زبان انگلیسی ۵۲ بازدید

زبان انگلیسی از ساختارهای زیادی تشکیل شده است که کابردهای منحصربه‌فردی دارند. یکی از این ساختارها if only است که برای بیان آرزوهای خود در هر زمانی از آن استفاده می‌کنیم. در واقع ساختار if only کاربردی بسیار مشابه با wish دارد. در این مطلب قصد داریم به گرامر if only بپردازیم و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را با ساختار wish مقایسه کنیم. علاوه بر این به تفاوت این ساختار با only if اشاره می‌کنیم. در نهایت برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر این ساختار چند نمونه سوال برای تمرین بیشتر به زبان‌آموزان ارائه می‌کنیم.

گرامر if only چیست؟

از گرامر if only برای ابراز خواسته یا آرزویی در مورد شرایطی استفاده می‌کنیم که می‌توانست به شکل متفاوتی باشد. این ساختار بسیار شبیه به ساختار wish است اما نسبت به آن قوی‌تر محسوب می‌شود. از گرامر if only برای حرف زدن در مورد گذشته، حال و آینده استفاده می‌کنیم که در حالت‌های مختلف می‌تواند به شکل ممکن یا ممکن باشد.

کاربرد if only

به طور کلی کاربرد if only برای اشاره به خواسته‌ها و آرزوهای فرد است. این آرزوها می‌تواند مربوط به گذشته، حال یا آینده باشد و به خواسته‌های محتمل یا نامحتمل اشاره کند. if only کاربردهای متعددی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 • برای بیان خواسته یا آرزویی عمیق، خصوصا وقتی می‌دانیم آن اتفاق عملی نخواهد شد:

If only John had talked to her sooner!

ای کاش زودتر با او حرف زده بود!

If only I weren’t so tired!

ای کاش اینقدر خسته نبودم!

If only she had listened to me, she wouldn’t be in this mess.

ای کاش او به حرف من گوش کرده بود تا در این آشفتگی گرفتار نمی‌شد.

If only I had more money.

ای کاش پول بیشتری داشتم.

 • برای بیان دلیل اتفاقی با وجود آن که از نظر خودمان دلیل خوبی نیست:

Media studies is regarded as a more exciting subject, if only because it’s new.

حتی اگر فقط به خاطر جدید بودن آن باشد، مطالعات رسانه به چشم رشته‌ای جذاب دیده می‌شود.

I think you should get a job, if only to have something to do.

فکر می‌کنم تو باید شغل پیدا کنی، حتی اگر شده فقط برای این‌که کاری داشته باشی تا انجام دهی.

فیلم آموزشی مرتبط

وجه التزامی در انگلیسی

به طور کلی «وجه التزامی» ‌(The Subjunctive Mood) در جمله‌های پیچیده انگلیسی به کار می‌رود که از دو جمله‌واره مستقل و وابسته تشکیل می‌شوند.یکی از کاربردهای وجه التزامی در زبان انگلیسی برای اشاره به موقعیت‌های غیرواقعی و فرضی مانند آرزو یا دعا است. به همین علت پیش از یادگیری ساختار گرامر if only باید با انواع وجه التزامی آشنا شویم.

وجه التزامی یکی از شکل‌های خاص و نسبتا کم‌کاربرد در زبان انگلیسی است که به خواستن یا تصور کردن چیزی اشاره می‌کند. به طور کلی از این وجه برای بیان شرایطی استفاده می‌کنیم که مطمئن هستیم رخ نمی‌دهند. این موارد عبارت‌اند از:

 • اتفاقی که می‌خواهیم رخ بدهد
 • اتفاقی که انتظار داریم رخ بدهد
 • اتفاقی که تصور می‌کنیم رخ بدهد

وجه التزامی حال در انگلیسی

وجه التزامی حال در زبان انگلیسی شکل ساده فعل یا فعل در زمان حال ساده است، با این تفاوت که سوم‌شخص مفرد در وجه التزامی پسوند s- نمی‌گیرد. در جدول زیر به وجه التزامی چند فعل برای فاعل‌های مختلف اشاره شده است.

وجه التزامی حال
be work I
be work You
be work He
be work She
be work It
be work We
be work They

وجه التزامی گذشته در انگلیسی

وجه التزامی گذشته در زبان انگلیسی، در واقع شبیه به شکل گذشته ساده فعل انگلیسی است. از آن‌جایی که فعل انگلیسی در زمان گذشته برای سوم‌شخص مفرد پسوند s- نمی‌گیرد، وجه التزامی و شکل گذشته فعل انگلیسی در بیشتر موارد به یک شکل هستند. بعضی از زبان‌شناسان اعتقاد دارند در انگلیسی وجه التزامی گذشته وجود ندارد و برخی دیگر همان شکل گذشته ساده فعل را وجه التزامی آن مسحوب می‌کنند چراکه وقتی فعل to be به حالت التزامی درمی‌آید، دچار همان تغییراتی می‌شود که برای همه افعال در وجه التزامی حال رخ می‌دهد.

همان‌طور که می‌دانید فعل to be جزو افعال بی‌قاعده انگلیسی است و حالت گذشته آن برای سوم‌شخص مفرد was و برای باقی اشخاص were است. وقتی این فعل به حالت التزامی درمی‌آید درست مانند وجه التزامی حال، فعل برای فاعل سوم‌شخص نیز مانند دیگر فاعل‌ها به کار می‌رود. در جدول زیر به وجه التزامی فعل to be در زمان گذشته اشاره شده است.

وجه التزامی گذشته
were I
were You
were He
were She
were It
were We
were They

ساختار گرامر if only

گرامر if only در زمان‌های مختلف ساختارهای متفاوتی دارد که در ادامه به هر کدام از آن‌ها جداگانه اشاره می‌کنیم:

 • از ساختار if only به همراه فعل «گذشته ساده» (Past Simple) استفاده می‌کنیم تا آرزوی خود برای شرایط حال حاضر را بیان کنیم. این ساختار می‌تواند ممکن یا ناممکن باشد:

If only he knew the truth.

Not: If only he knows the truth.

ای کاش او حقیقت را می‌دانست.

If only there was something she could do or say to help.

Not: If only there is something she could do or say to help.

ای کاش او می‌توانست کاری کند یا چیزی بگوید تا کمک کند.

ساختار گرامر if only
 • در این ساختار به‌جای was از were استفاده می‌کنیم:

If only she weren’t so tired.

Not: If only she wasn’t so tired.

ای کاش او آن‌قدر خسته نبود.

 • برای بیان آرزویی در مورد آینده یا نشان دادن تضاد بین شرایط حال حاضر و شرایطی که دوست داشتیم وجود داشته باشد، از ساختار if only به همراه would و مصدر بدون to استفاده می‌کنیم. این ساختار نیز می‌تواند محتمل یا نامحتمل باشد:

If only someone would buy the house.

ای کاش کسی خانه را می‌خرید.

If only they would talk to each other.

ای کاش آن‌ها با همدیگر حرف می‌زدند.

 • از ساختار if only به همراه فعل «گذشته کامل» (Past Perfect) برای بیان آرزوی خود در مورد شرایطی استفاده می‌کنیم که قبلا وجود داشته است. این ساختار به هیچ وجه محتمل نیست و برای ابراز نارضایتی یا پشیمانی از شرایط در گذشته استفاده می‌شود:

If only he had listened to what his friends had been telling him.

(He didn’t listen.)

ای کاش او به حرفی که دوستانش به او می‌زدند گوش می‌داد.

(او به حرف دوستان خود گوش نداد)

If only Anna had been able to come.

(Anna wasn’t able to come.)

ای کاش «آنا» توانسته بود بیاید.

(آنا نتوانست بیاید.)

کاربرد if only و wish

از گرامر if only و wish در زبان انگلیسی برای حرف زدن در مورد چیزهایی استفاده می‌کنیم که می‌خواستیم در زمان حال یا گذشته متفاوت باشند. به طور کلی در این ساختار if only نسبت به wish شدت بیشتری دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I wish I lived closer to my family.

ای کاش در جایی نزدیک‌تر به خانواده‌ام زندگی می‌کردم.

If only I hadn't lost her phone number. She must think I'm so rude for not calling her.

کاش شماره تلفن او را گم نمی‌کردم. حتما فکر می‌کند خیلی بی‌ادبم که به او زنگ نمی‌زنم

I wish they wouldn't park their car in front of my house.

ای کاش آن‌ها ماشین خود را جلوی خانه من پارک نمی‌کردند.

کاربرد گرامر if only و wish در زمان حال

به طور کلی می‌توان از ساختار if only یا wish در کنار فعل التزامی با زمان گذشته برای اشاره به شرایطی در حال حاضر استفاده کرد که آرزو داشتیم به شکل دیگری باشد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Wish / If only + Past Subjunctive (Past Simple)

کاربرد گرامر if only و wish در زمان حال

به مثال‌های زیر دقت کنید.

I wish you didn't live so far away.

ای کاش تو در جای دوری زندگی نمی‌کردی.

If only we knew what to do.

ای کاش می‌دانستیم باید چه کار کنیم.

He wishes he could afford a holiday.

او آرزو می‌کند که او می‌توانست هزینه تعطیلاتی را بپردازد.

کاربرد گرامر if only و wish در زمان گذشته

ساختار if only یا wish را می‌توان در کنار فعل گذشته کامل به کار برد تا در مورد تغییری که دوست داشتیم در گذشته رخ بدهد اما امکان انجام شدن آن نبوده حرف بزنیم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

 Subject + Wish / If only + Past Perfect Subjunctive (Past Perfect)

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

They wish they hadn't eaten so much chocolate. They're feeling very sick now.

آن‌ها آرزو می‌کنند که کاش آنقدر شکلات نمی‌خوردند. الان حال ناخوشی دارند.

If only I'd studied harder when I was at school.

ای کاش وقتی در مدرسه بودم بیشتر درس می‌خواندم.

کاربرد گرامر wish برای ابراز نارضایتی

می‌توان از ساختار wish + would یا wish + wouldn't برای نشان دادن نارضایتی از کاری که کسی انجام داده یا انجام نداده است، استفاده کنیم. توجه داشته باشید معمولا وقتی این ساختار را به کار می‌بریم که احتمال تغییر شرایط وجود نداشته باشد یا فرد مایل به نغییر رفتار خود نباشد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

    Subject  + Wish / If only + Would(n't) + Verb

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I wish you wouldn't borrow my clothes without asking.

ای کاش تو بدون اجازه گرفتن لباس‌های من را قرض نمی‌گرفتی.

I wish it would rain. The garden really needs some water.

ای کاش باران می‌بارید. این باغ واقعا نیاز به کمی آب دارد.

Sara wishes he'd work less. They never spend any time together.

سارا آرزو می‌کند او کمتر کار می‌کرد. آن‌ها اصلا وقت خود را کنار همدیگر نمی‌گذارنند.

فیلم آموزشی مرتبط

مثال از کاربرد گرامر if only

یکی از بهترین راه‌ها برای درک بهتر گرامر جدید زبان انگلیسی تمرین و تکرار بیشتر است. به همین جهت چند مثال از گرامر if only در جمله‌هایی با زمان‌های مختلف تهیه کرده‌ایم. به این مثال‌ها دقت کنید.

If only you were here we could bring out the best memories.

ای کاش تو اینجا بودی تا بهترین خاطرات را به یاد می‌آوردیم.

If only you could be part of this grand event, I would be really happy.

ای کاش تو می‌توانستی بخشی از این رویداد بزرگ باشی تا من واقعا خوشحال می‌شدم.

If only I had listened to you about the job, I would be doing something better today.

ای کاش در مورد کار به حرف تو گوش داده بودم تا امروز شرایط بهتری داشتم.

If only he had explained the whole crime scene, we could have done a better investigation.

ای کاش او تمام صحنه جرم را توصیف کرده بود تا می‌توانستیم تحقیقات بهتری داشته باشیم.

He may have survived if only he could have found the way.

فقط اگر مسیر را پیدا کرده بود ممکن بود زنده بماند.

(ای کاش مسیر را پیدا کرده بود، در آن صورت شاید زنده می‌ماند.)

If only I could be 15 again!

ای کاش می‌توانستم دوباره پانزده ساله شوم.

Just call her, if only to say you're sorry.

فقط به او زنگ بزن، حتی اگر شده برای این‌که بگویی متاسفی.

سوالات رایج درباره گرامر if only

برای درک بهتر گرامر if only به چند مورد از سوال‌های پرتکرار در این مورد پاسخ داده‌ایم.

تفاوت if only و only if چیست؟

دو ساختار if only و only if در زبان انگلیسی شباهت زیادی دارند و به همین علت زبان‌آموزان آن‌ها را به اشتباه به‌جای همدیگر به کار می‌برند. در ادامه این بخش کاربرد هر کدام از این دو را با ارائه مثال نشان می‌دهیم تا تفاوت آن‌ها را بهتر درک کنید.

 • if only نشان‌دهنده آرزو یا خواسته‌ای است و کاربردی مشابه کاربرد wish ا دارد.
 • only if نشان‌دهنده دستور است یا شرایط لازم برای کاری را بیان می‌کند.

به مثال‌های زیر توجه کنید تا تفاوت‌های این دو را بهتر یاد بگیرید.

If only I had a real choice in the matter.

ای کاش واقعا حق انتخابی در این مورد داشتم.

She needed to get away from her job if only for a week.

او نیاز داشت از شغل خود کناره‌گیری کند، حتی اگر شده برای یک هفته.

If only the town had high-speed Internet access.

ای کاش این شهر دسترسی به اینترنت پرسرعت داشت.

سوالات رایج درباره گرامر if only

He can stay on the team only if he completes his homework and improves his grades.

او تنها در صورتی می‌تواند در تیم بماند که تکلیف خود را تمام کرده و نمره‌هایش را بالا ببرد.

You'll lose weight only if you stick to your diet.

تنها در صورتی وزن کم می‌کنی که رژیم خود را ادامه بدهی.

She was authorized to speak only if she remains anonymous.

او فقط در صورتی اجازه حرف زدن داشت که بی‌نام بماند.

می‌توان از if only اول جمله استفاده کرد؟

عبارت if only برای ابراز آرزو یا خواسته‌ای قوی به کار می‌رود. این خواسته نارضایتی فرد از وضعیت موجود و آرزوی او برای ایجاد شرایطی متفاوت را بیان می‌کند. به طور کلی جمله‌هایی که با گرامر if only ساخته می‌شوند از دو جمله‌واره تشکیل شده‌اند. یکی از این بخش‌ها که با if only شروع می‌شود جمله‌واره اصلی است که به تنهایی معنا دارد، بخش دیگر که نتیجه این تغییر فرضی را بیان می‌کند جمله‌واره وابسته است که به تنهایی معنا ندارد و در بسیاری از جمله‌ها می‌توان آن را حذف کرد.

به طور کلی if only در اول جمله‌واره مستقل می‌آید، بنابراین اگر اول جمله‌واره مستقل و بعد جمله‌واره وابسته بیاید، if only اول جمله بیاید.

تمرین گرامر if only

گزینه درست را انتخاب و جمله‌های زیر را کامل کنید.

Q1: I wish I _____ go to work tomorrow.

(wouldn't have to / didn't have to / hadn't had to)

جواب

Answer: I wish I didn’t have to go to work tomorrow.

Q2: If only I _____ that to her. She's not speaking to me now.

(wouldn't say / hadn't said / didn't say)

جواب

Answer: If only I hadn’t said that to her. She’s not speaking to me now.

Q3: He wishes _____ the kitchen in such a mess. He always has to clean before he cooks.

(they wouldn't leave / they had left / they would leave)

جواب

Answer: He wishes they wouldn’t leave the kitchen in such a mess. He always has to clean before he cooks.

Q4: She wishes they _____ ten years ago!

(would have met / met / had met)

جواب

Answer: She wishes they had met ten years ago!

Q5: If only he _____ here now. He'd know what to do.

(would be / wasn't / were)

جواب

Answer: If only he were here now. He’d know what to do.

Q6: It looks like rain. I wish I ____ my umbrella.

(would have brought / had brought / brought)

جواب

Answer: It looks like rain. I wish I had brought my umbrella.

Q7: I'm starving. If only there _____ a restaurant open now.

(would be / had been / was)

جواب

Answer: I’m starving. If only there was a restaurant open now.

Q8: I wish people _____ loud music on the train. What's wrong with using headphones?!

(wouldn't play / would play / wouldn't have played)

جواب

Answer: I wish people wouldn’t play loud music on the train. What’s wrong with using headphones?!

تمرین زبان انگلیسی

تمرین دوم

با توجه به کلمه داخل پرانتز جمله را کامل کنید.

Q1: Alice didn't get a good grade. She wishes she _____ (work) harder.

جواب

Answer: Alice didn’t get a good grade. She wishes she had worked harder.

Q2: Tom likes football very much. He wishes he _____ (become) a professional football player.

جواب

Answer: Tom likes football very much. He wishes he became a professional football player.

Q3: He was running very fast when he had a heart attack. If only he _____ (not/run) so fast.

جواب

Answer: He was running very fast when he had a heart attack. If only he hadn’t run so fast.

Q4: She's keen on computers. She wishes she _____ (study) computer science next school year.

جواب

Answer: She’s keen on computers. She wishes she studied computer science next school year.

Q5: I am sorry I don’t know how to use the computer. If only I _____ (know) how to use it.

جواب

Answer: I am sorry I don’t know how to use the computer. If only I knew how to use it.

Q6: I stayed late at work and missed the last bus. I wish I _____ (stay) at work late.

جواب

Answer: I stayed late at work and missed the last bus. I wish I had not stayed at work late.

Q7: My old car often breaks down. I wish I _____ (buy) a new car.

جواب

Answer: My old car often breaks down. I wish I bought a new car.

Q8: He didn't pass the exam. If only he _____ (work) hard.

جواب

Answer: He didn’t pass the exam. If only he had worked hard.

Q9: She was absent. I wish she _____ (attend) the conference.

جواب

Answer: She was absent. I wish she had attended the conference.

Q10: What a beautiful house! I wish I _____ (have) a house like this one.

جواب

Answer: What a beautiful house! I wish I had a house like this one.

Q11: I wish I _____ (be) rich. I would buy a farm and enjoy the calm of the countryside.

جواب

Answer: I wish I were rich. I would buy a farm and enjoy the calm of the countryside.

Q12: They had that bad accident because they were careless. If only they _____ (be) more careful.

جواب

Answer: They had that bad accident because they were careless. If only they had been more careful.

Q13: We saw the film. I wish you _____ (see) it with us. It was an amazing evening.

جواب

Answer: We saw the film. I wish you had seen it with us. It was an amazing evening.

Q14: I like traveling around the world. If only I _____ (have) time to realize my dream.

جواب

Answer: I like traveling around the world. If only I had time to realize my dream.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این مطلب با گرامر if only و کاربردهای مختلف آن آشنا شدیم. if only کاربردی بسیار مشابه با wish دارد اما به آرزو یا خواسته‌ای عمیق‌تر اشاره می‌کند. کاربرد if only به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • اگر به زمان حال یا آینده اشاره داشته باشد، احتمال رخ دادن اتفاقی که به آن اشاره می‌کنیم وجود دارد
 • اگر به زمان گذدشته اشاره داشته باشد احتمال رخ دادن اتفاقی که آرزوی آن را داریم وجود ندارد و if only فقط نشان‌دهنده پشیمانی و حسرت است.

در جدول زیر به ساختار و کاربردهای if only در زمان‌های مختلف اشاره شده است.

ساختار و کاربرد if only
زمان و ساختار معنی مثال
زمان حال - آرزوی ممکن

ای کاش قرار بود با تو به تعطیلات بروم تا خوشحال شوم.

If only I was going on a vacation with you I would be happy.

زمان آینده - آرزوی ممکن

ای کاش خورشید درمی‌آمد تا می‌توانستیم بیرون در باغ بازی کنیم.

If only the sun would come out, we could play outside in the garden.

زمان گذشته - آرزوی ناممکن

ای کاش پول بیشتری داشتم تا می‌توانستم ماشینی برای خانواده خود بخرم.

If only I had more money, I could be getting a car for my family.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.