مجموعه مقالات Gain

تقویت کننده معکوس کننده — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
فیدبک (Feedback) در سیستم های کنترل — مفاهیم اصلی
انواع تقویت‌ کننده‌ ها از نظر نوع عملکرد تقویتی — به زبان ساده
تقویت کننده (Amplifier) کلاس A — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)