برچسب: سه فاز

سیستم پریونیت (Per-Unit) — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تعیین پارامتر های مدار معادل ترانسفورماتور — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)