برچسب: یادگیری ماشین با پایتون

دسته بندی داده ها با شبکه عصبی مصنوعی | راهنمای کاربردی
ابزارهای یادگیری ماشین متن باز — راهنمای کاربردی
کار با انواع فرمت ها در پایتون (JSON ،CSV و XML) — به زبان ساده
یادگیری ماشین با پایتون — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)