اعداد در عربی — توضیح کامل + مثال و تمرین

۱۹۴۹۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۲ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
اعداد در عربی — توضیح کامل + مثال و تمرین

برقراری ارتباط روزمره با مردم عرب‌زبان، بدون یاد گرفتن اعداد در عربی، کمی مشکل و در برخی موارد غیرممکن است. از این رو، یاد گرفتن این مبحث یکی از قدم‌های مهم و ضروری در یادگیری زبان عربی است. از آنجا که «معدود» در زبان عربی قواعد خاص خودش را دارد، ممکن است این مبحث به یکی از پیچیده‌ترین مبحث‌ها در زبان عربی تبدیل شود. اما با تکرار و تمرین می‌توان هر کار مشکلی را ساده کرد. در این مطلب درباره مبحث اعداد، قواعد مربوط به معدود، مطالبی می‌آموزیم و با استفاده از تمرین‌های پایانی می‌توانیم میزان یادگیری‌مان از این مبحث را بسنجیم.

997696

اعداد اصلی عربی

همانند زبان فارسی، اعداد در زبان عربی به دو دسته اعداد اصلی و اعداد ترتیبی تقسیم‌بندی می‌شوند. تنها اختلاف آنها در نحوه به کار بردن معدودی است که بعد از عدد استفاده می‌شود. برای راحت‌تر کردن آموزش بهتر است مبحث اعداد اصلی را به بخش‌های کوچک‌تری تبدیل کنیم و سپس به دنبال سایر نکات آن برویم. ابتدا به جدول اعداد اصلی از یک تا ده که در آمده نوشته شده توجه کنید.

جدول اعداد ترتیبی یک تا ۱۰ در عربی
عددحروف
۱واحد - واحدة
۲إثنان - إثنتان
۳ثلاثة
۴أربعة
۵خمسة
۶ستة
۷سبعة
۸ثمانیة
۹تسعة
۱۰عشرة

برای بررسی نحوه به کار بردن معدود برای این اعداد باید حساب اعداد یک و دو را از مابقی آنها جدا کنیم. دو عدد «واحد-واحدة» و «إثنان و إثنتان» هر دو صفتی برای معدود خودشان محسوب می‌شوند. بر همین اساس از نظر جنسیت و اعراب باید تابع موصوف که همان معدود است باشند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

کِتابٌ واحِدٌ

رِسالَةٌ واحِدَةٌ

السَریرُ الواحدُ

النَجمَةُ الواحِدَةُ

تِلمیذانْ إِثنَانْ

تِلمیذَیْنْ إِثنَیْنْ

الطالِبَتان الإِثنَتانْ

الطالِبَتَیْنْ الإِثنَتَیْنْ

نکته: برای شمارش یک و دو از عدد واحد و إثنان استفاده نمی‌شود و چنین مواردی مروسم نیست. بلکه به جای آن از «کتابان» و «تلمیذٌ» استفاده می‌شود. 

پیش از هر توضیحی بهتر است درباره معدود در عربی صحبت کنیم. به کلمه‌ای که تعداد به آن ارجاع داده می‌شود معدود می‌گویند. به عنوان مثال در عبارت «أربعة کتب» کلمه أربع عدد است و کتب معدود.

نکته: مهم‌ترین کابرد اعداد اصلی این است که برای شمارش از آنها استفاده می‌شود.

انواع عدد عربی

معدود برای اعداد سه تا ده دارای چند ویژگی‌ است عبارتند از:

  1. جمع است
  2. مجرور است
  3. از لحاظ جنسیت از معدود تبعیت نمی‌کند و عکس آن است.
  4. نکره است

برای درک بهتر این موارد بهتر است به مثال‌های زیر توجه کنید.

هَذِهِ ثَلاثَةُ أَقلامٍ.

اینها سه قلم هستند.

(در این مثال چون أقلام مفردش قلم است باید از عدد مقابل آن یعنی شکل مونث ثلاث استفاده کرد. )

هَذِهِ أَربَعَةُ کُتُبٍ.

اینها چهار کتاب هستند.

(دلیل استفاده از اسم اشاره مونث این است که برای جمع غیرعاقل همواره باید از مفرد مونث استفاده کرد.)

هَذِهِ خَمسَةُ مَطاعِمْ.

اینها پنج رستوران هستند.

(مطاعم جمع مکسر مطعم است.)

هَذِهِ أَربَعُ جَرائِدْ.

اینها چهار روزنامه هستند.

(چون مفرد جرائد جریدة است به همین خاطر عدد آن را باید به صورت مذکر استفاده کرد.)

هَذِهِ سَتُّ نَوافِذٍ.

اینها شش پنجره هستند.

(نوافذ جمع مکسر نافذة است و به همین خاطر از شکل مذکر ست استفاده شده‌ است.)

هَذِهِ سَبعَةُ مَکاتِبٍ.

اینها هفت کتابخانه هستند.

(مکاتب جمع مکسر مکتبة است.)

هَذِهِ ثَماني حَقائِبٍ.

اینها هشت کیف هستند.

(حقائب جمع مکسر حقیبة است.)

هَذِهِ تِسعَ مَدارسٍ.

اینها نه مدرسه هستند.

(مدارس جمع مکسر مدرسة است.)

هَذِهِ عَشْرَةْ دَفاترٍ.

اینها ده دفتر هستند.

(دفاتر جمع مکسر دفتر است.)

نکته: برای انتخاب میان مذکر و مونث شکل عددها باید به شکل مفرد معدود توجه کرد. یعنی مهم نیست که شکل جمع آن چگونه نوشته می‌شود، اگر مفرد معدود مونث است، باید از عدد ۳ تا ۱۰ مذکر و اگر معدود مذکر است باید از عدد ۳ تا ۱۰ مونث استفاده کنیم.

معدود در عربی

اعدد اصلی ۱۱ تا ۱۹ عربی

به این دست از اعداد عربی «اعداد مرکب» می‌گویند چون از ترکیب دو قسم عدد تشکیل شده‌ است. به کار بردن معدود برای این دسته از اعداد همانند عدد یک تا ۱۰ نیازمند رعایت کردن یک سری قواعد است که باید مد نظر قرار دهیم. برای دو عدد یازده و دوازده همانند یک و دو، ترکیب عدد و معدود یک ترکیب وصفی است که در جنسیت باید از هم تبعیت داشته‌ باشند. از این رو به کار بردن شکل صحیح آنها مهم است. در ادامه جدول دو شکل از اعداد یازده و دوازده عربی و مثال‌های آن را خواهید خواند.

جدول شکل حروف اعداد یازده و دوازده عربی
مذکرمونث
أحد عشرإحدی عشرة
إثنا عشرإثنتا عشرة

 

برای درک بهتر کاربرد این اعداد با معدود بهتر است به مثال‌های زیر توجه کنید.

أَحَدَ عَشَرَ طالِباً

إِحْدَی عَشْرَةَ طالِبةً

***

إثْنا عَشَر طالِباً

إثنَتا عَشَرْةَ طالِبةً

(همان‌طور که در هر دوی این مثال‌ها پیداست معدود یازده و دوازده در زبان عربی از نظر جنسیت باید تابع عدد باشند.)

نکته: معدود برای اعداد یازده و دوازده به صورت مفرد و نکره منصوب به کار می‌رود.

بعد از این دو عدد باید به سر وقت اعداد سیزده تا نوزده برویم. قبل از هر توضیحی بهتر است به جدول این اعداد و نحوه نوشتن آنها به حروف توجه کنید.

جدول شکل حروف اعداد سیزده تا نوزده عربی
مذکرمونث
ثلاث عشرةثلاثة عشر
أربع عشرةأربعة عشر
خمس عشرةخمسة عشر
ست عشرةستة عشر
سبع عشرةسبعة عشر
ثمانی عشرةثماینة عشر
تسع عشرةتسعة عشر.

نگاهی کوتاه به اعداد این جدول نشان می‌دهد که انتخاب عنوان مذکر و مونث برای این اعداد مربوط به به قسمت اول عددهاست. در حالی که نکته مهم این است که قسمت دوم عدد سیزده تا ۱۹ یعنی کلمه «عشر» و «عشرة» از نظر جنسیت باید تابع معدود باشد و قسم اول آن یعنی از سه تا ۹ از نظر جنسیت باید مخالف معدود باشد. برای درک بهتر این توضیح بهتر است به مثال‌های زیر توجه کنید.

ثَلاثَةُ عَشَرْ طالِباً

ثَلاثْ عَشْرَةَ طالِبةً

أَرْبَعَةُ عَشَرْ کِتاباً

أَربَعُ عَشْرَةَ مِنضَدَةً

خَمسَةُ عَشَرْ طالِباً

خَمْسْ عَشْرَةَ طالِبةً

سِتَّةُ عَشَرْ کِتاباً

سِتْ عَشْرَةَ مِنضَدَةً

سَبْعَةُ عَشَرْ طالِباً

سَبْعْ عَشْرَةْ طالِبةٍ

ثَمانِیة عَشَرْ کِتاباً

ثَماني عَشْرَةَ مِنضَدَةً

تِسْعَةْ عَشَرْ طالِباً

تِسْعَ عَشْرَةَ طالِبةً

نکته: معدود در اعداد سیزده تا ۱۹ به صورت نکره، مفرد و منصوب به کار می‌رود.

با توجه به این مثال‌ها، معدود در هر حالتی نکره و مفرد و منصوب است. بخش دوم اعداد یعنی عشر از نظر جنسیت تابع معدود است و بخش اول آن کاملا معکوس عمل می‌کند.

عدد اصلی

اعداد عقود

اعداد رندی مثل ۲۰: عشرون/ ۳۰: ثلاثون/ ۴۰: أربعون/ ۵۰: خمسون/ ۶۰: ستون/ ۷۰: سبعون/ ۸۰: ثمانون/ ۹۰: تسعون اعداد عقود گفته می‌شود. نحوه به کار بردن آنها با معدود مذکر و مونث یکسان است و تغییری در آنها ایجاد نمی‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

عِشرونْ طالِباً

ثَلاثونْ طالِبةً

أَرْبَعونْ طالِباً

خَمْسُوْن طالِبةً

سِتُّونْ طالِباً

سَبعُونْ طالِبةً

ثَمانُونْ طالِباً

تِسْعُوْن طالِبةً

اعداد اصلی ۲۱ تا ۹۹ عربی

برای توضیح معدود در این عددها باید یک بار دیگر حساب دو عدد «یک و دو» را از مابقی یکان‌ها در این اعداد جدا کنیم. برای درک بهتر به جدول زیر توجه کنید.

جدول عدد بیست و یک و بیست دو به حروف
مذکرمونث
واحد و عشرونإحدی و عشرون
إثنان و عشرونإثنتان و عشرون

از این جدول برای مثال اعداد بیست و یک تا ۹۹ استفاده می‌کنیم. یعنی هر چیزی که اینجا در توضیح استفاده از عدد یک و دو برای عدد بیست گفته می‌شود، برای سایر اعداد عقود نیز صدق می‌کند.

بر اساس آنچه که در جدول آمده یکان اعداد بیست و یک و بیست و دو از نظر جنسیت باید با معدود منصوب، مفرد و نکره در هماهنگی کامل باشد. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

واحِدْ و عِشرُونْ طالِباً

إِحْدَی و عِشرُون طالِبةً

إِثْنانْ و عِشرُون طالباً

إِثنَتانْ و عِشرُونْ طالبةً

برای یکان‌های سه تا ۹ هنگامی که با اعداد عقود همراه می‌شوند باید به این نکته توجه کنیم که جنسیت این یکان‌ها و معدود به صورت معکوس عمل می‌کند. یعنی برای معدود مذکر باید از یکان مونث و برای یکان مونث باید از عدد مذکر استفاده کنیم. برای درک بهتر این توضیح بهتر است به مثال‌های زیر توجه کنید.

ثَلاثَةُ و عِشرُون طالباً

ثَلاثْ و عَشرُون طالبةً

بیست و سه دانشجو

أَرْبَعَةُ و عِشرُون طالباً

أَرْبَعْ و عِشرُون طالبةً

بیست و چهار دانشجو

خَمْسَةُ و عِشرُون طالباً

خَمْسْ و عِشرُون طالبةً

بیست و پنج دانشجو

سِتَةْ و عِشرون طالباً

سِتْ و عِشرون طالبةً

بیست و شش دانشجو

سَبْعَةُ و عِشرون طالباً

سَبْعْ و عِشرون طالبةً

بیست و هفت دانشجو

ثَمانِیَةُ و عِشرون طالباً

ثَماني و عِشرون طالبةً

بیست و هشت دانشجو

نکته: جزء اول اعداد ۲۱ تا ۹۹ همگی با تنوین تلفظ می‌شوند. مثال: ثلاثةٌ و ثلاثون.
نکات عربی

اعداد اصلی ۱۰۰ تا میلیارد

به جدول زیر توجه کنید.

جدول عدد و حروف ۱۰۰ تا میلیارد
عددحروف
۱۰۰مِائَةٌ
۱۰۰۰ألف
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ملیون
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰میلیارُ
نکته: معدود این اعداد همگی مفرد و مجرور هستند و برای مذکر و منث به صورت یکسان به کار می‌روند. 

معدود اعداد ۱۰۰ تا میلیارد به معدود خودشان اضافه می‌شوند و در نتیجه یک ترکیب اضافی می‌سازند. به همین خاطر معدود آنها مفرد و مجرور است. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

مِائَةٌ کتابٍ / مِائَةٌ حقیبةٍ

أَلْفْ کتابٍ / ألْفْ حقیبةٍ

مِلْیُوْن کتابٍ / مِلْیُونْ حقیبةٍ

مِیلیارْ کتابٍ / مِیلیارْ حقیبةٍ

 

حالا به مثال‌های ترکیبی زیر توجه کنید.

۱۰۲ کتاب کیف : مِائَةٌ کتابٍ و کتابان / مِائَةٌ حقیبةٍ و حقیبتان

در این مثال معدود یکان دو به صورت مثنی نشان داده شده‌ است.

۱۰۰۱ کتاب و کیف: ألف کتابٍ و کتابٌ / ألف حقیبةٍ و حقیبةٌ

در این مثال نیز یکان یک برای عدد هزار بدون حضور دهگان و صدگان به حالت مفرد و مرفوع نمایش داده شده است.

۱۰۳ کتاب و کیف: مِائَةٌ و ثَلاثَةِ کتبٍ / مِائَةٌ و ثَلاثْ حقائب

در این مثال معدود به تبعیت از یکان به صورت جمع و مجرور نوشته شده است. نشان دهنده آن است که هر جا اعداد سه تا نه در جایگاه یکان قرار بگیرند اولویت جنسیت و تعداد معدود با این اعداد است.

۱۱۳ کتاب: مِائَةٌ و ثَلاثَةِ عَشَرْ کِتاباً / مِائَةٌ و ثَلاثْ عَشْرَةَ حقیبةً

در این مثال نیز حرف ۱۰۰ تنها حضور دارد و معدود از قاعده اعداد ۱۳ تا ۱۹ در این قبیل اعداد عمل می‌کند.

۱۲۳ کتاب: مِائَةٌ و ثَلاثَةِ و عِشرون کتاباً/ مِائَةٌ و ثَلاثْ و عِشرون حقیبةً

در این مثال نیز برای تعیین معدود باید تنها یکان و دهگان را در نظر بگیریم و مطابق با آنها معدود را به کار ببریم.

حالا به جدول اعداد ۳۰۰ و ۹۰۰ و شکل حروف آنها به زبان عربی توجه کنید.

جدول ۳۰۰ تا ۹۰۰ به حروف در عربی
عدد حروف
۳۰۰ثلاثمئة
۴۰۰أربعمئة
۵۰۰خمسمئة
۶۰۰ستمئة
۷۰۰سبعمئة
۸۰۰ثمانیمئة
۹۰۰تسمئة

در این اعداد از آنجا که «مئة» خودش معدود اعدادی مثل (ثلاث، أربع، خمس و...) به حساب می‌آید، به همین خاطر به صورت مجرور تلفظ می‌شود. ۳۰۰ کتاب به صورت ثلاثمئة کتابٍ نوشته می‌شود. در این ترکیب مئة معدود ثلاث است و مجرور و کتاب معدود مئة است و به همین خاطر مفرد، نکره و مجرور به کار می‌شود.

اعداد ترتیبی در عربی

اعداد ترتیبی در زبان عربی بر وزن فاعل ساخته می‌شود و نشان‌دهنده مقام، مرتبه و رتبه است. تنها استثنایی که این اعداد دارند عدد ترتیبی اول است که بر وزن فاعل ساخته نشده است. برای مشاهده اعداد ترتیبی از یک تا ۱۰ به جدول زیر توجه کنید.

جدول اعداد ترتیبی عربی
فارسیعربی
اولالأول
دومالثاني
سومالثالث
چهارمالرابع
پنجمالخامس
ششمالسادس
هفتمالسابع
هشتمالثامن
نهمالتاسع
دهمالعاشر

ترکیب عدد و معدود با اعداد ترتیبی بیشتر یک ترکیب وصفی است و این اعداد نقش صفت را برای معدود خویش دارند. از این رو بعد از آنها می‌آیند و از نظر جنسیت با معدود در تطابق کامل هستند. برای درک بهتر این مطلب به مثال‌های زیر توجه کنید.

هَذَا هُوَ الکِتابُ الأَوَّلْ.

این همان کتاب اول است.

إِشْتَرَیتُ السَّیارةَ الثالِثةْ.

ماشین سومی را خریدم.

نَسْکُنُ في الدَوْرِ الرابِعْ.

در طبقه چهارم سکونت داریم.

معدود چیست

اعداد ترتیبی ۱۱ تا ۱۹

هر دو اعداد ۱۱ تا ۱۹ مطابق اسم ماقبل مذکر یا هر دو مونث هستند. فقط جزء اول مطابق اسم ماقبل با «ال» به کار می‌رود. حرف آخر هر دو جزء اعداد ترتیبی ۱۱ تا ۱۹ در هر حالتی مفتوح است. برای درک بهتر ابتدا به جدول و سپس به مثال‌های بعد از جدول توجه کنید.

جدول اعداد ترتیبی ۱۱ تا ۱۹
فارسیعربی
یازدهمالحادي عشر / الحادیة عشرةَ
دوزدهمالثاني عشر / الثانیة عشرةَ
سیزدهمالثالث عشر / الثالثة عشرة
چهاردهمالرابع عشر / الرابعة عشرة
پانزدهمالخامش عشر / الخامسة عشرة
شانزدهمالسادس عشر / السادست عشرة
هفدهمالسابع عشر / السابعة عشرة
هجدهم الثامن عشر / الثامنة عشرة
نوزدهمالتاسع عشر / التاسعة عشرة

حالا به مثال های زیر توجه کنید.

الطالِبْ الحادی عَشَرْ / الطالِبَةْ الحادِیَةْ عَشْرَةَ

دانشجوی یازدهم

الطالِبْ الثاني عَشَرْ / الطالِبَةْ الثانِیَةْ عَشْرَةَ

دانشجوی دوازدهم

الطالِبْ الثالِثْ عَشَرْ / الطالِبَةْ الثالِثَةْ عَشْرَةَ

دانشجوی سیزدهم

الطالِبْ الرابِعْ عَشَرْ / الطالِبَةْ الرابِعَةْ عَشْرَةَ

دانشجوی چهاردهم

الطالِبْ الخامِسْ عَشَرْ / الطالِبَةْ الخامِسَةْ عَشرَةَ

دانشجوی پانزدهم

الطالِبْ السادِسْ عَشَرْ / الطالِبَةْ السادِسَةْ عَشْرَةَ

دانشجوی شانزدهم

الطالِبْ السابِعْ عَشَرْ / الطالِبَةْ السابِعَةْ عَشْرَةَ

دانشجوی شانزدهم

الطالِبْ الثامِنْ عَشَرْ / الطالِبَةْ الثامِنَةْ عَشْرَةَ

دانشجوی هجدهم

الطالِبْ التاسِعْ عَشَرْ / الطالِبَةْ التاسِعَةْ عَشْرَةَ

دانشجوی نوزدهم

قواعد عدد اصلی

اعداد ترتیبی از ۲۱ تا ۹۹

هر دو جزء اعداد ترتیبی ۲۱ تا ۹۹ از اعراب اسم ماقبل پیروی می‌کنند و به تبعیت از آن هر دو جزء آنها با «ال» به کار می‌روند. میان جزء اول و دوم این اعداد ترتیبی از واو عطف استفاده می‌شود. برای درک بهتر این اعداد به جدول زیر توجه کنید.

جدول اعداد ترتیبی از ۲۱ تا ۳۰
فارسیعربی
بیست و یکمالحادی و العشرون / الحادیة و العشرون
بیست و دومالثانی و العشرون / الثانیة و العشرون
بیست و سومالثالث و العشرون / الثالثة و العشرون
بیست و چهارمالرابع و العشرون / الرابعة العشرون
بیست و پنجمالخامس و العشرون / الخامسة و العشرون
بیست و ششمالسادس و العشرون / السادسة و العشرون
بیست و هفتمالسابع و العشرون / السابعة و العشرون
بیست و هشتمالثامن و العشرون / الثامنة و العشرون
بیست و نهم التاسع و العشرون / التاسعة و العشرون
سی‌امالثلاثون

برای درک بهتر این اعداد به مثال‌های زیر توجه کنید.

الطالِبْ الحادی و العِشرونْ / الطالِبَةْ الحادیَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و یکم

الطالِبْ الثانِی و العِشرونْ / الطالِبَةْ الحادیَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و دوم

الطالِبْ الثالِثْ و العِشرونْ / الطالِبَةْ الثالِثَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و سوم

الطالِبْ الرابِعْ و العِشرونْ / الطالبَةْ الرابِعَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و چهارم

الطالِبْ الخامِسْ و العِشرونْ / الطالِبَةْ الخامِسَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و پنجم

الطالِبْ السادِسْ و العِشرونْ / الطالبَةْ السادِسَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و ششم

الطالِبْ السابِعْ و العِشرونْ / الطالبَةْ السابعَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و هفتم

الطالِبْ الثامِنْ و العِشرونْ / الطالبَةْ الثامِنَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و هشتم

الطالِبْ التاسِعْ و العِشرونْ / الطالِبَةْ التاسِعَةْ و العِشرونْ

دانشجوی بیست و نهم

سوالات متداول مبحث اعداد در عربی

در این بخش به برخی از سوالات پر تکرار مربوط به مبحث اعداد در عربی به اختصار پاسخ می‌دهیم.

اعداد در عربی چند نوع هستند؟

اعداد در عربی همانند زبان فارسی به دو دسته اعداد ترتیبی و اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند.

اعداد ترتیبی در عربی چه کاربردی دارد؟

هرگاه بخواهیم مقام، مرتبه و جایگاه چیزی را با یک عدد مشخص کنیم، باید به سراغ اعداد ترتیبی در عربی برویم.

تمرین عربی

تمرین اعداد در عربی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب اعداد در عربی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. تمرین شامل ۱۰ سوال تشریحی است. پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها می‌توانید پاسخ صحیح را در گزینه «جواب» مشاهده کنید و به درستی یا نادرستی پاسخ‌های خودتان پی ببرید. در صورت داشتن اشکال می‌توانید برای خودتان در این زمینه تمرین طراحی و آنها را حل کنید.

اعداد داده شده را به حروف بنویسید. به معدود‌های داده شده دقت کنید و شکل صحیح آنها را به کار ببرید.

سوال ۱: ۱۱ طالب

جواب

جواب: أحد عشر طالباً

سوال ۲: ۱۲ طالبة

جواب

جواب: إثنتان عشرة طالبةً

سوال ۳: ۳ رسالة

جواب

جواب: ثلاث رسائل

سوال ۴: ۸ مکتب

جواب

جواب: ثمانیة مکاتب

سوال ۵: ۴ کتاب

جواب

جواب: أربعة کتب

سوال ۶: ۷ حقیبة

جواب

جواب: سبع حقائب

سوال ۷: ۹ مدرسة

جواب

جواب: تسع مدارس

سوال ۸: ۵ نافذة

جواب

جواب: خمس نوافذ

سوال ۹: ۶ مطعم

جواب

جواب: ستة مطاعم

سوال ۱۰: ۳ قلم

جواب

جواب: ثلاثة أقلام

جمع بندی

در این نوشته مبحث اعداد در عربی را به طور کامل و همراه با مثال بررسی کردیم. فهمیدیم که معدود برای اعداد عربی بسته به اینکه چه عددی از اعداد ترتیبی یا اصلی باشد کاربردش متفاوت می‌شود. به عنوان مثال برای اعداد ۳ تا باید از معدود جمع و مجرور استفاده کنیم، در حالی که اعداد بیشتر از ۱۰ تا ۹۹ به معدود مفرد و منصوب نیاز دارند. همچنین معدود عددهای بعد از ۱۰۰ همگی مجرور هستند.

این نکات مربوط به معدود اعداد اصلی در زبان عربی است. در اعداد ترتیبی عدد و معدود باید با یکدیگر یک ترکیب وصفی بسازند. از این رو باید از نظر جنسیتی از یکدیگر تبعیت کنند. همچنین اعداد ترتیبی برای معدود خودشان حکم صفت را دارند و باید بعد از آنها استفاده شوند.

بر اساس رای ۳۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Languagetrainers
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *