لایه

مدل اتمی بور — به زبان ساده

مدل اتمی بور — به زبان ساده

مکانیک کوانتومی، فیزیک کوانتومی و نظریه نسبیت موضوعاتی مدرن، بسیار جذاب، تاثیر گذار و البته گیج‌کننده هستند. این موضوعات پایه‌های فیزیک مدرن را شکل داده‌اند….

1۸ مهر, 13۹۷
ادامه مطلب...