فعل در فرانسه چیست؟ — به زبان ساده + مثال

۵۰۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۹ دقیقه
فعل در فرانسه چیست؟ — به زبان ساده + مثال

در زبان فرانسه، فعل کلمه‌ای است که شکل‌های گوناگونی دارد. فعل همچون اسم، صفت، قید و بقیه اجزاء کلام، با تعداد یا گاهی با جنس مطابقت می‌کند، با زمان و وجه تغییر می‌کند و در نهایت از جنبه‌های گوناگون صوری یا معنایی قابل بررسی است. در این متن با انواع فعل در فرانسه آشنا خواهیم شد.

997696

صرف انواع فعل در فرانسه

افعال زبان فرانسه در صرف به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

 • «گروه اول» (1er groupe)
 • «گروه دوم» (2e groupe)
 • «گروه سوم» (3e groupe)

در هر گروه فعلی قواعدی برای صرف وجود دارد. توجه داشته باشید که به طور معمول در دستور فعل در فرانسه، وقتی از صرف فعل سخن به میان می‌آید، منظور حال اخباری است و در غیر این صورت زمان و وجه ذکر می‌شود. از آنجایی که دستور زبان فرانسه پر از استثنا است، این گروه‌های فعلی هم در صرف استثنائاتی دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

افعال گروه اول در فرانسه

افعال گروه اول به er ختم می‌شوند، مانند فعل‌های زیر:

 • pénétrer
 • céder
 • chanter
 • aérer
 • mange
 • éclabousser

صرف فعل‌های گروه اول ساده است. به طور معمول تنها با حذف er از پایان فعل و اضافه کردن شناسه‌های جدول زیر‌ به پایان آن، فعل‌های این گروه صرف می‌شوند:

صرف فعل گروه اول
eje
estu
eil/elle/on
onsnous
ezvous
entils/elles

این نکته را از خاطر نبرید که بعضی از فعل‌های این دسته در صرف کمی متفاوتند. در جدول زیر صرف یکی از این فعل‌ها (Appuyer) را مشاهده می‌کنید که معنی آن «تکیه دادن / یاری دادن» است.

صرف فعل Appuyer
appuiej'
appuiestu
appuieil/elle
appuyonsnous
appuyezvous
appuientils/elles

در جملات زیر با کاربرد چند فعل گروه اول (1er groupe) آشنا می‌شویم.

Je ne dois pas oublier d'envoyer ce courrier avant la fin de la semaine.

نباید فراموش کنم تا قبل از پایان هفته این ایمیل را ارسال کنم.

Mes parents, chez qui j'habite, me demandent de leur payer un loyer.

والدینم از من می‌خواهند که در ازای زندگی با آن‌ها اجاره پرداخت کنم.

نکته: توجه داشته باشید فعل aller استثنا است و به گروه سوم تعلق دارد. مانند مثال‌های زیر:

 Cette route va à Lyon.

این جاده به «لیون» می‌رود.

***

A: Comment allez-vous ?

B: Je vais bien.

A: حالتان چطور است؟

B: خوبم.

افعال گروه دوم در فرانسه

به جز تعدادی استثنا که به گروه سوم تعلق می‌گیرد، گروه دوم آن دسته فعل در فرانسه است که به ir ختم می‌شود. در ادامه به تعدادی از این فعل‌ها اشاره کرده‌ایم.

 • finir
 • choisir
 • bénir
 • faillir
 • maudire
 • s'agir

به شکل معمول با حذف ir و اضافه کردن شناسه‌های جدول زیر این افعال صرف می‌شوند.

صرف فعل گروه دوم
isje
istu
itil/elle/on
issonsnous
isasezvous
issentils/elles

در جدول زیر صرف فعل «finir» را به معنای «به پایان رساندن» مشاهده می‌کنید.

صرف فعل finir
finisje
finistu
finitil/elle/on
finissonsnous
finissezvous
finissentils/elles

کاربرد تعدادی از فعل‌های این گروه را در جمله خواهیم دید.

Je te demande de finir tes devoirs avant de sortir.

از تو خواستم قبل رفتن تکالیفت را انجام دهی.

Le garçon est mort d'un accident de la route...ses parents doivent hair le chauffard.

پسر، به خاطر تصادف جاده‌ای فوت کرده است... والدینش باید از راننده‌ ناشی بیزار باشند.

فعل در فرانسه چیست

افعال گروه سوم در فرانسه

به جز فعل aller، بقیه‌ی افعال گروه سوم به er ختم نمی‌شوند، ممکن است به ir یا re ختم شوند و صرف فعلی بی‌قاعده دارند. در مجله فرادرس قبلاً آموزش فعل بی‌قاعده در زبان انگلیسی را تولید کرده‌ایم. در زبان فرانسه هم بیشتر این فعل‌ها را باید حفظ کنید. در جدول زیر صرف فعل «venir» به معنای «آمدن» را مشاهده می‌کنید.

صرف فعل venir
viensje
vienstu
vientil/elle/on
venonsnous
venezvous
viennentils/elles

کاربرد فعلی از این گروه را در چند جمله زیر ببینید.

Je vous dis d'aller vous laver les mains avant de manger !

به شما گفتم قبل از غذا خوردن دست‌هایتان را بشویید.

Apprends-tu tes leçons avant de faire les exercices? Je te le conseille fortement.

قبل از انجام تمرین‌ها درس‌هایت را یاد گرفتی؟ این نکته را خیلی به تو توصیه می‌کنم.

 Depuis quelque temps, tu me bats toujours aux échecs.

مدتی است شما مرتب مرا در شطرنج شکست می‌دهید.

فعل être و avoir

فعل‌های بودن و داشتن (être و avoir)، دو فعل کمکی پرکاربرد در گروه سوم‌اند. گاهی در معنای اصلی خودشان به عنوان فعل اصلی و گاهی به عنوان فعل کمکی استفاده‌ می‌شوند. در جدول زیر صرف فعل‌های کمکی «être» به معنای «شدن» و «avoir» به معنای «داشتن» را مشاهده می‌کنید.

صرف فعل être
suisje
estu
estil/elle/on
sommesnous
êtesvous
sontils/elles
صرف فعل avoir
aije
astu
ail/elle/on
avonsnous
avezvous
ontils/elles

انواع فعل در فرانسه

در یک تقسیم‌بندی کاربردی می‌توان فعل در فرانسه را در دو دسته‌ی «ساده» یا «بسیط» (simple) و «مرکب» (composé) جای داد. این تقسیم‌بندی زمان فعل و وجه را هم مشخص می‌کند. در شکل ساده، فعل، به تنهایی صرف می‌شود و در شکل مرکب، فعل، با کمک افعال کمکی صرف می‌شود.

 فعل ساده در زبان فرانسه

در فهرست زیر انواع فعل‌های ساده با توجه به زمان و وجه آورده شده است.

 • «حال ساده خبری» (Indicatif présent)
 • «گذشته‌ استمراری خبری» (Indicatif imparfait)
 • «گذشته‌ ساده خبری» (Indicatif passé simple)
 • «آینده‌ ساده خبری» (Indicatif futur simple)
 • «حال التزامی» (Subjonctif présent)
 • «گذشته‌ استمراری التزامی» (Subjonctif imparfait)
 • «شرطی حال» (Conditionnel présent)
 • «امری حال» (Impératif présent)

افعال مرکب در زبان فرانسه

انواع فعل‌های مرکب را با توجه به زمان و وجه در فهرست زیر آورده‌ایم.

 • «گذشته‌ نقلی یا حال کامل در وجه خبری» (Indicatif passé composé)
 • «گذشته‌ی بعید خبری» (Indicatif plus-que-parfait)
 • «گذشته‌ مقدم خبری» (Indicatif passé antérieur)
 • «آینده‌ مقدم خبری» (Indicatif futur antérieur)
 • «گذشته‌ التزامی» (Subjonctif passé)
 • «گذشته‌ بعید التزامی» (Subjonctif plus-que-parfait)
 • «شرطی گذشته گروه اول» (Conditionnel passé 1re forme)
 • «شرطی گذشته گروه دوم» (Conditionnel passé 2e forme)
 • «امری گذشته» (Impératif passé)

مثال برای انواع فعل در فرانسه

برای درک بهتر تمایز زمان‌ها در زبان فرانسه، در ادامه مطلب به چند مثال و ترجمه آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

Ne cours pas si vite. 

این‌قدر تند ندو.

(در این مثال از زمان امری حال استفاده شده است.)

Je ferai attention la prochaine fois.

دفعه‌ بعد دقت می‌کنم.

(در این مثال از زمان آینده‌ ساده خبری استفاده شده است.)

Je dresse la table pour les invités.

میز را برای مهمانان حاضر می‌کنم.

(در این مثال از زمان حال خبری استفاده شده است.)

Hier, notre professeur était malade.

دیروز استادمان مریض شد.

(در این مثال از زمان گذشته‌ی استمراری خبری استفاده شده است.)

چگونگی صرف فعل در فرانسه با توجه به گروه، وجه و زمان برای هر زمانی، نیازمند یک درس‌نامه‌ مفصل است، اما برای نمونه، صرف یک فعل گروه اول (1er groupe) را در زمان‌های بالا را ببینیم. صرف فعل حرف زدن را در زمان حال اخباری در جدول زیر می‌بینید.

صرف فعل «parler» در زمان حال اخباری

(Present Simple)

parleje
parlestu
parleil/elle/on
parlonsnous
parlezvous
parlentils/elles

گذشته‌ ساده‌ فعل حرف زدن در وجه اخباری در جدول زیر صرف شده است.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ ساده

(Passé simple)

parlaije
parlastu
parlail/elle/on
parlâmesnous
parlâtesvous
parlèrentils/elles

فعل حرف زدن در زمان حال کامل یا گذشته نقلی اخباری با یک فعل کمکی، به صورتی که در جدول زیر آمده است، صرف می‌شود.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ نقلی یا حال کامل

(Passé composé)

ai parléj'
as parlétu
a parléil/elle/on
avons parlénous
avez parlévous
ont parléils/elles

باز هم با فعل کمکی، فعل حرف زدن در زمان گذشته مقدم خبری در جدول زیر صرف شده است.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ مقدم

(Passé antérieur)

eus parléj'
eus parlétu
eut parléil/elle/on
eûmes parlénous
eûtes parlévous
eurent parléils/elles
یادگیری لغات

صرف فعل حرف زدن در زمان گذشته‌ استمراری خبری در جدول زیر قابل مشاهده است.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ استمراری

(Imparfait)

parlaisje
parlaistu
parlaitil/elle/on
parlionsnous
parliezvous
 parlaientils/elles

فعل حرف زدن در زمان آینده‌ ساده خبری در جدول زیر صرف شده است.

صرف فعل «parler» در زمان آینده‌ ساده

(Futur simple)

 parleraije
 parlerastu
parlerail/elle/on
parleronsnous
parlerezvous
parlerontils/elles

باز هم با فعل کمکی، فعل حرف زدن در زمان گذشته‌ بعید خبری در جدول زیر صرف شده است. فراموش نکنید همواره در صرف قبل از ضمیر فاعلی، que، را ذکر کنید.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ بعید

(Plus-que-parfait)

avais parléj'
avais parlétu
avait parléil/elle/on
avions parlénous
aviez parlévous
avaient parléils/elles

در جدول زیر فعل حرف زدن در زمان آینده مقدم خبری صرف شده است. زمان آینده‌ مقدم هم در صرف، فعل کمکی و que دارد.

صرف فعل «parler» در زمان آینده‌ی مقدم

(Futur antérieur)

aurai parléje
auras parlétu
aura parléil/elle/on
 aurons parlénous
aurez parlévous
auront parléils/elles

صرف فعل حرف زدن را در زمان حال التزامی در جدول زیر مشاهده می‌کنید، باز هم در هر چهار صورت وجه التزامی que وجود دارد.

صرف فعل «parler» در زمان حال

(Présent)

parleque je
parlesque tu
parlequ'il
parlionsque nous
parliezque vous
parlentqu'ils

فعل حرف زدن در زمان گذشته‌ التزامی در جدول زیر صرف شده است. عنصر فعل کمکی در صرف دیده می‌شود.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته

(Passé)

 aie parléque j'
aies parléque tu
ait parléqu'il
 ayons parléque nous
ayez parléque vous
aient parléqu'ils

گذشته‌ استمراری التزامی فعل حرف زدن در جدول زیر صرف شده است.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ استمراری

(Imparfait)

parlasseque je
parlassesque tu
parlâtqu'il
parlassionsque nous
parlassiezque vous
parlassentqu'ils

صرف فعل حرف زدن، به صورت گذشته‌ بعید التزامی، در جدول زیر دیده می‌شود.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ بعید

(Plus-que-parfait)

eusse parléque j'
 eusses parléque tu
eût parléqu'il
 eussions parléque nous
 eussiez parléque vous
 eussent parléqu'ils

وجه شرطی سه صورت دارد، در جدول زیر صرف فعل حرف زدن را در زمان حال خواهیم دید. زمان حال در زبان انگلیسی را نیز می‌توانید در آموزش‌های مجله فرادرس مشاهده کنید.

صرف فعل «parler» در زمان حال

(Présent)

parleraisje
parleraistu
parleraitil/elle/on
parlerionsnous
parleriezvous
parleraientils/elles

فعل حرف زدن به شکل شرطی نوع اول در جدول زیر صرف شده است.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ گروه اول

(passé 1re forme)

aurais parléJ'
aurais parlétu
aurait parléil/elle/on
aurions parlénous
 auriez parlévous
auraient parléils/elles

فعل حرف زدن به شکل شرطی نوع دوم در جدول زیر صرف شده است.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته‌ گروه دوم

(passé 2re forme)

eusse parléJ'
eusses parlétu
eût parléil/elle/on
eussions parlénous
eussiez parlévous
eussent parléils/elles

در صرف فعل امری هم تنها سه شناسه حضور دارند، تو، ما و شما. در جدول زیر فعل حرف زدن در زمان حال امری صرف شده است.

صرف فعل «parler» در زمان حال

(Présent)

parletu
parlonsnous
parlezvous

امر در گذشته هم صورت می‌پذیرد، در جدول زیر صرف فعل حرف زدن را در گذشته امری خواهیم دید.

صرف فعل «parler» در زمان گذشته

(Passé)

aie parlétu
ayons parlénous
ayez parlévous

مثال‌هایی از کاربرد فعل parler را در ادامه آورده‌ایم.

La petite Camille apprend à parler.

«کمیل‌کوچولو» یاد گرفته است حرف بزند.

Louise parle avec le serveur.

«لوییس» با خدمتکار حرف زد.

Lucas et Isabelle se sont parlé au téléphone toute la soirée.

«لوکاس» و «ایزابل» عصرها تلفنی حرف می‌زدند.

Est-ce que tu parles italien?

تو ایتالیایی حرف می‌زنی؟

Le Premier ministre a parlé au pays de la situation.

نخست‌وزیر با مردم کشور درباره وضعیت حرف زد.

Je suis fâché avec lui, je ne lui parle plus.

از دست او عصبانی‌ام. دیگر با او حرف نمی‌زنم.

 Tout ici me parlait de toi.

اینجا همه درباره تو با من حرف می‌زنند.

اسم در فرانسه

شمار فعل در فرانسه

مانند بسیاری از زبان‌ها، فعل در زبان فرانسه هم در شمار جمع یا مفرد است. در حالت مفرد (Singulier) تنها بر یک فرد دلالت می‌کند و در حالت جمع (Pluriel) بر بیش از یک نفر اشاره می‌کند.

در ادامه یک فعل را در حالت مفرد و جمع می‌بینید.

 • Elle riait (او خندید)
 • Elles riaient (آن‌ها خندیدند.)

توجه داشته باشید که اگر در جمعی یک جنس مذکر هم وجود داشته باشد، صرف فعل جمع مذکر است، حتی اگر جمع صد زن و یک مرد باشد.

نمونه‌هایی از فعل جمع را در ادامه این مطلب مشاهده می‌کنید.

Ils ont mangé les pommes.

آن‌ها سیب‌ها را خوردند.

Nous avons descendu la rivière.

ما از رودخانه پایین رفتیم.

Mes amies sont allées au cinéma.

دوستانم به سینما رفتند.

Ma sœur et moi avons bu trop de lait.

من و خواهرم بیش از اندازه شیر نوشیدیم.

vous aviez regardé ce film.

شما این فیلم را تماشا کرده بودید.

Vous dites toujours la vérité.

شما همیشه حقیقت را می‌گویید.

Nous essayons une nouvelle coiffure.

ما یک مدل موی جدید را امتحان می‌کنیم.

افعال پرکاربرد زبان فرانسه با مثال

در زبان فرانسه برخی از فعل‌ها کاربرد زیادی دارند که هم در نوشتار و هم در گفتار مشخص است. به همین دلیل در ادامه این مطلب به تعدادی از افعال پرکاربرد زبان فرانسه اشاره کرده‌ایم و در ادامه تعدادی مثال با ترجمه آورده‌ایم.

افعال پرکاربرد فرانسه
فعلمعنی
Êtreبودن
Avoirداشتن
Faireانجام دادن
Direگفتن
Allerرفتن
Voirدیدن
Savoirدانستن
Pouvoirتوانستن

به چند مثال زیر با افعال پرکاربرد فرانسه توجه کنید.

بودن (être)

Je suis sympa.

من دوست‌داشتنی‌ام.

***

Tu es français.

تو فرانسوی هستی.

***

La maison est peinte par Jean.

خانه به دست جان رنگ‌آمیزی شد.

داشتن (avoir)

J’ai un ami.

من دوستی دارم.

***

J’ai mangé un sandwich.

ساندویچی خوردم.

***

j’ai faim, j’ai froid, j’ai peur…

گرسنه‌ام، سردم است، ترسیده‌ام...

انجام دادن (Faire)

Il fait beau.

هوا مطبوع است.

***

Je fais du sport.

ورزش می‌کنم.

گفتن (Dire)

Il dit que tu es français.

او گفت که تو فرانسوی هستی.

***

Je dis la vérité.

واقعیت را گفتم.

رفتن (Aller)

Je vais bien.

خوبم.

***

Je vais à Paris.

به پاریس رفتم.

دیدن (Voir)

Je vois les enfants dans le parc.

بچه‌ها را در پارک دیدم.

دانستن (Savoir)

Je sais nager.

من شنا کردن بلدم.

توانستن (Pouvoir)

Tu peux venir s’il te plait?

لطفا می‌توانی بیایی؟

جمع‌بندی

در این مطلب، انواع فعل در زبان فرانسه را بررسی کردیم و از لحاظ صوری (ساده و مرکب)، شمار و جنسیت و نحوه‌ صرف، با انواع فعل در فرانسه آشنا شدیم. هرکدام از وجه‌های فعلی و زمان‌ها و شیوه‌‎های صرف، مفصل و یادگیری آن نیازمند صرف زمان است، اما با تفکیک اولیه‌ این دسته‌بندی‌ها مسیر مطالعه‌ دستور فعل روشن‌تر خواهد بود. کافی است هر دسته‌بندی را به ترتیب اولویت و به میزان سطح زبانی خودمان به دقت مطالعه کنیم.

بر اساس رای ۱۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
francaisfacilefrancaisavecpierreWiktionnairefrenchplanationslefigarofrancaisfacilefrancaisfacile
۳ دیدگاه برای «فعل در فرانسه چیست؟ — به زبان ساده + مثال»

سلام. خیلی مفید بود. ممنونم. من یادگیری زبان فرانسوی رو خیلی وقته شروع کردم منتهی چند ماه هست که تصمیم گرفتم دوباره متمرکز شم.

بسیار عالی،روان و کاربردی

چقدر ساده و روان مفهوم به این دشواری را توضیح دادید. آیا این آموزش‌ها ادامه خواهد داشت؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *