مجموعه مقالات Command Prompt

آموزش خط فرمان (Command Line) ویندوز – راهنمای مقدماتی (+ فیلم آموزش رایگان)
دستور Ping و بررسی وضعیت شبکه با استفاده از خط فرمان
اجرای دستورات خط فرمان ویندوز توسط یک فایل میانبر
چگونه یک بچ فایل ساده بنویسیم – آموزش گام به گام
ترفندها و نکات خط فرمان ویندوز