قید در زبان فرانسه – به زبان ساده + انواع، مثال، تمرین و تلفظ

۹۵۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
قید در زبان فرانسه چیست

قید در زبان فرانسه واژه‌ای است که به فعل، اسم، صفت یا قید دیگری اضافه می‌شود. قید انواع گوناگونی دارد. برای مثال می‌تواند درباره چگونگی و حالت باشد یا مفهوم تاکید داشته باشد، می‌تواند معنای منفی را برساند یا عبارت را پرسشی کند. در این مطلب با انواع قید، جایگاه قید در زبان فرانسه، نحوه ساختن قید و کاربرد آن در جمله آشنا خواهید شد.

کاربرد قید در زبان فرانسه

همان‌طور که اشاره کردیم، قید در جمله می‌تواند معنای فعل، اسم، صفت و یا قیدی دیگر را کامل کند یا چگونگی و حالت آن را توضیح دهد. در ادامه با کمک مثال، انواع مختلف قید را فهرست کرده‌ایم.

  • گاهی قید به یک صفت اضافه می‌شود:

Elles ont fait un très bon travail.

آن‌ها کاری بسیار خوب انجام دادند.

  • گاهی قید به فعل اضافه می‌شود:

Elles ont bien travaillé.

آن‌ها خیلی خوب کار کردند.

  • گاهی قید به قید دیگری اضافه می‌شود:

Elles ont vraiment bien travaillé.

آن‌ها واقعاً خوب کار کردند.

  • گاهی قید به جمله یا عبارت اضافه می‌شود:

Heureusement, elles ont bientôt fini!

خوشبختانه به‌زودی تمام می‌کنند.

چگونگی و حالت قید

جایگاه قید در زبان فرانسه

قید در زبان فرانسه با توجه به کاربردی که دارد، یعنی آن‌چه که حالت و چگونگی‌اش را توصیف می‌کند در جای خاصی از جمله قرار می‌گیرد. در ادامه جایگاه قید را با توجه به کاربرد آن فهرست کرده‌ایم.

  •  قید در ترکیب با یک فعل ساده، یعنی فعلی که با فعل کمکی همراه نیست، بعد از آن قرار می‌گیرد:

Il parle imprudemment.

او بی‌پروا حرف می‌زند.

  • قید در ترکیب با فعل‌های مرکب، یعنی فعل‌هایی که با فعل کمکی صرف می‌شوند، مانند برخی فعل‌های زمان گذشته در زبان فرانسه،‌ بین فعل کمکی و اسم مفعول قرار می‌گیرد:

Elle a bien testé une raquette.

او یک راکت تنیس را به‌خوبی امتحان کرد.

  • قیدی که درباره عبارت یا جمله است، معمولاً اول یا آخر جمله است، گاهی نیز وسط جمله قرار می‌گیرد:

Hier, elle est allée dans un magasin de sport.

دیروز به یک فروشگاه ورزشی رفت.

***
Elle est allée dans un magasin de sport hier.

دیروز به یک فروشگاه ورزشی رفت.

***
Elle est allée hier dans un magasin de sport.

دیروز به یک فروشگاه ورزشی رفت.

  • قیدی که مکمل قید دیگر یا صفت است، قبل از آن قرار می‌گیرد:

Il y avait réellement beaucoup de choix.

واقعاً انتخاب‌‌های زیادی وجود داشت.

انواع قید در زبان فرانسه

قید در زبان فرانسه دسته‌بندی‌های گوناگونی دارد. در ادامه این دسته‌ها را به طور کامل بررسی می‌کنیم. به مثال زیر برای درک این دسته‌بندی‌ها توجه کنید.

Au début du concert les fans ont beaucoup chanté, ils ont quelquefois crié et on ne comprenait pas grand chose.

در ابتدای کنسرت هواداران زیاد هم‌خوانی می‌کردند، گاهی اوقات فریاد می‌زدند و ما چیز زیادی نمی‌فهمیدیم.

(در این مثال «beaucoup» قید مقدار، «quelquefois» قید زمان و «ne...pas» قید منفی‌ساز است.)

انواع قید در فرانسه

قید حالت

در زبان فرانسه «قیدهای حالت»‌ (Les adverbes de manière) بیانگر حالت و چگونگی‌اند. در جدول زیر تعدادی از قیدهای حالت را به همراه معنی مشاهده می‌کنید.

قیدهای حالت
معنا قید
این‌چنین ainsi
همان‌قدر، همان‌اندازه autant
به‌خوبی bien
مثل، مانند comme
نسبتاً plutôt
چرا pourquoi
نادرست، بد mal
با کمال میل volontiers
به‌تازگی nouvellement
به شکل باورنکردنی incroyablement
خیلی زیاد grandement
با مهربانی gentiment

نکته: تمام قیدهایی که به «ment» ختم می‌شوند، قید حالت هستند.

در جمله‌های زیر کاربرد قیدهای حالت را مشاهده می‌کنید که «bold» شده‌اند.

Sa voix est enivrante. Il a toujours parlé ainsi.

صدایش محسورکننده است. او همیشه همین‌طور صحبت می‌کرد.

Sa voix est enivrante. Ainsi, tout le monde a envie de l’écouter parler.

صدایش محسورکننده است. بنابراین همه میل دارند به حرف‌زدن او گوش بدهند.

Nous sommes rentrés ensemble à la maison.

باهم به خانه برگشتیم.

قید مقدار

در زبان فرانسه «قیدهای مقدار» (Les adverbes de quantité) بیانگر اندازه‌اند. در جدول زیر تعدادی از قیدهای مقدار را مشاهده می‌کنید.

قیدهای مقدار
معنا قید
به اندازه کافی assez
همچنین aussi
همان‌قدر autant
بسیار زیاد beaucoup
چقدر combien
بیش‌ از این davantage
هنوز encore
در حدود environ
همین même
کمتر moins
به‌سختی peine (à)
کم peu
بیشتر plus
تقریبا presque
آن‌قدر tellement
خیلی، بسیار très
بیش‌ از اندازه trop

کاربرد قیدهای مقدار را در جمله‌های زیر خواهید دید.

Le gâteau que tu as cuisiné est tellement bon que j’en mangerais tous les jours.

کیکی که پختی آن‌قدر خوب است که هر روز از آن می‌خورم.

Mais il y avait là-bas trop de monde.

اما افراد زیادی آنجا بودند.

Je t'aime beaucoup.

خیلی دوستت دارم.

قید زمان

«قیدهای زمان» (Les adverbes de temps) در زبان فرانسه بیانگر زمان رخ دادن اتفاقی، میزان طول کشیدن رخدادی و به طور کلی داده‌های مربوط به زمانند. در جدول زیر تعدادی از این قیدها را به همراه معنی مشاهده می‌کنید.

قیدهای زمان
معنا قید
در نتیجه alors
پس، بعدش après
امروز aujourd’hui
در همان لحظه، همان موقع aussitôt
سابق بر این autrefois
قبل از avant
به‌زودی bientôt
بااین‌حال، بااین‌وجود cependant
قبلاً déjà
فردا demain
از آن‌ زمان depuis
از این‌ به‌ بعد désormais
از این‌ به‌ بعد dorénavant
هنوز encore
بالاخره enfin
سپس ensuite
دیروز hier
در قدیم، در گذشته، سابق jadis
هرگز jamais
مدت زیادی longtemps
آن‌وقت lors
حالا، اکنون، درحال‌حاضر maintenant
گاهی، بعضی‌ وقت‌ها parfois
سپس، بعد puis
کی؟ چه‌ وقت؟ چه‌ زمانی؟ quand
بعضی‌ وقت‌ها quelquefois
اغلب souvent
دیر tard
زود tôt
همیشه، همواره toujours
بلافاصله، فوراً tout de suite
سروقت tout à l’heure

در مثال‌های زیر تعدادی از قیدهای زمان را می‌بینید که در جمله استفاده شده‌اند.

Nous sommes parfois calmes, parfois agités.

ما گاهی آرامیم، گاهی بی‌قرار.

J’ai de la difficulté en mathématiques, alors je vais souvent en classe de rattrapage.

من در ریاضی مشکل دارم، بنابراین اغلب به کلاس جبرانی می‌روم.

Hier, j’étais à un concert de rock avec des amis.

دیروز با تعدادی از دوستان در کنسرت راک بودیم.

قید مکان

در زبان فرانسه «قیدهای مکان» (Les adverbes de lieu) بیانگر محل اتفاقات‌ هستند. در جدول زیر تعدادی از قیدهای پرکاربرد مکان را به همراه معنی مشاهده می‌کنید.

قیدهای مکان
معنی قید
جای دیگر ailleurs
اطراف، دوروبر alentour
دور تا دور،گرداگرد autour
این‌ طرف، این‌ سوی deçà
داخل، درون dedans
بیرون dehors
آن‌سو، آن‌طرف delà
عقب، پشت، پشت‌سر derrière
پایین، زیر dessous
بالا، رو dessus
جلوی، در برابر، در مقابل devant
در، توی en
اینجا ici
آنجا
دور loin
کجا
همه‌جا partout
نزدیک près

تعدادی از قیدهای مکان را در جملات زیر مشاهده کنید.

Les autres ont voulu nous attendre à l’intérieur.

بقیه می‌خواستند داخل منتظر باشند.

Signez , et .

آنجا، آنجا و آنجا را امضا کنید.

Le jardin est situé très près de la maison.

باغ بسیار نزدیک خانه واقع شده است.

قیدهای تاییدی در زبان فرانسه

«قیدهای تاییدی» (Les adverbes d’affirmation) در زبان فرانسه قیدهایی هستند که برای تایید آن‌چه می‌گویید استفاده می‌کنید. در واقع چیزی را تصدیق می‌کنید. البته گاهی نیز این قیدها برای بیان شک و تردید و احتمالات هم استفاده می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید تعدادی از قیدهای پرکاربرد تاییدی را مشاهده کنید.

قیدهای تاییدی
معنی قید
مطمئناً assurément
مسلماً certainement
یقیناً certes
به‌طور کامل parfaitement
بدون شک sans doute
با کمال میل volontiers
واقعاً vraiment

در نمونه‌های زیر چند قید تاییدی را در جمله مشاهده خواهید کرد.

L’opération chirurgicale se déroule parfaitement.

عمل جراحی به طور کامل خوب پیش می‌رود.

Cette idée me semble vraiment pertinente.

این ایده برای من واقعاً مناسب به نظر می‌رسد.

Je n’avais certainement jamais vu autant de monde.

مسلماً هرگز چنین جمعیتی ندیده‌ام.

J’aurais volontiers rejoint mes amis.

با کمال میل به دوستانم ملحق می‌شدم.

قیدهای منفی ساز در زبان فرانسه

«قیدهای منفی‌ساز»‌ (Les adverbes de négation) در زبان فرانسه به طور معمول دو بخشی‌اند. این قیدها برای منفی کردن عبارت و یا جمله به کار می‌روند. در جدول زیر چند قید منفی‌ساز معروف را مشاهده می‌کنید.

قیدهای منفی‌ساز
معنی قید
نشانه منفی‌ کردن فعل در فرانسه ne…pas
نه non
به‌هیچ‌وجه nullement
نشانه منفی‌ کردن فعل  ne…plus
هرگز jamais
هیچ rien
اصلاً، ابداً aucunement

کاربرد قیدهای منفی‌ساز را در جمله‌های زیر مشاهده کنید.

Un nouveau-né ne doit jamais être laissé sans surveillance.

نوزاد تازه متولد شده هرگز نباید بدون مراقبت رها شود.

J'avais peur de ne jamais te revoir.

می‌ترسیدم هرگز دوباره نبینمت.

Je n'ai rien contre ça, absolument rien.

هیچ چیزی برابرش نداشتم، واقعاً هیچ‌‌چیز.

قیدهای پرسشی

«قیدهای پرسشی» (Les adverbes d’interrogation) به ما کمک می‌کنند جمله‌های سوالی بسازیم. تعدادی از قیدهای پرکاربرد پرسشی را در جدول زیر ببینید.

قیدهای پرسشی
معنی قید
چقدر combien
چگونه، چطور comment
چرا pourquoi
کی، چه وقت quand
کجا

در جمله‌های زیر کاربرد قیدهای پرسشی را مشاهده خواهید کرد.

Combien cette paire de chaussures coute-t-elle?

قیمت این جفت کفش چقدر است؟

étaient-ils?

آن‌ها کجا بودند؟

Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi?

چرا به خانه من نیامدی؟

قیدهای تعجبی

«قیدهای تعجبی»‌ (Adverbes exclamatifs) در زبان فرانسه بیانگر شگفتی و تعجبند. در جدول زیر چند قید تعجبی معروف را می‌بینید.

قیدهای تعجبی
معنی قید
چه، چقدر comment
چقدر que
چقدر ce que

برای آشنایی با نحوه استفاده از قیدهای جدول فوق به نمونه‌های زیر توجه کنید.

Comme tu as grandi!

چقدر بزرگ شده‌ای!

Que ils nous traitent!

چطور با ما رفتار می‌کنند!

comment!

چی؟

انواع قید

ساخت قید در زبان فرانسه

قید در زبان فرانسه می‌تواند ساده یا مرکب باشد و یا به «ment» ختم شود. در ادامه شما را با دسته‌بندی ساختاری قیدها آشنا می‌کنیم. در نمونه زیر کاربرد قیدهای مختلف را مشاهده کنید.

Jérôme est lent. Il parle lentement, il travaille d’une façon très lente et il fait tout avec lenteur. Léa est rapide. Elle parle rapidement et elle travaille d’une façon très rapide.

«جروم» آرام است. آهسته حرف می‌زند، خیلی کند کار می‌کند و همه کارها را آهسته انجام می‌دهد. «لیا» فرز است. او سریع صحبت می‌کند و خیلی سریع کار می‌کند.

ساده یا مرکب

قید می‌تواند ساده یا مرکب باشد. اگر ساده باشد، فقط از یک واژه تشکیل می‌شود. نمونه‌هایی از قیدهای ساده را در جدول زیر فهرست کرده‌ایم.

قیدهای ساده در زبان فرانسه
معنی قید
این‌طور، این‌چنین ainsi
دیروز hier
خیلی très
سپس،‌ بعد از آن ensuite
واقعاً vraiment
به‌آرامی lentement
به‌شدت extrêmement

در مثال‌های زیر تعدادی از قیدهای ساده را در جمله می‌بینید.

Tu es très attirante et très intelligente.

تو بسیار جذاب و باهوشی.

On est vraiment désolés.

واقعاً متاسفیم.

اگر قید مرکب باشد، در ساخت خود بیشتر از یک واژه دارد. برای نمونه در جدول زیر تعدادی از قیدهای مرکب را فهرست کرده‌ایم.

قیدهای مرکب در زبان فرانسه
معنی قید
ناگهان tout à coup
در واقع en effet
بدون شک sans doute
به طور تقریبی à peu près
گاهی quelque part

در مثال‌های زیر کاربرد تعدادی از قیدهای مرکب در زبان فرانسه را مشاهده می‌کنید.

Oublions ces ordres, dit-il lentement.

آهسته گفت: «بیا این دستورات را فراموش کنیم.»

Elle est sans doute ici maintenant.

بدون شک الان اینجاست.

قیدهای مختوم به ment

برخی صفت‌ها را با اضافه کردن «ment» به آخرشان می‌توان به قید تبدیل کرد. برای مثال «poliment» به معنای مودبانه از «poli» به معنای مودب و «tristement» به معنای با ناراحتی از «triste» به معنای ناراحت ساخته شده است. برای ساختن این قیدها از شکل مونث صفت استفاده می‌شود. در جدول زیر تعدادی از این صفت‌ها را مشاهده می‌کنید.

قیدهای مختوم به ment
معنی قید
به‌شدت fortement
قطعاً absolument
زیرکانه intelligemment

کاربرد قیدهای فوق را در جمله‌های زیر مشاهده کنید.

Il parle poliment.

او مودبانه حرف می‌زند.

Je la porterai absolument.

من قطعاً آن را می‌پوشم.

سوالات رایج

برای درک بهتر قید در زبان فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

بهترین جایگاه قید مکان کجا است؟

بهترین جایگاه برای قید مکان در جمله بعد از مفعول مستقیم است. اگر در جمله مفعول مستقیم وجود نداشت، می‌توان قید را بعد از فعل قرار داد.

چه زمانی بعد از قید de قرار می‌گیرد؟

وقتی بعد از قید در جمله «de» می‌گذاریم که بعد از قید اسمی قرار گرفته باشد. برای مثال می‌توان به ترکیب «Trop de circulation» به معنای ترافیک زیاد اشاره کرد.

قید تکرار چیست؟

قید تکرار قیدی است که نشان می‌دهد یک اتفاق هر چند وقت یک بار رخ می‌دهد. برای مثال می‌توان به «encore» به معنای دوباره و «rarement» به معنای به ندرت اشاره کرد.

تمرین قید در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «قید در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل 7 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

در سوال‌های زیر مشخص کنید قید در جایگاه درست قرار گرفته است یا خیر.

1. Nous avons aidé notre enfant hier à faire ses devoirs.

vrai

faux

2. Il n’a jamais pris l’avion.

vrai

faux

3. Elle a changé beaucoup depuis la dernière fois.

vrai

faux

4. Vous mangez tranquillement le dessert.

vrai

faux

5. Anna et Zoé sont allées ensemble au cinéma.

vrai

faux

6. J'ai trouvé le repas dans ce nouveau restaurant réellement très bon.

vrai

faux

7. Sûrement ils viendront à 8 heures.

vrai

faux

تمرین دوم

جاهای خالی را با قید مناسب پر کنید.

Q1: C'est ____ cher pour un si petit tableau.

جواب

Réponse: C’est terriblement cher pour un si petit tableau.

Q2: ____, il se mettait à penser à ses années d'enfance.

جواب

Réponse: Parfois, il se mettait à penser à ses années d’enfance.

Q3: Il est ____ très aimable.

جواب

Réponse: Il est certainement très aimable.

Q4: ____ chercher? Il peut être n'importe où!

جواب

Réponse: chercher? Il peut être n’importe où!

Q5: On mange trop, on boit trop, et on ne court pas ____.

جواب

Réponse: On mange trop, on boit trop, et on ne court pas assez.

Q6: Cet enfant est ____ bien jeune pour sortir si tard le soir.

جواب

Réponse: Cet enfant est encore bien jeune pour sortir si tard le soir.

Q7: Le vieil homme se dirigeait ____ vers une maison qu'il distinguait au loin.

جواب

Réponse: Le vieil homme se dirigeait lentement vers une maison qu’il distinguait au loin.

Q8: Elle était ____ habillée.

جواب

Réponse: Elle était mal habillée.

جمع‌بندی

در جدول زیر خلاصه‌ای از مطلب قید در زبان فرانسه را مشاهده می‌کنید.

جمع‌بندی قید در زبان فرانسه
کاربرد قید قید واژه‌ای است که به فعل، اسم، صفت یا قید دیگر اضافه می‌شود تا چگونگی یا حالت آن را نشان بدهد.
انواع قید قید حالت
قید مقدار
قید زمان
قید مکان
قید تاییدی
قید منفی‌ساز
قید پرسشی
قید تعجبی
جایگاه قید به کاربرد قید بستگی دارد.
بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
podcastfrancaisfacile lingolia lingolia
One thought on “قید در زبان فرانسه – به زبان ساده + انواع، مثال، تمرین و تلفظ

عالی بود سپاسگزارم

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *