برچسب: دستگاه مختصات قطبی

انتگرال دوگانه در مختصات قطبی — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
مشتق در مختصات قطبی — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)