مجموعه مقالات Mac

سیری و ۸ شیوه برای انجام امور در کامپیوترهای مک با دستورات صوتی
چگونه از دستیار صوتی سیری در مک استفاده کنیم؟ – راهنمای جامع