برچسب: سایکیت لِرن

ابزارهای یادگیری ماشین متن باز — راهنمای کاربردی
تولید اعداد تصادفی در پایتون — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)