مجموعه مقالات Optimization

روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی
بهینه‌سازی ویندوز با بهترین نرم‌افزارهای رایگان ۲۰۱۸