مجموعه مقالات محیط توسعه یکپارچه

برنامه های ویرایشگر متن یا IDE، کدامیک برای برنامه‌ نویسان مناسب تر است؟