انواع ماضی در عربی + توضیح ساختار، مثال و تمرین

۲۱۰۴۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۹ دقیقه
انواع ماضی در عربی + توضیح ساختار، مثال و تمرین

آموختن انواع ماضی در عربی به این دلیل مهم است که به ما کمک می‌کند در خواندن متن‌ها بهتر عمل کنیم و ترجمه درست‌تری از متن ارائه بدهیم. از آنجا که این مبحث هم مثل سایر مباحث، در قواعد صرفی زبان عربی مشخص است، می‌توانیم به راحتی با درک انواع زمان در فعل ماضی عربی و نشانه‌های آن، درک درستی از جمله به دست بیاوریم. در این متن درباره انواع ماضی که شامل ماضی مطلق عربی، ماضی نقلی عربی، ماضی استمراری عربی و ماضی بعید عربی و التزامی می‌شود، صحبت می‌کنیم و یاد می‌گیریم هر فعل در زمان خودش چگونه به فارسی برگردانده می‌شود.

تعریف فعل ماضی

به طور کلی در زبان عربی فعل‌ها از نظر دستور زبان عربی به دو دسته معرب و مبنی تقسیم می‌شوند. هر فعلی در ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین شکل خود یعنی در زمان ماضی به صورت مبنی ظاهر می‌شود.

یعنی اینکه با منفی شدن یا وارد شدن کلمات مجزوم‌کننده اتفاقی در ساختار آن فعل‌ها نمی‌افتد. اما اگر همین فعل وارد زمان مضارع شود شکل معرب به خودش می‌گیرد و با وارد شدن کلمات مجزوم‌ساز شکل ساختاری‌شان تغییر می‌کند.

نکته: افعال مبنی در زبان عربی سه حالت دارد: فعل ماضی عربی، فعل مضارع عربی در حالت اتصال به نون تاکید و فعل امر عربی.

اگر بخواهیم فعل ماضی را در یک تعریف ساده خلاصه کنیم می‌توانیم بگوییم «فعل ماضی فعلی است که در زمان گذشته اتفاق افتاده و عملی که فعل درباره آن توضیح می‌دهد در زمان صحبت و انتقال پیام دیگر تمام شده و به پایان رسیده‌است.» در نتیجه، آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و دیگر امتداد ندارد متعلق به زمان ماضی است.

اما زمان گذشته می‌تواند به مقاطع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. یک زمان مخصوص به کاری است که در گذشته انجام شده و به پایان رسیده اما زمان زیادی از وقوعش نگذشته و یک زمان گذشته هم به کاری بر می‌گردد که مدت زمان زیادی از انجامش گذشته و بعد از آن کارهای زیادی انجام شده‌است.

این چنین توضیح دادن مسائل کمی گیج‌کننده است. از این رو، برای بهتر رساندن معنی جمله، ساختارهای مختلفی از فعل ماضی در عربی را به کار می‌بریم تا نشان بدهیم کدام کار دقیقا کی و به چه صورتی و توسط چه شخص یا اشخاصی انجام شده‌است.

کلاس عربی

انواع فعل ماضی در عربی

بر اساس تعریفی که کمی بالاتر گفته شد می‌توانیم نتیجه بگیریم که فعل ماضی در زبان عربی همچون سایر زبان‌ها، برای ایجاد یک معنای ملموس، به انواع زمان‌ها تقسیم‌بندی می‌شود. از جمله این زمان‌های ماضی می‌توان به «ماضی مطلق، ماضی نقلی، ماضی استمراری و ماضی بعید» اشاره کرد. در ادامه تعریف و نحوه ساخت هر یک از این زمان‌ها را با مثال می‌خوانید.

ماضی مطلق در عربی

ساده‌ترین نوع ماضی در اصل، همان نوعی است که برای اولین بار در زبان عربی با آن آشنا می‌شویم. فعلی که در زمان گذشته اتفاق افتاده و تمام شده‌است. ماضی مطلق در زبان عربی از افعال مبنی است و اعرابش تغییری نمی‌کند.

برای منفی شدن باید کلمه «ما» را به ابتدای آن اضافه کنیم و مابقی جمله را بدون هیچ‌گونه تغییری بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید.

جدول صرف فعل ماضی مطلق
فعل شکل منفی فعل
شَرَب - نوشیدما شَربَ - ننوشید
شَربا - نوشیدندما شَربا - ننوشیدید
شَرَبوا - نوشیدندما شرَبوا - ننوشیدید
شَرَبتْ - نوشیدماشَرَبتْ - ننوشید
شَرَبتا - نوشیدندماشَربتا - ننوشیدید
شَرَبن - نوشیدندما شربن - ننوشیدید
شَربتَ - نوشیدیما شربتَ - ننوشیدی
شَربتما - نوشیدیدما شربتما - ننوشیدید
شَربتم - نوشیدیدما شَربتم - ننوشیدید
شربتِ - نوشیدیماشربتِ - ننوشیدی
شَربتما - نوشیدیدما شَربتما - ننوشیدید
شَربتن - نوشیدیدماشربتن - ننوشیدید
شربتُ - نوشیدمما شربتُ - ننوشیدم
شربنا - نوشیدیمما شربنا - ننوشیدیم

اما شکل دیگری هم برای منفی کردن فعل ماضی وجود دارد. اما این نوع از منفی کردن بیشترین تکیه‌اش بر معنی است و از طریق صیغه مضارع آن انجام می‌شود. به این ترتیب که می‌توانیم این بار کلمه «لم» را به ابتدای فعل مضارع اضافه کنیم تا علاوه بر مجزوم شدن انتهای فعل، معنی آن نیز به زمان ماضی و منفی تغییر کند. برای درک بیشتر به جدول زیر توجه کنید.

جدول صرف فعل مضارع با اضافه شدن کلمه لم
فعل + معنیشکل تغییر یافته فعل با لم + معنی
یَشربُ -می‌نوشدلم یَشربْ -ننوشید
یَشرَبان- می‌نوشندلم یَشربا - ننوشیدند
یَشربون - می‌نوشندلم یَشربوا - ننوشیدند
تَشرب - می‌نوشد لم تَشترب - ننوشید
تََشربان - می‌نوشندلم تَشربا - ننوشیدند
یَشربن - می‌نوشندلم یَشربن - ننوشیدند
تَشرب - می‌نوشی لم تَشرب - ننوشیدی
تَشربان - می‌نوشیدلم تَشربا- ننوشیدید
تَشربون -می‌نوشیدلم تَشربوا - ننوشیدید
تَشربین - می‌نوشی لم تَشربی - ننوشیدی
تَشربان - می‌نوشیدلم تَشربا - ننوشیدید
تَشربن - می‌نوشیدلم تَشربن - ننوشیدید
أشربُ - می‌نوشم‍لم أشربْ- ننوشیدم
نشربُ - می‌نوشیملم نشربْ - ننوشیدیم
منظره بیابان و نخل های سرزمین عربستان

ماضی نقلی در عربی

هرگاه یک کاری در گذشته انجام شد اما آثارش تا زمان حال باقی ماند، باید از فعل ماضی نقلی استفاده کنیم. در زبان عربی این زمان را با اضافه شدن کلمه «قد» به ابتدای فعل ماضی ساخته می‌شود.

«قد» هم مثل «ما» منفی‌ساز با اضافه شدن به ابتدای فعل ماضی تغییری در ساختار آن ایجاد نمی‌کند، اما، در صورتی که بخواهیم ماضی نقلی در زبان عربی را منفی کنیم، باید کلمه «لما» را پیش از فعل مضارع به کار ببریم تا معنی ماضی نقلی انتقال پیدا کند.

«لمّا‌» نیز مثل کلمه «لم» از جمله کلماتی است که موجب مجزوم شدن فعل مضارع می‌شود. برای درک بهتر این توضیحات به مثال‌هایی که در جدول زیر گنجانده شده توجه کنید.

جدول صرف فعل ماضی نقلی عربی
فعل + معنی شکل مضارع فعل + لم 
قد شَرب- نوشیده‌استلما یشربْ - ننوشیده‌است
قد شَربا - نوشیده‌اندلما یشربا - ننوشیده‌است
قد شَربوا - نوشیده‌اندلما یشربوا- ننوشیده‌اند
قد شَربت - نوشیده‌استلما تشرب - ننوشیده‌است
قد شَربتا - نوشیده‌اندلما تشربا - ننوشیده‌اند
قد شَربن - نوشیده‌اندلما یشربن - ننوشیده‌اند
قد شَربت - نوشیده‌ایلما تشرب - ننوشیده‌ای
قد شَربتما - نوشیده‌ایدلما تشربا- ننوشیده‌اید
قد شَربتم - نوشیده‌ایدلما تشربوا - ننوشیده‌اید
قد شَربتِ - نوشیده‌ایلما تشربی - ننوشیده‌ای
قد شَربتما - نوشیده ایدلما تشربا - ننوشیده‌اید
قد شَربتن- نوشیده‌ایدلما تسربن - ننوشیده‌اید
قد شَربتُ - نوشیده‌املما أشربْ - ننوشیده‌ام
قد شَربنا - نوشیده‌ایملما نشربْ - ننوشیده‌ایم

نکته ۱: گاهی‌اوقات ماضی نقلی را با این فرمول منفی می‌کنند «لم + فعل مضارع + بعد» تفاوت آن با سایر منفی‌های ماضی نقلی در این است که در ترجمه با کلمه «هنوز» همراه می‌شود.

لَمْ تَشرَبْ بعد.

هنوز ننوشیده‌ای.

نکته ۲: لمّا در صورتی جازمه است که بر سر فعل مضارع بیاید. هرگاه این کلمه بر فعل ماضی بنشیند معنی «وقتی که، هرگاه» می‌دهد و به عنوان ظرف زمان در جمله شناخته می‌شود.

ماضی بعید در عربی

وقتی در زمان گذشته یک کار را قبل از وقوع کار دیگری انجام داده و تمام کرده باشیم برای اشاره به آن باید از ماضی بعید استفاده کنیم. ماضی بعید در لغت به معنی گذشته دور است. فرمول ساخت آن در زبان عربی به صورت زیر است.

کان + ماضی مطلق = ماضی بعید

 

برای ترجمه این نوع فعل از عربی به فارسی از شکل «صفت مفعولی + صرف فعل بودن» استفاده می‌کنیم. شیوه منفی کردن ماضی بعید در عربی نیز به این صورت است که می‌توان از کلمه «ما» منفی‌ساز استفاده کرد و آن را یا قبل از فعل کان یا قبل از فعل ماضی مطلق به کار برد. برای درک بهتر این نوع از فعل ماضی به جدول زیر توجه کنید.

جدول صرف فعل ماضی بعید در عربی
فعل + معنی شکل منفی شده ماضی بعید در عربی
کان شَرب - نوشیده بودما کان شرب - ننوشیده بود
 کانا شَربا- نوشیده‌بودند ما کانا شربا- ننوشیده‌بودند
کانوا شَربوا - نوشیده‌بودندما کانوا شربوا - ننوشیده‌بودند
کانت شربت - نوشیده‌بودما کانت شربت - ننوشیده‌بود
کانتا شربتا - نوشیده‌بودندما کانتا شربتا - ننوشیده‌بودند
کن شربن- نوشیده‌بودندما کن شربن- ننوشیده‌بودند
کنت شربتَ - نوشیده‌بودیما کنت شربتَ - ننوشیده‌بودی
کنتما شربتما - نوشیده‌بودیدما کنتما شربتما - ننوشیده‌بودید
کنتم شربتم - نوشیده‌بودیدما کنتم شربتم - ننوشیده‌بودید
کنت شربتِ - نوشیده بودیما کنت شربتِ - ننوشیده بودی
کنتما شربتما - نوشیده‌بودیدما کنتما شربتما - ننوشیده‌بودید
کنتن شربتن - نوشیده‌بودیدما کنتن شربتن - ننوشیده‌بودید
کنت شربت - نوشیده‌بودمما کنت شربتُ - ننوشیده‌بودم
 کنا شربنا - نوشیده‌بودیمما کنا شربنا - ننوشیده‌بودیم

ماضی استمراری در عربی

هرگاه کار انجام شده در گذشته به طور مستمر و طولانی انجام شود، برای نشان دادن حالت آن باید از شکل ماضی استمراری استفاده کنیم. این نوع از زمان فعل ماضی نشان می‌دهد که ما یک کاری را از یک نقطه‌ای در گذشته شروع کردیم و آن را برای مدت مشخصی ادامه دادیم. نحوه ساخت آن در زبان عربی به صورت فرمول زیر است.

کان + فعل مضارع = ماضی استمراری

برای ترجمه این نوع از فعل عربی می‌توانیم از شکل ماضی استمراری در فارسی، یعنی «می + شکل ساده فعل ماضی» استفاده کنیم.

منفی کردن آن نیز به سبک و سیاق فعل ماضی بعید، می‌تواند با اضافه شدن کلمه منفی‌ساز «ما» بر سر فعل کان انجام شود یا می‌توانیم بعد از فعل کان و قبل از فعل مضارع کلمه منفی ساز «لا» را به کار ببریم. برای درک بهتر، به جدول زیر توجه کنید.

جدول صرف فعل ماضی استمراری در عربی
فعل + معنی شکل منفی شده ماضی استمراری در عربی
کان یشرب - می‌نوشیدکان لایشرب - نمی‌نوشید
کانا یشربان - می‌نوشیدندکانا لایشربان - نمی‌نوشیدند
کانوا یشربون - می‌نوشیدندکانوا لایشربون - نمی‌نوشیدند
کانت تشرب - می‌نوشیدکانت لاتشرب - نمی‌نوشید
کانتا تشربان - می‌نوشیدندکانتا لاتشربان - نمی‌نوشیدند
کنَّ تشربن - می‌نوشیدندکنَّ لاتشربن - نمی‌نوشیدند
کنت تتشرب - می‌نوشیدیکنت لاتشرب - نمی‌نوشیدی
کنتما تشربان - می‌نوشیدیدکنتما لاتشربان - نمی‌نوشیدید
کنتم تشربون - می‌نوشیدیدکنتم لاتشربون - نمی‌نوشیدید
کنت تشربین - می‌نوشیدیکنت لاتشربین - نمی‌نوشیدی
کنتما تشربان - می‌نوشیدیدکنتما لاتشربان - نمی‌نوشیدید
کنتن تشربن - می‌نوشیدیدکنتن لاتشربن - نمی‌نوشیدید
کنت أشرب - می‌نوشیدمکنت لاأشرب - نمی‌نوشیدم
کنا نشرب - می‌نوشیدیمکنا لانشرب - نمی‌نوشیدیم
پسران عرب در حال گفتگو در راهروی مدرسه

ماضی التزامی در عربی

هرگاه نسبت به وقوع کاری در گذشته شک و تردید داشته‌ باشیم یا امیدوار باشیم که آن کار انجام شده‌باشد از ماضی التزامی استفاده می‌کنیم. این نوع از فعل در زبان فارسی با استفاده از «صفت مفعولی + صرف فعل باشیدن» ساخته می‌شود. اما در زبان عربی، فرمول ساخت آن متفاوت است و بر اساس فرمول زیر ساخته می‌شود.

لعل، لیت، ربما و... + مضارع فعل کان + قد + فعل ماضی در صیغه مورد نظر

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

إن تَکونوا قد شَربتُم

اگر نوشیده باشید

لَعَلَّها تَکونُ قد تَشربُ

شاید نوشیده باشد

نکته: برای منفی کردن ماضی التزامی در عربی کافی است حرف منفی‌ساز «لا» را قبل از شکل مضارع فعل کان عربی در عبارت قرار بدهیم.

إن لاتَکونوا قد شَرَبتُم

اگر ننوشیده باشید

سوالات متداول درباره فعل ماضی در عربی

در این بخش به برخی از سوالاتی که معمولا در رابطه با فعل ماضی در عربی ایجاد می‌شود به اختصار پاسخ می‌‌دهیم.

چند نوع فعل ماضی در زبان عربی وجود دارد؟

در زبان عربی همانند زبان فارسی می‌توان از انواع فعل ماضی مطلق یا ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید و ماضی التزامی برای زمان‌های موردنظر استفاده کرد. تنها باید به فرمول سازنده این افعال توجه داشته‌ باشیم.

در کدام یک از فعل‌های ماضی عربی از فعل کان در ترکیب ساخت آنها استفاده می‌شود؟

هرگاه بخواهیم در جمله از زمان ماضی استمراری استفاده کنیم باید فرمول «کان + فعل مضارع استفاده کنیم. علاوه بر ماضی استمراری در ماضی التزامی نیز از صرف فعل کان در ترکیب ساخت فعل استفاده می‌شود. همچنین در ساخت فعل ماضی التزامی در عربی، هنگامی که با کلمات لعل و لیت همراه باشد می‌توانیم از صرف فعل کان در صیغه موردنظر استفاده کنیم.

از کلمه منفی‌ساز «لم» در کدام‌ یک از فعل‌های ماضی در عربی استفاده می‌شود؟

هرگاه بخواهیم فعل ماضی مطلق را منفی کنیم می‌توانیم از فرمول «لم + فعل مضارع صیغه موردنظر» استفاده کنیم. این نوع فعل به فارسی به صورت ماضی ساده یا مطلق ترجمه می‌شود. علاوه بر آن، در جریان منفی کردن ماضی نقلی در عربی از فرمول «لم + فعل مضارع +بعد» استفاده می‌شود.

دانش آموزان مرد عرب سر کلاس درس در حال مطالعه

تمرین‌های مربوط به انواع فعل ماضی در عربی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «انواع ماضی در عربی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۴ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. همچنین، تمرین دوم شامل ۴ سوال تشریحی است. ابتدا باید افعال مورد نظر را در صیغه‌های خواسته‌شده بسازید. سپس برای سنجش نحوه عملکرد می‌توانید به جواب سوال رجوع کنید.

تمرین اول

۱. در جمله «کانت المرأة قد ذهبتْ إلی البیت» فعل ماضی از چه نوع است؟

ماضی بعید

ماضی مطلق

ماضی استمراری

ماضی نقلی

۲. کدام مورد غلط است؟

کانا قد ذهبا

کانوا قد کتبوا

کنتِ کتبتِ

کن قد قرأتن

۳. کان یهدم چه نوع فعلی است؟

ماضی بعید

ماضی استمراری

ماضی ساده

ماضی نقلی

۴. کدام گزینه تکمیل‌کننده «التلامیذ ........ العربیة» است؟

کان یدرس

کانوا یدرسون

کانت تدرس

کانا یدرسان

تمرین دوم

در تمرین‌های زیر، فعل‌ را در صیغه‌ موردنظر بسازید.

سوال ۱. ماضی بعید للمخاطبات - از ریشه ک ت ب

جواب

جواب: کنتن قد کتبتن

سوال ۲. ماضی استمراری للغائب - از ریشه ق ب ل

جواب

جواب: کان یقبل

سوال ۳. ماضی نقلی للمخاطبان - از ریشه د ر س

جواب

جواب: قد درستما

سوال ۴. ماضی استمراری للغائبون - از ریشه س ب ح

جواب

جواب: کانوا یسبحون

جمع‌بندی

در این نوشته یاد گرفتیم که در زبان عربی همانند زبان فارسی مجموعه‌ای از انواع فعل ماضی اعم از ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعید و... وجود دارد. روش ساخت هر یک از انواع فعل ماضی را آموختیم. همچنین، فهمیدیم که در زبان عربی، گاهی‌ اوقات از فعل مضارع همراه با کلمات مجزوم‌ساز می‌توان ترکیبی ساخت که حامل معنی انجام کاری در گذشته باشد. مثل منفی کردن ماضی مطلق با استفاده از کلمه مجزوم‌کننده لم. در کنار تمامی این مطالب، همچنین آموختیم که با استفاده از افعال ناقصه در کنار فعل مضارع می‌توانیم فعل ماضی استمراری بسازیم.

بر اساس رای ۴۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Madinaharabic
۳ دیدگاه برای «انواع ماضی در عربی + توضیح ساختار، مثال و تمرین»

با سلام و احترام؛ با تشکر از زحمات بی دریغ شما؛

سوال ۴. ماضی استمراری للمخاطبون – از ریشه س ب ح

جواب این مورد می شود ” کنتم تسبحون”

لطفا ویرایش بفرمایید.

با سلام؛
ممنون از همراهی و دقت نظر شما.
تصحیح شد.
با تشکر.

عالی و کاربردی

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *