مجموعه مقالات ریاضی دانشگاه

کاربرد بهینه سازی در هندسه — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)