مجموعه مقالات گین

فیدبک (Feedback) در سیستم های کنترل — مفاهیم اصلی
تقویت کننده (Amplifier) کلاس A — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)