مجموعه مقالات کنترل مدرن

خطی سازی سیستم های غیرخطی — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)