مجموعه مقالات تنش تسلیم

مولفه های تنش روی صفحات مورب – آموزش جامع
تحلیل الاستو پلاستیک در سازه های معین و نامعین استاتیکی – به زبان ساده