مجموعه مقالات Heat transfer

تعریف گرما و دما در ترمودینامیک — به زبان ساده