مجموعه مقالات تجزیه مقدارهای منفرد

کاربرد جبر خطی در علم داده‌ها و یادگیری ماشین — بخش دوم