الگوریتم های مهم پایتون که باید آنها را بدانید — راهنمای کاربردی

۲۳۰۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

برخی الگوریتم‌های خاص هستند که استفاده زیادی در زمان برنامه‌نویسی دارند. در این راهنما به بررسی چند الگوریتم مهم پایتون که جزء رایج‌ترین انواع این الگوریتم‌ها هستند به همراه مثال می‌پردازیم. این الگوریتم‌ها شامل جستجو، مرتب‌سازی و افزودن/حذف کردن آیتم به لیست پیوندی هستند. ایده‌های پیرامون این مثال‌ها در مورد الگوریتم‌های زیاد دیگری نیز صدق می‌کند. درک این سه مثال و الگوریتم به شما کمک می‌کنند تا اطلاعات خوبی در مورد روش برخورد با مسائل مرتبط با الگوریتم‌های دیگر نیز کسب کنید و در این زمینه اعتماد به نفس داشته باشید.

جستجوی دودویی

«جستجوی دودویی» (Binary Search) یک الگوریتم ضروری جستجو است که روی آرایه‌های مرتب اجرا می‌شود و اندیس یک مقدار را که به دنبالش هستیم بازگشت می‌دهد. این کار به صورت زیر اجرا می‌شود:

 1. نقطه میانی آرایه مرتب را پیدا کنید.
 2. نقطه میانی را با مقدار مورد نظر مقایسه کنید.
 3. اگر نقطه میانی بزرگ‌تر از مقدار مورد نظر باشد، جستجوی باینری در نیمه راست آرایه تکرار می‌شود.
 4. اگر نقطه میانی کوچک‌تر از مقدار مورد جستجو باشد، جستجوی باینری روی نیمه چپ آرایه تکرار می‌شود.
 5. این مراحل را تا زمانی که نقطه میانی برابر با مقدار مورد نظر باشد یا این که بدانیم مقدار مورد جستجو در آرایه وجود ندارد تکرار می‌کنیم.

از روی مراحل فوق مشخص است که راه‌حل ما می‌تواند به صورت «بازگشتی» (recursive) باشد. ما در هر تکرار یک آرایه کوچک‌تر را به متد خود ارسال می‌کنیم تا این که تنها یک مقدار که مورد نظر ما است باقی بماند. بخش‌های دشوار این راه‌حل اندیس‌گذاری صحیح آرایه و ردگیری افست اندیس در هر تکرار است به طوری که بتوان اندیس مقدار مورد جستجو را در آرایه اصلی پیدا کرد. در کد زیر نسخه‌ای از الگوریتم جستجوی دودویی را مشاهده می‌کنید:

def binary_search(arr, value, offset=0)
 mid = (arr.length) / 2
 
 if value < arr[mid] binary_search(arr[0...mid], value, offset) elsif value > arr[mid]
   binary_search(arr[(mid + 1)..-1], value, offset + mid + 1)
 
 else
   return offset + mid
 end
end

جستجوی دودویی پیچیدگی زمانی برابر با (O(logn دارد. می‌دانیم که در این حالت وقتی اندازه آرایه ورودی را دو برابر کنیم، باید یک تکرار بیشتر برای یافتن مقدار مطلوب در الگوریتم خود اضافه کنیم. به همین دلیل است که جستجوی باینری چنین الگوریتم کارآمدی در علوم رایانه محسوب می‌شود.

مرتب‌سازی ادغامی

«مرتب‌سازی ادغامی» (Merge Sort) از روش‌شناسی مشابه «تقسیم و حل» (divide and conquer) برای مرتب‌سازی کارآمد آرایه‌ها بهره می‌گیرد. مراحل زیر در مورد شیوه پیاده‌سازی مرتب‌سازی ادغامی است.

 1. اگر آرایه تنها یک عنصر داشته باشد، بازگرد زیرا چنین آرایه‌ای مرتب محسوب می‌شود.
 2. آرایه را به طور متوالی دو نیمه تقسیم کن، تا این که دیگر نتوان بیش از آن تقسیم کرد.الگوریتم مهم پایتون
 3. آرایه‌های کوچک‌تر را به صورت مرتب با هم ادغام کن تا این که به آرایه اصلی مرتب‌سازی شده برسی.

برای پیاده‌سازی مرتب‌سازی ادغامی، دو متد را تعریف خواهیم کرد. یکی از متدها اختصاص به افراز کردن آرایه دارد و دیگری وظیفه ادغام کردن مجدد دو آرایه مرتب را به صورت یک آرایه مرتب‌سازی شده بر عهده دارد. متد تقسیم کردن (merge_sort) به صورت بازگشتی فراخوانی می‌شود تا این که آرایه تنها یک عنصر طول داشته باشد. سپس این آرایه‌های فرعی با هم ترکیب می‌شوند تا نهایتاً یک آرایه مرتب بازگشت یابد. به مثال زیر توجه کنید:

def merge_sort(array)
 return array if array.length == 1
 mid_point = array.length / 2
 left = array[0...mid_point]
 right = array[mid_point..-1]
 merge(merge_sort(left), merge_sort(right))
end
def merge(left, right)
  merged_arr = []
  until left.empty? && right.empty?
   if left.length == 0
    merged_arr << right.shift
   elsif right.length == 0
    merged_arr << left.shift
   elsif left[0] <= right[0]
    merged_arr << left.shift
   elsif right[0] <= left[0]
    merged_arr << right.shift
   end
  end
  merged_arr
end

مرتب‌سازی ادغامی دارای پیچیدگی زمانی (O(nlog n است که بهترین پیچیدگی زمانی برای یک الگوریتم مرتب‌سازی محسوب می‌شود. ما می‌توانیم با بهره‌گیری از تقسیم و حل کردن، کارآیی مرتب‌سازی را که اصولاً یک پردازش پرهزینه از نظر محاسباتی است به میزان زیادی افزایش دهیم.

افزودن و حذف کردن آیتم از لیست پیوندی

لیست پیوندی یکی از ساختمان‌های داده بنیادی در علوم کامپیوتر محسوب می‌شود که دلیل آن به خاطر زمان ثابت درج و حذف است. با استفاده از گره‌ها و اشاره‌گرها می‌توانیم برخی پردازش‌ها را به روشی کارآمدتر از زمانی که از آرایه استفاده می‌کردیم اجرا کنیم. به نمودار شماتیک زیر توجه کنید:

الگوریتم مهم پایتون

یک لیست پیوندی از گره‌هایی تشکیل یافته است که هر یک بخشی از داده‌ها و یک اشاره‌گر به گره بعدی دارند. این وضعیت در Ruby با یک struct به نام Node نمایش پیدا می‌کند که دو آرگومان به نام‌های data: و:next_node دارد. اینک کافی است دو متد به نام‌های insert_node و delete_node تعریف کنیم که یک گره head و یک location برای مکانی که حذف/درج رخ می‌دهد می‌پذیرد.

متد insert_node یک آرگومان دیگر به نام node نیز دارد که همان struct گرهی است که می‌خواهیم درج کنیم. سپس حلقه‌ای تعریف می‌کنیم تا موقعیتی را که می‌خواهیم آیتمی را در آن درج یا حذف کنیم بیابیم. زمانی که به مکان مطلوب برسیم، اشاره‌گرها را طوری مجدداً چیدمان می‌کنیم تا عملیات درج/حذف ما را بازتاب دهند.

Node = Struct.new(:data, :next_node)
def insert_node(head, node, location)
 current_node = head
 current_location = 0
 until current_location == location
  previous_node = current_node
  current_node = current_node.next_node
  current_location += 1
 end
 if previous_node
  previous_node.next_node = node
  node.next_node = current_node
 else
  node.next_node = current_node
 end
 head
end
def delete_node(head, location)
 current_node = head
 current_location = 0
 until current_location == location
  previous_node = current_node
  current_node = current_node.next_node
  current_location += 1
 end
 if previous_node
  previous_node.next_node = current_node.next_node
 else
  head = current_node.next_node
 end
 head
end

در یک لیست پیوندی می‌توان آیتم‌ها را از میانه یک مجموعه بدون نیاز به تغییر دادن بقیه ساختمان داده در حافظه حذف کرد و این وضعیت کارایی بیشتری نسبت به ساختمان داده آرایه ‌ایجاد می‌کند. بدین ترتیب می‌بینیم که با انتخاب بهترین ساختمان داده بر اساس نیازها می‌توان به کارایی مناسبی دست یافت.

سخن پایانی

سه نسخه الگوریتمی که در این مقاله معرفی کردیم، تنها جزء کوچکی از الگوریتم‌های بنیادی هستند که باید برای خلق برنامه‌های کارآمد و موفقیت در مصاحبه‌های فنی بدانید. لیستی از الگوریتم‌های دیگر که در این زمینه توصیه می‌شود مطالعه کنید به شرح زیر هستند:

 • الگوریتم Quicksort
 • پیمایش یک درخت جستجوی دودویی
 • درخت کمینه پوشا
 • الگوریتم Heapsort
 • معکوس سازی یک رشته به صورت درجا

البته مفاهیم دیگری نیز وجود دارند که باید بیاموزید، بنابراین توصیه می‌کنیم به تمرین کردن و درک مثال‌های بیشتری از الگوریتم‌ها ادامه بدهید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

==

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
data-as-a-better-idea
One thought on “الگوریتم های مهم پایتون که باید آنها را بدانید — راهنمای کاربردی

جالب بود ولی کدهای نمونه برای زبان روبی هستند نه پایتون

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *