برچسب: اپلیکیشن ویندوز

نظارت بر ایجاد فایل جدید در یک پوشه ویندوز و اجرای اعمال خاص — به زبان ساده