حلقه for در کاتلین — به زبان ساده

۴۰۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۱ مهر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲ دقیقه
حلقه for در کاتلین — به زبان ساده

حلقه for روی هر چیزی که «تکرارپذیر» (iterable) باشد یا خود یک «تکرارکننده» (Iterator) باشد، چرخه تکرار تعریف می‌کند. منظور از شیء تکرارپذیر هر چیزی است که تابع ()iterator دارد و یک شیء عرضه می‌کند. در این مقاله با حلقه for در کاتلین آشنا خواهیم شد.

997696

1. In

In ساده‌ترین حلقه for است که روی هر عنصر در یک لیست تکرار می‌کند:

1val fruits = listOf("Apple", "Banana", "Cherries", "Guava")
2for (fruit in fruits) {
3  println(fruit)
4}
5// Prints: Apple, Banana, Cherries, Guava

2. تکرارکننده ..

این تکرارکننده روی بازه‌ای بین 0 (خود صفر هم شامل است) تا 5 (خودش را نیز شامل می‌شود) عمل می‌کند.

1for (number in 0..5) {
2  println(number)
3}
4// Prints: 0 through 5

3. until

حلقه for بین بازه‌ای از 0 (شامل است) تا 5 (خودش شامل نیست) عمل می‌کند:

1for (number in 0 until 5) {
2  println(number)
3}
4// Prints: 0 through 4

4. downTo

به صورت کاهشی از 5 (خودش نیز شامل است) تا 0 (خودش نیز شامل است) عمل می‌کند:

1for (number in 5 downTo 0) {
2  println(number)
3}
4// Prints: 5 to 0

5. step

در زمان تکرار کردن روی اعداد به میزان تعیین شده در step پرش می‌کند.

1for (number in 0..10 step 2) {
2  println(number)
3} 
4// Prints: 0, 2, 4, 6, 8, 10
5for (number in 10 downTo 0 step 2) {
6  println(number)
7}
8// Prints: 10, 8, 6, 4, 2, 0
9val fruits = listOf("Apple", "Banana", "Cherries", "Guava")
10for (index in fruits.indices step 2) {
11  println(fruits[index])
12}
13// Prints: Apple, Cherries

6. ()withIndex

روی یک لیست با اندیس آیتم جاری می‌چرخد:

1val fruits = listOf("Apple", "Banana", "Cherries", "Guava")
2for ((index, fruit) in fruits.withIndex()) {
3  println("$index - $fruit")
4}
5// Prints: 0 - Apple, 1 - Banana, 2 - Cherries, 3 - Guava

7. indices

از طریق اندیس‌ها روی یک لیست می‌چرخد:

1val fruits = listOf("Apple", "Banana", "Cherries", "Guava")
2for (index in fruits.indices) {
3  println(fruits[index])
4}
5// Prints: Apple, Banana, Cherries, Guava

8. تکرار روی Map با استفاده از مداخل به عنوان اشیا

1val fruitMap = mapOf("A" to "Apple", 
2           "B" to "Banana", 
3           "C" to "Cherries", 
4           "G" to "Guava")
5  
6for (entry in fruitMap) {
7  println(entry.key + "-" + entry.value)
8}
9// Prints: A-Apple, B-Banana, C-Cherries, G-Guava
10
11for ((key, value) in fruitMap) {
12  println(key + "-" + value)
13}
14// Prints: A-Apple, B-Banana, C-Cherries, G-Guava

بدین ترتیب با روش‌های مختلف استفاده از حلقه‌های تکرار در کاتلین آشنا شدیم.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

==

بر اساس رای ۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
quick-code
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *