مجموعه مقالات Specific heat capacity

تعریف گرما و دما در ترمودینامیک — به زبان ساده