‌ها برای موقعیت‌های متفاوتی استفاده می‌شود. بر اساس قوانین گرامری، از «I don't have» برای بیان مالکیت و ماهیت فیزیکی استفاده می‌شود، اما «I have no» برای بیان عقاید و امیال به کار می‌رود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I don't have any money.

من پولی ندارم.

They don't have any meat.

آن‌ها گوشت ندارند.

I have no idea what you’re talking about.

نمی‌دانم از چه چیزی حرف می‌زنی؟

My new teacher has no patience.

معلم جدیدم اصلاً صبر و تحمل ندارد.

The boss had no right to fire me.

مدیر برای اخراج کردنم هیچ حقی نداشت.

اما امروزه اکثر افراد انگلیسی‌زبان آن‌ها را به‌جای هم به کار می‌‌برند، مانند مثال زیر:

I don't have any money.

or

I have no money.

من پولی ندارم.

نکته: در حالت کلی، وقتی «I have no» را به‌جای «I don't have» به کار می‌بریم، بار منفی جمله بیشتر می‌شود، مانند مثال زیر:

I have no job!

من بیکارم!

مکالمه انگلیسی با Have و Has

بدون شک یادگیری زبان انگلیسی در شرایطی میسر خواهد شد که کلمه‌ها و دستور زبان را در قالب متن و در محیط بیاموزیم. یکی از راه‌هایی که به کمک آن می‌توانید به این منظور دست پیدا کنید، بررسی نحوه کاربرد گرامر در مکالمه‌ و گفت‌وگوی روزانه میان افراد انگلیسی‌زبان است. در همین راستا، برای درک بهتر گرامر Have یا Has و Have got یا Has got، دو مکالمه انگلیسی را همراه با ترجمه در نظر گرفته‌ایم. این دو کلمه در تمام متن «bold» شده‌اند تا بهتر بتوانید نحوه استفاده از آن‌ها را یاد بگیرید.

مکالمه اول

Mary: What's your favourite possession?

Joe: It's my mobile phone. It's really cool!

Mary: Is it new?

Joe: Yes, it is.

Mary: Has it got computer games?

Joe: Yes, it's got three games!

Mary: Has it got an MP3 player?

Joe: Yes, it has. And it's got a camera, too.

Mary: Where's your phone?

Joe: I haven't got it today. The teacher's got it!

ترجمه مکالمه اول

مریم: دارایی موردعلاقه‌ات چیست؟

جو: تلفن همراهم. واقعاً عالیه!

مریم: جدیده؟

جو: بله، همین‌طوره.

مریم: بازی‌های کامپیوتری داره؟

جو: بله، سه تا بازی داره!

مریم: پخش‌کننده MP3 داره؟

جو: بله، داره. و یه دوربین هم داره.

مریم: گوشی‌ت کجاست؟

جو: امروز همراهم نیست. دست معلمه!

مکالمه انگلیسی

مکالمه دوم

Sarah: Hey Alex. How are you?

Alex: Hi Sarah. I'm fine, thanks. How about you?

Sarah: Pretty good, thanks. Do you have a class today?

Alex: Yes, I do. And guess what? I'm going to eat out with my friends after that.

Sarah: Really? Where are you going?

Alex: Well, I'm not sure, but I think we'll go to the nearest restaurant around here.

Sarah: Sounds good.

Alex: Yeah. How about you? Are you going anywhere after school?

Sarah: I don't think so. Actually, I'm pretty new in this town and I don't have many friends.

Alex: Would you like to join us?

Sarah: I'd like to, but I don't have enough time. I have an exam tomorrow and I have to go home after school and study.

Alex: Okay. Maybe some other time.

Sarah: Sure. Have fun.

Alex: Thanks, Sarah. I've got a go. Talk to you later.

Sarah: Okay. Bye for now.

ترجمه مکالمه دوم

سارا: سلام الکس. چطوری؟

الکس: سلام سارا. من خوبم، ممنون. تو چطوری؟

سارا: خوبم، ممنون. امروز کلاس داری؟

الکس: بله، دارم. و حدس بزن چی؟ بعدش با دوستام بیرون غذا می‌خورم.

سارا: جداً؟ کجا می‌ری؟

الکس: خوب، مطمئن نیستم، اما فکر می‌کنم به نزدیک‌ترین رستوران این اطراف خواهیم رفت.

سارا: چه خوب.

الکس: بله. تو چی؟ بعد از مدرسه جایی می‌ری؟

سارا: گمون نکنم. راستش، من توی این شهر تازه‌واردم و دوست‌های زیادی ندارم.

الکس: دوست داری با ما بیای؟

سارا: دوست دارم، ولی وقت کافی ندارم. فردا امتحان دارم و بعد از مدرسه باید برم خونه و درس بخونم.

الکس: باشه. شاید یه وقت دیگه.

سارا: حتماً. خوش بگذره.

الکس: ممنون سارا. من باید برم. بعداً باهات حرف می‌زنم.

سارا: باشه. فعلاً خداحافظ.

مثال جملات منفی با Have و Has

برای درک بهتر این مبحث گرامری مهم، در ادامه می‌توانید چند مثال با «have» و «has» و همچنین «have to» و «has to» در حالت مثبت و منفی برای انواع زمان‌های انگلیسی مشاهده کنید.

I don't have a car.

من ماشین ندارم.

You don't have a cute dog.

من سگ بامزه ندارم.

I don't have a laptop.

من لپ‌تاپ دارم.

We don’t have a lot of money.

ما پول زیادی نداریم.

We don’t have a spare tire.

ما لاستیک زاپاس نداریم.

They don't have to go to school.

آن‌ها نباید به مدرسه بروند.

They don't have to study for the exam.

آن‌ها باید برای امتحان درس بخوانند.

They don't have to play better.

آن‌ها باید بهتر بازی کنند.

We don't have to rent another car.

باید ماشین دیگری کرایه کنیم.

We don't have to spend more time with them.

نباید زمان بیشتری را با آ‌ن‌ها بگذرانیم.

مثال انگلیسی

We don't have to send birthday invitations.

نیازی نیست دعوت‌نامه‌های [جشن] تولد را بفرستیم.

I haven't been here before.

من قبلاً اینجا نبوده‌ام.

I haven't stayed in that hotel before.

من قبلاً در آن هتل اقامت نداشته‌ام.

I haven't spent my weekends with my friends.

من آخر هفته‌هایم را با دوستانم نگذرانده‌ام.

I haven't caught many criminals over the years.

من در طول این سال‌ها مجرمان زیادی را دستگیر نکرده‌ام.

She hasn't bought a car yet.

او هنوز ماشین نخریده است.

She hasn't made a cake for the birthday party.

او برای جشن تولد، کیکی درست نکرده است.

She hasn't collected many letters over the years.

او طی سال‌ها، نامه‌های زیادی جمع‌آوری نکرده است.

He hasn't called me.

او با من تماس نگرفته است.

He hasn't said similar things in the past.

او در گذشته چنین مطالبی را نگفته است.

He hasn't solved any problems in the past.

او در گذشته هیچ مشکلی را حل نکرده است.

سوالات رایج درباره منفی کردن Have و Has

در خصوص منفی کردن have و has در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج پاسخ دهیم.

منفی کردن have و has با چه فعلی است؟

برای منفی کردن have و has از فعل‌های کمکی «don't» و «doesn't» استفاده می‌کنیم. دقت داشته باشید که برای منفی کردن، فعل اصلی بعد از «don't» یا «doesn't» فقط به صورت «have» به کار می‌رود.

منفی کردن have و has برای زمان حال کامل چگونه است؟

برای منفی کردن حال کامل، «have» و «has» به عنوان فعل کمکی به کار می‌روند. به همین دلیل با افزودن منفی‌کننده «not» به آن‌ها می‌توانیم جمله را منفی کنیم. منفی کردن به دو شکل کوتاه و بلند انجام می‌شود. در حالت اول به صورت «haven't» یا «hasn't» و در حالت دوم «have not» یا «has not» نوشته می‌شود.

منفی کردن Have got و Has got چگونه است؟

برای منفی کردن «Have got» و «Has got» فقط لازم است «not» را بعد از «have» یا «has» اضافه کنیم. این دو فعل، معنی و کاربرد یکسانی با «have» و «has» دارند، اما برای حالت‌های غیررسمی‌تر به کار می‌روند.

نحوه استفاده از Have و Has در جمله چگونه است؟

«Have» و «Has» هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در جمله به کار می‌روند. به عنوان فعل کمکی، همراه با «p.p» برای زمان حال کامل و به صورت «have/has been + verb + ing» برای حال کامل استمراری استفاده می‌شوند.

تمرین منفی کردن Have و Has

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب منفی کردن Have و Has»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1. She ____ finished yet.

hasn't

haven't

2. He ____ breakfast.

hasn't

haven't

don't have

doesn't have

3. I ____ got much time.

don't have

haven't

4. ____ dinner at eight o'clock.

They haven't

They don't have

5. She ____ an appointment.

doesn't have

doesn't has

6. It ____ snowed.

hasn't

haven't

7. _____ got it?

hasn't she

haven't she

8. We ____ left yet.

hasn't

haven't

9. There ____ been an accident.

hasn't

haven't

10. There _____ been many accidents on this road.

hasn't

haven't

11. One of us ____ decided yet.

hasn't

haven't

13. He ____ arrived yet.

hasn't

haven't

has

have

14. She doesn't ____ the answer.

have

have

15. She ____ have enough time to go there.

don't

doesn't

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل منفی «have» یا «has» پر کنید.

Q1: I _____ a car.

جواب

Answer: I don’t have a car.

Q2: She _____ a bag.

جواب

Answer: She doesn’t have a bag.

Q3: The girls _____ three pens.

جواب

Answer: The girls don’t have three pens.

Q4: My teachers ______ any online classes.

جواب

Answer: My teachers don’t have any online classes.

Q5: I _____ got a brother.

جواب

Answer: I haven’t got a brother.

Q6: She ____ gone to Paris.

جواب

Answer: She hasn’t gone to Paris.

Q7: They _____ invited their friends to the party.

جواب

Answer: They haven’t invited their friends to the party.

Q8: They _____ seen a new movie recently.

جواب

Answer: They haven’t seen a new movie recently.

Q9: Lek _____ a van.

جواب

Answer: Lek doesn’t have a van.

Q10: We ____ to make a phone call.

جواب

Answer: We don’t have to make a phone call.

Q11: He ____ have an umbrella.

جواب

Answer: He doesn’t have an umbrella.

Q12: We _____ gone on a camping trip.

جواب

Answer: We haven’t gone on a camping trip.

Q13: My father _____ quit smoking yet.

جواب

Answer: My father hasn’t quit smoking yet.

Q14: She ____ been sleeping well lately.

جواب

Answer: She hasn’t been sleeping well lately.

Q15: Manee ____ ten dogs.

جواب

Answer: Manee doesn’t have ten dogs.

تمرین انگلیسی

تمرین سوم

جملات زیر را با تگ کوئسشن مناسب کامل کنید.

Q1: Sarah has tidied her room, _____?

جواب

Answer: Sarah has tidied her room, hasn’t she?

Q2: They have lost their keys, _____?

جواب

Answer: They have lost their keys, haven’t they?

Q3: You haven't seen my new car, _____?

جواب

Answer: You haven’t seen my new car, have you?

Q4: Matthew has lost 10 pounds, _____?

جواب

Answer: Matthew has lost 10 pounds, hasn’t he?

Q5: The students have just passed their exams, _____?

جواب

Answer: The students have just passed their exams, haven’t they?

Q6: Ellie hasn't called me yet, _____?

جواب

Answer: Ellie hasn’t called me yet, has she?

Q7: The cat has scratched the sofa, ____?

جواب

Answer: The cat has scratched the sofa, hasn’t it?

Q8: Lilly and Steven haven't arrived yet, ____?

جواب

Answer: Lilly and Steven haven’t arrived yet, have they?

Q9: We have left our passports at home, ____?

جواب

Answer: We have left our passports at home, haven’t we?

Q10: She hasn't met Pablo, _____?

جواب

Answer: She hasn’t met Pablo, has she?

جمع‌بندی

در این آموزش منفی کردن have و has را یاد گرفتیم و ساختار آن‌ها را برای جملات منفی یاد گرفتیم. همچنین تفاوت منفی کردن have و has با have to و has to را توضیح دادیم و مثال‌های متعددی ارائه کردیم. به علاوه، فرمول منفی کردن have و has را برای جملات پرسشی منفی بررسی کردیم و در این خصوص نکات مهمی را توضیح دادیم.

علاوه بر موارد فوق، تفاوت منفی کردن have و has را با have got و has got توضیح دادیم و مثال زدیم. همچنین به ساختار این فعل‌ها در تگ کوئسشن پرداختیم و بخشی از این آموزش را به توضیح این ساختار اختصاص دادیم.

در ادامه مطلب، به کمک چند تمرین و ارائه پاسخ آن‌ها، سعی کردیم راهی برای ارزیابی عملکرد شما از این مطلب ارائه دهیم. همچنین به برخی از سوالات رایج در خصوص منفی کردن have و has پاسخ دادیم. در بخش پایانی، یک جمع‌بندی از منفی کردن have و has در جدول زیر ارائه داده‌ایم تا خلاصه‌ای از این مطلب را در اختیار شما قرار بدهیم.

منفی کردن Have و Has به عنوان فعل اصلی
Subject + don't / doesn't + have
I don't have a bike.
You don't have a job.
He doesn't have a big apartment.
منفی کردن Have و Has به عنوان فعل کمکی
Subject + haven't / hasn't + p.p (حال کامل)
I haven't made up my mind yet.
 You haven't done your homework yet.
.She hasn't bought a new camera
 (حال کامل استمراری) Subject + haven't / hasn't + been + verb + ing
I haven't been living in this city for a long time.
Lucy hasn't been running.
You haven't been cooking dinner.
منفی کردن Have و Has به عنوان فعل مُدال
Subject + don't / doesn't + have to
You have to tell me anything about that.
We don't have to work together on this project.
My sister doesn't have to buy a new pair of shoes.
منفی کردن Have و Has در سوال‌های منفی
Don't / Doesn't + subject + have?
Don't you have a car?
Doesn't she walk to school every day?
Don't you have a pet?
Haven't / Hasn't + subject + p.p?
Haven't you visited the Eiffel Tower?
Hasn't she gone abroad yet?
Haven't they waited for the subway?
Have/ Has + subject + not + p.p? 
Have you not gone on a diet?
Has she not met a new friend?
Have they not decided to live abroad?
Why + don't / doesn't + subject + have?
Why don't you have anything to eat?
Why doesn't she have enough time?
منفی کردن Have و Has در تگ کوئسشن
He has a new car, doesn't he?
You have green eyes, don't you?
They don't have enough money, have they?
She hasn't bought a car, has she?
We haven't watched a new movie, have we?
I have visited many places, haven't I?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English Post Cambridge Dictionary Writing Explained Fluent U

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *