صفت تفضیلی در انگلیسی چیست؟ – توضیح گرامر و فرمول + مثال و تمرین

۷۴۰۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
صفت تفضیلی در انگلیسی چیست؟ – توضیح گرامر و فرمول + مثال و تمرین

در گفت‌وگوهای روزمره، به منظور توصیف تفاوت‌های میان افراد، اشیا، مکان‌ها و غیره، مقایسه‌‌هایی صورت می‌گیرد. در محل کار نیز، محصولات، خدمات و شرکت‌ها را مقایسه می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با نحوه توصیف این تفاوت‌ها در زبان انگلیسی، در این آموزش، قصد داریم بدانیم صفت تفضیلی در انگلیسی چیست و قوانین مربوط به آن‌ها و موارد استثنا را به طور کامل و با مثال یاد بگیریم.

صفات تفضیلی در انگلیسی چیست ؟

از «صفات تفضیلی» (Comparative Adjectives) برای مقایسه دو شخص، دو شیء، دو مکان یا دو گروه استفاده می‌کنیم که خصوصیات متفاوتی دارند. برای مقایسه و بیان این ویژگی‌های متفاوت، با توجه به طول کلمه‌، قوانین بخصوصی به کار می‌رود. در این آموزش، قصد داریم این قوانین را با مثال و به زبان ساده توضیح دهیم.

با مثالی ساده، صفات تفضیلی را توضیح می‌دهیم. فرض کنید می‌خواهیم دو کلاس درس را با هم مقایسه کنیم. در زبان فارسی، برای مقایسه از پسوند «تر» کمک می‌گیریم. برای مثال، می‌توانیم بگوییم کلاس A از کلاس B بزرگ‌تر یا کوچک‌تر است. در این نوع مقایسه، از صفت «بزرگ‌تر» استفاده کردیم که صفت تفضیلی به شمار می‌رود (به آن صفت مقایسه‌ای نیز می‌گویند). یا فرض کنید که می‌خواهیم دو شخص را از نظر سنی با هم مقایسه کنیم. در این صورت می‌توانیم از صفت تفضیلی «بلندتر» یا «کوتاه‌تر» کمک بگیریم. بنابراین، صفت تفضیلی پسوند «تر» است که به انتهای صفت اضافه می‌شود.

اما در زبان انگلیسی، کاربرد صفات تفضیلی به این سادگی نیست. در واقع با توجه به طول و هجای کلمه، قوانین بخصوصی برای آن تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم. برای شروع، به چند مثال زیر و صفت‌های تفضیلی به‌کاررفته توجه کنید.

Who is younger, Brian or Tony?

چه کسی کم‌سن‌وسال‌تر است، «برایان» یا «تونی»؟

This car is certainly better, but it's much more expensive.

این ماشین حتماً بهتر است، اما خیلی گران‌تر است.

She is two years older than me.

او دو سال از من بزرگ‌تر است.

France is a bigger country than Britain.

«فرانسه» از «بریتانیا» بزرگ‌تر است.

It's colder today than yesterday.

امروز از دیروز سردتر است.

یادگیری زبان انگلیسی

قواعد صفت تفضیلی در انگلیسی

برای ساختن صفت تفضیلی در انگلیسی مهم‌ترین مسئله این است که با قوانین مربوط به صفات تک‌هجایی و چند هجایی آشنا شویم. زیرا این قوانین با توجه به طول کلمه و تعداد هجاهای آن تغییر می‌کنند. علاوه بر این، مواردی نیز وجود دارد که از این قوانین پیروی نمی‌کنند و به عنوان استثنا در نظر گرفته می‌شوند. هر یک از این قوانین را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

صفت تفضیلی تک‌هجایی

قبل از تعریف صفت تفضیلی تک‌هجایی، ابتدا لازم است با مفهوم هجا یا سیلاب آشنا شوید. «هجا» (Syllable)، واحد صدا در زبان انگلیسی است. سیلاب‌ها حروف «صامت‌ها» (Consonants) را به «مصوت‌ها» (Vowels) وصل می‌کنند و کلمه را شکل می‌دهند. هر کلمه می‌تواند از یک یا چند هجا تشکیل شده باشد، برای مثال، «tall» کلمه تک‌سیلابی محسوب می‌شود، در حالی که «teacher» دوسیلابی است. برخی از کلمات در زبان انگلیسی، بیش از دو سیلاب دارند، مانند «expensive».

برای توصیف قوانین صفت تفضیلی در انگلیسی معمولاً آن را به دو دسته صفت تفضیلی تک‌هجایی و چند هجایی تقسیم می‌کنند. صفت تفضیلی تک‌هجایی، با افزودن پسوند «er-» ساخته می‌شود که معادل «تر» در زبان فارسی است، مانند صفات زیر:

 • big
 • cold
 • hot
 • long
 • nice
 • old
 • tall

فرمول جملاتی که با صفات تفضیلی ساخته می‌شوند، در حالت کلی، برای همه صفت‌های تفضیلی به صورت زیر است:

Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object)

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Alex is taller than Andy.

«الکس» از «اندی» بلندتر است.

It was a longer holiday than the one we had last year

در مقایسه با پارسال، تعطیلات طولانی‌تری بود.

Sasha is older than Mark.

«ساشا» از «مارک» بزرگ‌تر است.

This box is smaller than the one I lost.

این جعبه از آن جعبه‌ای که گم کردم، کوچک‌تر است.

نکته: صفت تفضیلی در انگلیسی فقط برای مقایسه دو شخص یا دو چیز به کار می‌رود و از «than» بعد از صفت استفاده می‌شود، مانند مثال زیر:

New York is bigger than Boston.

نیویورک از بوستون بزرگ‌تر است.

قوانین املایی صفات تفضیلی تک هجایی

هنگامی که صفت تک‌هجایی به صفت تفضیلی تبدیل می‌شود، با افزودن پسوند، در برخی موارد املای کلمه نیز تغییر می‌کند. در جدول زیر به قوانین املایی مربوط به صفت تفضیلی تک‌هجایی اشاره شده است.

مثالقانون املایینوع صفت
cheaper, richer, smaller, youngerافزودن «er-»بیشتر صفت‌ها
finer, nicer, rarerافزودن «r-»صفت‌هایی که به «e-» ختم می‌شوند.
bigger, hotter, thinnerتکرار صامت آخر و افزودن «er-»صفت‌هایی که از یک مصوت + یک صامت تشکیل شده‌اند.

صفت تفضیلی تک‌هجایی بی‌قاعده

برخی از صفت‌های تک‌هجایی در زبان انگلیسی، از قوانین خاصی پیروی نمی‌کنند. به همین دلیل، به آن‌ها صفت‌ تفضیلی بی‌قاعده می‌گویند. در جدول زیر، صفات تفضیلی بی‌قاعده تک‌هجایی را مشاهده می‌کنید.

صفات تفضیلی بی‌قاعده تک‌هجایی
بهترbetterخوبgood
بدترworseبدbad
دورتر؛ بیشترfarther/furtherدور؛ بسیارfar
مسن‌تر؛ قدیمی‌ترolder/elderمسن؛ قدیمیold
بیشترmoreبسیارmuch
سرگرم‌کننده‌ترmore funسرگرم‌کنندهfun

به چند مثال توجه کنید تا با کاربرد صفت‌های تفضیلی فوق بیشتر آشنا شوید.

The morning flight is better than the afternoon one.

پرواز صبح از بعدازظهر بهتر است.

His elder sister works for the government.

خواهر بزرگش برای دولت کار می‌کند.

This movie is worse than the last one.

این فیلم از قبلی بدتر است.

I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.

دیروز مسافت خیلی زیادی را دویدم، اما امروز حتی مسافت بیشتری را دویدم.

You play tennis better than I do.

تو بهتر از من تنیس بازی می‌کنی.

Working in a team is more fun than working alone.

کار تیمی سرگرم‌کننده‌تر از کار انفرادی است.

(«fun» صفت تک‌هجایی است، اما در دسته صفات بی‌قاعده قرار دارد، زیرا از قوانین صفات چند هجایی پیروی می‌کند و به آن «more» اضافه می‌شود.)

گرامر صفات تفضیلی

تفاوت older و elder

«older» و «elder» هر دو به عنوان صفت تفضیلی و برای مقایسه به کار می‌روند، اما تفاوتی نیز بین آن‌ها وجود دارد. از «older» هم برای مقایسه سن دو شخص و هم برای مقایسه سن دو شیء یا دو مکان استفاده می‌شود. برای مثال، در هر دو جمله زیر می‌توانیم «older» را به عنوان صفت تفضیلی به کار ببریم.

Max is my older brother.

«مکس» برادر بزرگ‌تر من است.

This is my older car.

این ماشین قدیمی‌تر من است.

اما «elder» فقط برای مقایسه بین دو شخص به کار می‌رود، بنابراین در مثال اول می‌توانیم به‌جای «older» از «elder» نیز استفاده کنیم، اما در جمله دوم فقط «older» کاربرد دارد.

Max is my elder brother.

«مکس» برادر بزرگ‌تر من است.

This is my older car.

Not: This is my elder car.

این ماشین قدیمی‌تر من است.

نکته: «elder» در نقش «اسم» به معنای فرد سالخورده است و با «elder» به عنوان صفت تفضیلی، فرق دارد. در مثال اول، «elder» به عنوان صفت و در مثال دوم به عنوان اسم به کار رفته است.

His elder brother dies in a accident.

برادر بزرگ‌ترش در تصادف جانش را از دست داد.

∗∗∗

They decided to have a meeting of the village elders.

آن‌ها تصمیم گرفنتد جلسه‌ای با ریش‌سفیدان روستا داشته باشند.

Learn English

صفات تفضیلی چند هجایی

صفت تفضیلی چند هجایی، از بیش از یک هجا/سیلاب تشکیل شده‌ است. یعنی می‌تواند دو، سه یا بیشتر از سه سیلاب داشته باشد. درمورد این نوع صفات در زبان انگلیسی، از پسوند «more» به معنای «بیشتر» و «less» به معنای «کمتر» استفاده می‌کنیم، بنابراین، ساختار صفت تفضیلی چند هجایی به صورت «more/less + adjective+ than» تعریف می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با مفهوم آن بیشتر آشنا شوید.

His dictionary is more useful than the one we had before.

دیکشنری او مفیدتر از دیکشنری‌ای بود که قبلاً داشتیم.

The second lecture was more interesting than the first.

سخنرانی دوم در مقایسه با اولی جالب‌تر بود.

I want to have a more powerful computer.

می‌خواهم کامپیوتر قوی‌تری داشته باشم.

Is French more difficult than English?

آیا زبان فرانسه از انگلیسی سخت‌تر است؟

Mars is more distant from the Sun.

سیاره مریخ از خورشید دورتر است.

Generally speaking, cats tend to be more independent than dogs.

به طور کلی، سگ‌ها نسبت به گربه‌ها مستقل‌تر هستند.

That way of calculating the figures seems less complicated to me.

آن روش محاسبه ارقام، برای من ساده‌تر به نظر می‌رسد.

صفت تفضیلی دوهجایی استثنا

در حالت کلی، همان‌طور که اشاره شد، صفات تفضیلی دوهجایی، با «more» و «less» ساخته می‌شوند، مانند مثال زیر:

This city is more modern than that one.

این شهر از آن یکی پیشرفته‌تر است.

اما در مورد صفت تفضیلی دوهجایی موارد استثنا نیز وجود دارد که در ادامه مطلب صفت تفضیلی در انگلیسی به آن اشاره کرده‌ایم.

در صفات دوهجایی که به «y-» ختم می‌شوند، برای ساختن صفت تفضیلی، «y» به «i» تبدیل می‌شود و سپس «er» به آن اضافه می‌شود. در واقع، با وجود این‌که دوسیلابی هستند، از قانون تک‌سیلابی‌ها پیروی می‌کنند. در جدول زیر تعدادی از صفت‌ های تفضیلی دوسیلابی را مشاهده می‌کنید.

صفات تفضیلی دوهجایی که به «y» ختم می‌شوند
busierbusy
easiereasy
happierhappy
funnierfunny

برای درک بهتر جایگاه صفات تفضیلی دوسیلابی، به چند مثال زیر توجه کنید.

We were busier last week than this week.

ما هفته گذشته شلوغ‌تر از این هفته بودیم.

Are you happier now that you’ve changed your job?

از وقتی شغلت را عوض کرده‌ای، خوشحال‌تری؟

English is easier that French.

زبان انگلیسی از فرانسوی راحت‌تر است.

برخی از صفات تفضیلی دوسیلابی (به ویژه آن‌هایی که به «صدای مصوت بدون تکیه» (Unstressed Vowel Sound) ختم می‌شوند، از قانون تک‌سیلابی‌ها پیروی می‌کنند. این صفات را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

باهوش‌ترclevererباهوشclever
باریک‌ترnarrowerباریکnarrow
آهسته‌تر؛ ساکت‌ترquieterآهسته؛ ساکتquiet
ساده‌ترsimplerسادهsimple

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار صفات فوق در جمله، بیشتر آشنا شوید.

I’ve always thought that Donald was cleverer than his brother.

من همیشه تصور کرده‌ام که «دونالد» باهوش‌تر از برادرش است.

This new bed is narrower than the old one.

این تخت جدید از آن قدیمی باریک‌تر است.

انواع صفت تفضیلی در انگلیسی

کاربرد less در صفات تفضیلی

«less» متضاد «more» است و برای صفات تفضیلی که بیش از یک سیلاب دارند به کار می‌رود. «less» نیز مانند «more» قبل از صفت می‌آید و معنای «کمتر» می‌دهد، مانند مثال‌های زیر:

He seems less motivated than he was in the past.

به نظر می‌رسد که او در مقایسه با گذشته، بی‌انگیزه‌تر است.

Their brand is less famous in Asia than in Europe.

نام تجاری آن‌ها در آسیا کمتر از اروپا شناخته‌‌شده است.

Is the organization less wealthy than it used to be?

آیا سازمان در مقایسه با گذشته، ثروت کمتری دارد؟

کاربرد than در صفات تفضیلی

درمورد کاربرد than همراه با صفت تفضیلی در انگلیسی نکات مهمی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره شده است.

 • با هر نوع صفت مقایسه‌ای می‌توانیم قبل از اسم دوم، از «than» به معنای «از» استفاده کنیم:

Our new house is bigger than our old one.

خانه جدید ما از قبلی بزرگ‌تر است.

 • اما زمانی که به اسم دوم اشاره‌ای نمی‌کنیم، می‌توانیم «than» را حذف کنیم:

He made his old-fashioned apartment look more modern.

او کاری کرد که آپارتمان قدیمی‌اش مدرن‌تر جلوه کند.

In my opinion, international projects are more interesting.

به عقیده من، پروژه‌های بین‌المللی جالب‌تر هستند.

 • اگر به شخص دوم در جمله اشاره شود و در نقش ضمیر ظاهر شود، از ضمیر مفعولی استفاده می‌کنیم:

Could you carry this? You’re stronger than me.

Not: You’re stronger than I.

ممکن است این را حمل کنید؟ شما از من قوی‌تر هستید.

Why did you choose Robert? Marie is more experienced than him.

چرا «رابرت» را انتخاب کردی؟ «ماری» از او باتجربه‌تر است.

 • در موقعیت‌های رسمی‌تر، به‌جای «than + object pronoun»، ساختار «than + subject pronoun + be» به کار می‌رود:

You managed to answer the ten questions correctly? Well, you’re definitely cleverer than I am!

شما توانستید به ده سؤال به‌درستی پاسخ دهید؟ پس، شما بدون شک از من باهوش‌تر هستید.

I preferred Henrietta to Dennis. She was always more sociable than he was.

من «هنریتا» را به «دنیس» ترجیح دادم. «هنریتا» همیشه از «دنیس» اجتماعی‌تر بود.

نکته: در برخی موارد بعد از «than» می‌توانیم از ساختار کوتاه‌شده استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

The exam results were better than predicted.

نتایج امتحانات بهتر از چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد.

در این ساختار «predicted» به‌جای «people predicted» به کار رفته است.)

∗∗∗

Temperatures that summer were higher than previously recorded.

دما در آن تابستان، بیشتر از چیزی بود که قبلاً ثبت شده بود.

(در این مثال، «recorded» به جای «than were previously recorded» به کار رفته است.)

کاربرد much و a lot با صفت تفضیلی

هنگام مقایسه، برای تأکید بیشتر درمورد توصیف ویژگی‌های صفت تفضیلی، از «much» یا «a lot» کمک می‌گیریم که به معنای «خیلی» است و هم برای صفات تک‌هجایی و هم چندسیلابی به کار می‌رود. برای آشنایی بیشتر با جایگاه «much» و «a lot» در جمله، به مثال‌های زیر دقت کنید.

The new software system is much easier to use than the old one.

کار با سیستم نرم‌افزاری جدید، بسیار آسان‌تر از قبلی است.

The town is a lot more crowded these days because of the new shopping center.

شهر به دلیل مرکز خرید جدید این‌ روزها خیلی شلوغ‌تر شده است.

Is it much less expensive to order goods in bulk?

آیا سفارش کالا به صورت عمده، هزینه به مراتب کمتری دارد؟

نکته اول: علاوه بر «much» و «a lot»، برای تأکید می‌توانیم از «far» ،«even» یا «rather» هم استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Alex is far less intelligent than the other kids in the class.

هوش «الکس» به مراتب کمتر از بقیه بچه‌های کلاس است.

We’ve been busier than ever at work this last month.

ما در این ماه گذشته، در محل کار خود، از هر زمان دیگری مشغول‌تر بودیم.

نکته دوم: به کمک «a little» یا «a bit» می‌توانیم میزان تأکید یا شدت صفت تفضیلی را کاهش دهیم، مانند مثال‌های زیر:

She feels a little more confident now that she’s given her first performance.

or

She feels a bit more confident now that she’s given her first performance. (غیر رسمی‌تر)

اکنون که اولین اجرای خود را انجام داده، اعتمادبه‌نفس او کمی بیشتر شده است.

آموزش زبان انگلیسی

صفت های تفضیلی مضاعف در انگلیسی

نوعی صفت تفضیلی در انگلیسی وجود دارد که درباره نتایج انجام کاری صحبت می‌کند. برای مثال، نتیجه درس خواندن، قبول شدن در امتحان است. بنابراین، هر چقدر بیشتر درس بخوانیم، نمره بهتری می‌گیریم. در واقع، نتیجه درس خواندن، کسب نمره خوب است. پس یکی بر دیگری نتیجه مستقیم دارد. به همین دلیل به آن‌ها صفت های تفضیلی مضاعف (Double Comparatives) می‌گوییم.

برای ساختن صفات تفضیلی مضاعف، دو جمله‌واره داریم که برای هر دو از ساختار «the + a comparative adjective» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

The colder it is, the hungrier I get.

هر چقدر هوا سردتر شود، من گرسنه‌تر می‌شوم.

The more generous you are towards others, the more generous they are likely to be towards you.

هر چقدر نسبت به دیگران بخشنده‌تر باشی، آن‌ها هم نسبت به تو بخشنده‌تر خواهند بود.

صفات تفضیلی پی در پی

«صفات تفضیلی پی در پی» (Repeated Comparatives)، درباره تغییر در ویژگی‌های شخص یا چیزی صحبت می‌کند. این تغییرات می‌تواند در نتیجه افزایش یا کاهش حاصل شود و به‌طور مستمر رخ می‌دهد. برای ساختن صفت تفضیلی پی در پی، طبق قوانین تک‌سیلابی و چندسیلابی‌ها پیش می‌رویم، با این تفاوت که صفت تفضیلی را دو بار تکرار می‌کنیم و بین آن‌ها «and» می‌آوریم. فرمول آن برای صفات تفضیلی تک‌هجایی و چند هجایی، به ترتیب به صورت زیر خواهد بود:

adjective + er + and + adjective + er

more/less + and + more/less + adjective

برای آشنایی بیشتر با ساختار صفات تفضیلی مضاعف، به دو مثال زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

The weather is getting hotter and hotter.

هوا دارد گرم‌تر و گرم‌تر می‌شود.

I'm getting more and more interested in rock music these days.

این روزها دارم به موسیقی راک بیشتر و بیشتر علاقه‌مند می‌شوم.

ساختار as...as

همان‌طور که اشاره شد، برای صفات تفضیلی بلند، «more» یا «less» را قبل از صفت می‌آوریم. علاوه بر این ، روش دیگری نیز برای مقایسه با این نوع صفات تفضیلی وجود دارد و آن استفاده از از ساختار «as + adjective + as» در حالت منفی است. مثال‌ زیر را در نظر بگیرید.

The second method was less complicated than the first one.

روش دوم از روش اول ساده‌تر بود.

The second method was not as complicated as the first one.

روش دوم به سختی روش اول نبود.

Her old laptop is not as modern as the new one.

لپ‌تاپ قدیمی‌اش به اندازه لپ‌تاپ جدیدش مدرن نیست.

Her new laptop is more modern than the old one.

لپ‌تاپ جدیدش از لپ‌تاپ قدیمی‌اش مدرن‌تر است.

توضیح گرامر صفت تفضیلی در انگلیسی

اشتباهات رایج در استفاده از صفت تفضیلی در انگلیسی

در بسیاری از موارد، زبا‌ن‌آموزان هنگام استفاده از صفت تفضیلی با مشکلاتی مواجه می‌شوند. در ادامه این مطلب، به نکاتی اشاره شده که نباید در رابطه با صفات تفضیلی انجام دهید.

 • بعد از صفت تفضیلی در انگلیسی فقط «than» به کار می‌رود، نه «that» یا «as»:

The next hotel was more expensive than the first one.

Not: …more expensive that the first one

or …more expensive as the first one

 • برای تأکید، نباید از «very» استفاده کنیم:

This house is much bigger than that one.

Not: This house is very bigger than that one.

این خانه خیلی بزرگ‌تر از آن یکی است.

 • برای ساختن صفت تفضیلی مضاعف چند سیلابی، صفت بعد از «more and more» می‌آید و وسط آن قرار نمی‌گیرد:

This place is getting more and more crowded every day.

Not: This place is getting more crowded and more.

این مکان هر روز شلوغ‌تر می‌شود.

سوالات رایج درباره صفت تفضیلی در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌‌های رایج در خصوص صفت تفضیلی در انگلیسی پاسخ دهیم.

صفت تفضیلی در انگلیسی چگونه ساخته می‌شود؟

صفات تفضیلی را به دو دسته تک‌هجایی و چند هجایی تقسیم می‌کنند.  صفت تفضیلی تک‌هجایی، با افزودن پسوند «er-» ساخته می‌شود، مانند «taller». صفات دو یا بیشتر از دوهجایی را با افزودن «more» و «less» به صفت تفضییل تبدیل می‌کنند، مانند «more expensive».

کاربرد صفات تفضیلی در انگلیسی چیست ؟

از صفات تفضیلی برای مقایسه دو شخص یا دوشیء استفاده می‌شود. در واقع زمانی که می‌خواهیم بگوییم شخصی از دیگری بلندتر یا باهوش‌تر است، می‌توانیم از صفت تفضیلی کمک بگیریم که به آن صفت مقایسه‌‌ای نیز گفته می‌شود. همچنین وقتی بخواهیم دو مکان مختلف را از جنبه‌های متفاوت با هم مقایسه کنیم یا مثلا دو فیلم یا دو شیء را با هم مقایسه کنیم، می‌توانیم از این صفات استفاده کنیم.

قوانین صفت تفضیلی دوهجایی چیست؟

در صفات دوهجایی که به «y-» ختم می‌شوند، برای ساختن صفت تفضیلی، «y» به «i» تبدیل می‌شود و سپس «er» به آن اضافه می‌شود. در واقع، با وجود این‌که دوسیلابی هستند، از قانون تک‌سیلابی‌ها پیروی می‌کنند. اما برای سایر صفت دوهجایی از همان قانون صفات چندسیلابی استفاده می‌کنیم.

چه زمانی از «than» استفاده می‌کنیم؟

با هر نوع صفت مقایسه‌ای می‌توانیم قبل از اسم دوم، از «than» به معنای «از» استفاده کنیم، اما زمانی که به اسم دوم اشاره‌ای نمی‌کنیم، می‌توانیم «than» را حذف کنیم. همچنین اگر به شخص دوم در جمله اشاره شود و در نقش ضمیر ظاهر شود، از ضمیر مفعولی استفاده می‌کنیم.

تمرین صفت تفضیلی در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب صفت تفضیلی در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌های زیر کمک بگیرید. هر آزمون شامل ۱۰ سؤال است و  پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

جاهای خالی را با صفت تفضیلی مناسب کامل کنید.

Q1: Dogs are _____ (intelligent) than rabbits.

جواب

Answer: Dogs are more intelligent than rabbits.

Q2: Lucy is _____ (old) than Ellie.

جواب

Answer: Lucy is older than Ellie.

Q3: Russia is far _____ (large) than the UK.

جواب

Answer: Russia is far larger than the UK.

Q4: My Latin class is _____ (boring) than my English class.

جواب

Answer: My Latin class is more boring than my English class.

Q5: In the UK, the streets are generally _____ (narrow) than in the USA.

جواب

Answer: In the UK, the streets are generally narrower than in the USA.

Q6: London is _____ (busy) than Glasgow.

جواب

Answer: London is busier than Glasgow.

Q7: Julie is _____ (quiet) than her sister.

جواب

Answer: Julie is quieter than her sister.

Q8: Amanda is _____ (ambitious) than her classmates.

جواب

Answer: Amanda is more ambitious than her classmates.

Q9: My garden is a lot _____ (colorful) than this park.

جواب

Answer: My garden is a lot more colorful than this park.

Q10: His house is a bit _____ (comfortable) than a hotel.

جواب

Answer: His house is a bit more comfortable than a hotel.

تمرین دوم

شکل تفضیلی صفات زیر را تمرین کنید.

Q1: tall

جواب

Answer: taller

Q2: long

جواب

Answer: longer

Q3: nice

جواب

Answer: nicer

Q4: large

جواب

Answer: larger

Q5: happy

جواب

Answer: happier

Q6: sunny

جواب

Answer: sunnier

Q7: big

جواب

Answer: bigger

Q8: hot

جواب

Answer: hotter

Q9: expensive

جواب

Answer: more expensive

Q10: intelligent

جواب

Answer: more intelligent

Q11: good

جواب

Answer: better

Q12: bad

جواب

Answer: worse

جمع‌بندی

در بخش پایانی، خلاصه‌ای از انواع صفت تفضیلی در انگلیسی را در جدولی ارائه کرده‌ایم.

مثالصفت‌های کوتاه: er-
old, fastتک‌سیلابی
happy, easyصفت‌های دوسیلابی که به «y» ختم می‌شوند.
old → olderقانون: «er-» اضافه کنید.
late → laterاستثنا: اگر صفت به «e» ختم شد، فقط «r» اضافه کنید.
big → biggerاستثنا: اگر صفت به صامت، مصوت، صامت ختم شود، آخرین صامت را تکرار کنید.
happy → happierاستثنا: اگر صفت به «y» ختم شد، «y» را به «i» تغییر دهید.
مثالصفت‌های بلند: more 
modern, pleasantصفت‌های دوسیلابی که به «y» ختم نمی‌شوند.
expensive, intellectualهمه صفت‌های سه‌سیلابی یا بیشتر

modern → more modern

expensive → more expensive

قانون: از «more» استفاده کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «صفت در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryEnglish ClubEF
۲ دیدگاه برای «صفت تفضیلی در انگلیسی چیست؟ – توضیح گرامر و فرمول + مثال و تمرین»

از هر جهت کامل و آموزنده
خیلی زحمت کشیدین ممنونم واقعا

عالی و کامل بود. ممنونم

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *