برچسب: تجزیه و تحلیل آماری

زبان برنامه‌نویسی R – خود را با این ۲۳ سوال محک بزنید
چرا تجزیه و تحلیل اطلاعات در شرکت‌های بزرگ ضرورت پیدا کرده است؟