الگوریتم اپریوری

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «الگوریتم اپریوری» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

الگوریتم اپریوری (Apriori) بر این اصل بنا شده که اگر یک مجموعه اقلام (itemset) مکرر است، پس همه زیرمجموعه‌های آن نیز مکرر هستند. این بدین…

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ الهام حصارکی

در داده‌کاوی و به ویژه کاوش قواعد وابستگی (Association Rule Mining)، به منظور انتخاب قواعد جالب از میان مجموعه‌ای از قواعد ممکن، محدودیت‌های گوناگونی (به…

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ الهام حصارکی