مجموعه مقالات آموزش رایگان ویندوز

نظارت بر ایجاد فایل جدید در یک پوشه ویندوز و اجرای اعمال خاص — به زبان ساده
مشاهده برنامه های در حال استفاده از اینترنت در ویندوز ‍۱۰ — راهنمای کاربردی