آخرین مطالب | صفحه 106 از 159

همه‌چیز درمورد فرایندهای توسعه محصول جدید — بخش چهارم

در قسمت قبل به بررسی گام‌هایی مانند کارایی متقابل، همپوشانی مراحل توسعه، سیستم ساشیمی زیراکس و راگبی هوندا پرداختیم. یادگیری چندگانه ازآنجاکه اعضای تیم پروژه…

۷ اسفند ۱۳۹۶ زینب اللامی
ادامه مطلب...