نوشته های عرفان خسروی

آشنایی با گروه‌های مختلف موجودات زنده یکی از مهم‌ترین قسمت‌های محذوف از کتاب‌های درسی است. حذف این مباحث از کتاب‌های درسی پیرو سیاستی کلی است…

۴ شهریور ۱۳۹۸ عرفان خسروی