نوشته های شلاله حسن‌نیاری

یکی از پرتکرارترین سوال‌ها بین زبان‌آموزان، چگونگی ساختار جمله در زبان ترکی استانبولی است. زبان ترکی زبان پسوندی است و تمامی گرامرها در این زبان…

۳۱ فروردین ۱۴۰۱ شلاله حسن‌نیاری

در یادگیری هر زبانی، اولین مکالمه‌ای که افراد می‌آموزند، سلام و احوالپرسی است. با سلام و احوالپرسی، مفاهیم والای انسانی همچون صمیمیت، صلح، دوستی، احترام…

۲۹ فروردین ۱۴۰۱ شلاله حسن‌نیاری