زبان انگلیسی ۳۳۸ بازدید

در زبان انگلیسی، فعل‌هایی وجود دارند که تنها در ساختارهایی خاص به کار می‌روند. در برخی موارد، قبل و بعد از این فعل‌ها، به ترکیب‌های ویژه‌ای نیاز داریم تا معنای فعل به درستی منتقل شود. در این آموزش قصد داریم تا با تمرکز بر گرامر hope به یکی از مباحث سوال‌برانگیز در گرامر انگلیسی بپردازیم.

گرامر hope در انگلیسی

در دسته‌بندی کلی فعل‌ها، فعل اصلی «hope» به معنی «امیدوار بودن» است و از جمله فعل‌های باقاعده (Regular Verbs) به شمار می‌آید. به‌طور معمول از این فعل، برای صحبت درباره مسائلی بهره می‌بریم که در حال و آینده، امکان وقوع دارند و ما امیدواریم که در آینده محقق شوند. علاوه‌ بر‌ این، برخی اتفاقات در گذشته رخ داده‌اند ولی ما بی‌خبر هستیم و امیدواریم مطابق انتظار ما پیش رفته باشند.

یکی از ویژگی‌های فعل «hope» که آن را از سایر فعل‌ها متفاوت می‌کند، استفاده از فعلی دیگر بعد از «hope» است. به عبارت دیگر، بعد از فعل «hope»، به جمله‌واره دیگری احتیاج داریم که بیان‌کننده مطلب مورد نظر ماست. به کمک این فعل درباره مسائلی صحبت می‌کنیم که امکان‌پذیر و شدنی هستند و امیدواریم در زمان حال و آینده اتفاق بیفتند. در ادامه به ساختارهای متفاوتی دقت کنید که می‌توانیم با گرامر hope بسازیم.

فعل hope درباره زمان حال

یکی از کاربردهای فعل «hope» در اشاره به زمان حال است. به عنوان مثال، فرض کنید در حال صحبت با کسی هستید که بیمار بوده و امیدوارید که حال او خوب باشد. چون در این جمله فعل «hope» به زمان حال اشاره دارد،‌ می‌توانیم از فعل حال ساده یا حال استمراری کمک بگیریم. به این ترتیب به ساختار زیر می‌رسیم.

.Subject + Hope+ Subject +Present Simple

به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I hope you are on your way now.

امیدوارم الان در راه باشی.

I hope (that) she is having a great time.

امیدوارم او اوقات خوبی را سپری کند.

I hope (that) it's sunny where you are.

امیدوارم جایی که هستی، هوا آفتابی باشد.

I hope you're enjoying your trip.

امیدوارم در حال لذت بردن از سفرت باشی.

I hope he is doing well.

امیدوارم اوضاع او خوب باشد.

I hope you like it.

امیدوارم آن را بپسندی.

I hope you understand my reasons for being late.

امیدوارم متوجه دلایل من برای تاخیر باشید.

با نگاهی به این جمله‌ها متوجه می‌شوید که در همه آن‌ها، دو فاعل مختلف دیده می‌شود، که یکی قبل از فعل «hope» و دیگری بعد از آن قرار گرفته‌ است.

در برخی جمله‌ها، در جمله‌واره‌ای که پس از فعل «hope» به جمله اضافه می‌کنیم، «that clause» را آورده‌ایم و کلمه «that» قابل حذف است. به همین دلیل در بعضی از مثال‌های بالا، کلمه «that» وجود دارد و در برخی دیگر این کلمه به چشم نمی‌خورد.

گرامر hope

ساختارهای مختلف فعل hope در زمان آینده

در برخی دیگر از جمله‌ها فعل اصلی «hope» را برای صحبت از اتفاقی به جمله می‌آوریم که امیدواریم در آینده رخ دهد. اما در این کاربرد، بعد از فعل «Hope» از دو ساختار متفاوت کمک می‌گیریم.

فعل «hope» و فعل حال ساده

در این حالت، مانند جمله‌هایی که در مورد زمان حال ساختیم، باید بعد از فعل «hope»، فاعل و شکل حال ساده فعل اصلی را به جمله اضافه کنیم. در این جمله‌ها معمولا قید زمانی وجود دارد که نشان‌دهنده آینده است. در بعضی جمله‌ها نیز، با توجه به جمله‌های قبلی متوجه می‌شویم که موضوع جمله به آینده اشاره می‌کند. در نتیجه به فرمول مقابل می‌رسیم.

Subject + Hope+ Subject +Present Simple.

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

I hope that she comes to the party tomorrow.

امیدوارم او فردا به مهمانی بیاید.

I hope you get there early.

امیدوارم زود به آنجا برسید.

 She hopes the bus is on-time.

او امیدوار است اتوبوس به‌موقع برسد.

I hope my favorite team wins the game.

امیدوارم تیم موردعلاقه من، بازی را ببرد.

I hope we see each other soon again.

امیدوارم دوباره به‌زودی یکدیگر را ببینیم.

He hopes that they pay the rent on-time.

او امیدوار است که آن‌ها به‌موقع اجاره را پرداخت کنند.

فیلم آموزشی مرتبط

گرامر hope و مصدر infinitive

برای بیان امیدواری‌ها در مورد آینده، می‌توانیم از مصدر «infinitive» پس از فعل اصلی «hope» کمک بگیریم. به‌این‌ترتیب، به جای استفاده از فاعل و فعل، تنها مصدر را در جمله می‌آوریم و نیازی به اضافه کردن فاعل نیست. در این حالت تنها یک فاعل در جمله وجود دارد و به همین دلیل، فاعل هر دو جمله‌واره محسوب می‌شود. ساختار این نوع جمله‌ها به شکل زیر خواهد بود.

Subject + Hope+ Infinitive.

در ادامه به چند مثال از این کاربرد گرامر hope توجه کنید.

The runner hopes to run a marathon this year.

دونده امیدوار است امسال در دو ماراتن شرکت کند.

I hope to pass the exam.

امیدوارم در امتحان قبول شوم.

He hopes to find a job soon.

او امیدوار است به زودی شغلی پیدا کند.

I hope to study law at Harvard.

من امیدوارم در دانشگاه «هاروارد» در رشته حقوق تحصیل کنم.

He hopes to be invited to the party.

او امیدوار است به مهمانی دعوت شود.

We hope to hear from you soon.

امیدواریم به زودی از تو خبری بشنویم.

They hope to win the game.

آن‌ها امیدوارند که بازی را ببرند.

در این جمله‌ها می‌بینید که پس از فعل اصلی «hope» از مصدر «infinitive» استفاده کرده‌ایم. در این جمله‌ها، تنها یک فاعل وجود دارد که امیدوار است در آینده اتفاقی تحقق پیدا کند.

گرامر Hope و فعل will

تا اینجا گفتیم که برای امیدواری‌ها در مورد آینده، از فعل حال ساده یا مصدر «infinitive» بهره می‌گیریم. در برخی جمله‌ها، به ندرت دیده می‌شود که برای صحبت از آینده، فعل وجهی «will» را به جمله اضافه می‌کنیم.

با توجه به این نکته که فعل «hope» برای بیان امیدواری‌ها در مورد آینده نیز به کار می‌رود، معنی آینده را در خود دارد. به‌این‌ترتیب، نیازی به افزودن فعل وجهی «will» در این جمله‌ها به چشم نمی‌خورد. این ساختار چندان پرکاربرد نیست ولی به کار بردن آن نیز اشتباه نیست. در ادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I hope it won’t rain.

امیدوارم باران نبارد.

I hope my son will go to university.

امیدوارم پسرم به دانشگاه برود.

I hope you will be my classmate next year.

امیدوارم سال آینده هم‌کلاسی من باشی.

I hope you will learn to show more respect for others .

امیدوارم یاد بگیری که برای دیگران احترام بیشتری قائل شوی.

She hopes she will pass the test.

او امیدوار است در امتحان قبول شود.

I hope he will keep his promise.

امیدوارم او به قولش پایبند باشد.

I hope these black marks will clean off.

امیدوارم این علامت‌های سیاه تمیز شوند.

hope برای اشاره به گذشته

از گرامر hope برای اشاره به گذشته نیز استفاده می‌کنیم. اگرچه این کاربرد فعل «hope» چندان رایج نیست، اما در برخی موارد از آن بهره می‌گیریم که از نتیجه اتفاقات گذشته بی‌خبریم . مثلا بعد از اینکه از جلسه امتحان خارج شدید، امیدوارید در امتحان قبول شوید. در این موارد، بعد از فعل «hope» به فاعل و فعل گذشته ساده نیاز داریم. ساختار جمله‌ها در گذشته به شکل زیر خواهد بود.

Subject + Hope+ Subject + Simple Past.

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

She hopes she passed the test.

او امیدوار است در امتحان قبول شود.

 He hopes he got the job.

او امیدوار است که شغل را به دست آورده باشد.

I hope she found her keys.

امیدوارم او کلیدهایش را پیدا کرده باشد.

He went to the airport in a hurry. I hope he remembered his ticket.

او با عجله به فرودگاه رفت. امیدوارم بلیطش را فراموش نکرده باشد.

I hope the meeting went well yesterday.

امیدوارم دیروز جلسه به خوبی برگزار شده باشد.

We hope they haven't got lost.

ما امیدواریم آن‌ها گم نشده باشند.

در این مثال‌ها، فاعل امیدوار است اتفاقی که در گذشته افتاده، مطابق انتظار او باشد. جمله‌های بالا نشان‌ می‌دهند که به جای استفاده از فعل حال ساده، از فعل گذشته ساده کمک گرفته‌ایم و درباره اتفاقاتی صحبت کرده‌ایم که امیدواریم در گذشته روی داده‌ باشند.

گرامر hope در کنار ماضی استمراری

با مروری بر مطالبی که تا اینجا مطرح کردیم، فعل «hope» برای بیان آنچه امیدواریم در زمان حال رخ دهد، به همراه فعل حال استمراری در جمله‌ها قرار می‌گیرد. اما در این بخش به بررسی فعل «hope» به همراه فعل ماضی استمراری می‌پردازیم.

از گرامر «hope» در کنار ماضی استمراری نیز بهره می‌گیریم، اما نکته جالب توجه این است، که از این ترکیب برای بیان مودبانه درخواست‌ها در زمان حال استفاده می‌شود. در این صورت، جمله‌ها طبق ساختار زیر خواهند بود.

.Subject + Was/Were +Hope 

در این ساختار بعد از فعل «hope» می‌توانیم از مصدر یا جمله کامل دیگری کمک بگیریم. در ادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I was hoping you could lend me some money.

ممکن است کمی پول به من قرض دهید؟

I was hoping to have a word with you sir.

ممکن است صحبت کوتاهی با شما داشته باشم آقا؟

We were hoping you could lend us your car for the weekend.

ممکن است برای آخر هفته ماشینت را قرض بگیریم؟

I was hoping you could help him.

ممکن است به او کمک کنید؟

We were hoping to get your advice.

انتظار داشتیم به ما مشاوره بدهید.

I was hoping for an early leave.

ممکن است من امروز زودتر بروم؟

همه این ساختارها مربوط به زمان حال هستند و با اینکه در آن‌ها از فعل‌ گذشته استمراری کمک گرفته‌ایم، مربوط به زمان گذشته نیستند.

نکته مهم دیگر این است که در اغلب جمله‌های انگلیسی برای بیان درخواست، از شکل سوالی بهره گرفته می‌شود. اما در این مورد، جمله به صورت خبری است و تنها از ترکیب فعل اصلی «hope» و فعل ماضی استمراری متوجه ساختار متفاوت این جمله می‌شویم.

آموزش گرامر

تفاوت گرامر hope و wish

کلمه «wish» در انگلیسی به معنی آرزو کردن است. با اینکه معنی این فعل و فعل «hope» شبیه به هم به نظر می‌رسند، اما از نظر کاربرد کاملا متفاوت هستند. با توجه به مطالبی که تاکنون بیان کردیم، گرامر hope برای صحبت درباره شرایطی به کار می‌رود که در گذشته، حال حاضر یا آینده، ممکن هستند.

اما در مورد فعل «wish» با شرایط کاملا متفاوتی روبه‌رو هستیم. از فعل «wish» برای صحبت درباره شرایطی کمک می‌گیریم که یا هرگز محقق نخواهند شد، یا در حال حاضر امکان‌پذیر نیستند. این فعل به همراه فاعل، معمولا معنی «ای‌کاش» می‌دهد و به شرایطی غیرواقعی اشاره دارد. برای به کار بردن فعل «wish» از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Subject+ Wish+ Subject+ Simple Past.

در ادامه به چند مثال در مورد فعل «wish» توجه کنید.

I wish I were a bird.

ای‌کاش من پرنده بودم.

They wish they had more time.

ای‌کاش آن‌ها زمان بیشتری داشتند.

She wishes she were a nurse.

ای‌کاش او پرستار بود.

I wish you wouldn't say things like that.

ای‌کاش چنین حرف‌هایی را نمی‌زدی.

He wishes he could go to university.

ای‌کاش او می‌توانست به دانشگاه برود.

I wish I hadn't said that.

ای‌کاش آن حرف را نگفته بودم.

They wish that prices would decline.

ای‌کاش قیمت‌ها پایین می‌آمدند.

She wishes she were a bit taller.

ای‌کاش او کمی قدبلند‌تر بود.

We wish we had helped them.

ای‌کاش ما به آن‌ها کمک کرده بودیم.

این جمله‌ها به کاربرد فعل «wish» اشاره دارند و در همه آن‌ها، غیرواقعی بودن شرایط را می‌بینیم. مثلا در جمله اول، زمان فعل «wish» حال است، اما بعد از آن از فعل «were» بهره گرفته‌ایم که فعل گذشته ساده است.

در جمله دوم، نیز زمان فعل جمله حال است، اما در ادامه فعل «had» را می‌بینیم که گذشته ساده است. به‌این‌ترتیب، متوجه می‌شویم که در زمان حال و همراه با فعل «wish»، فعل گذشته به جمله‌ها اضافه می‌کنیم تا واقعی نبودن شرایط نشان‌ داده شود.

در ادامه، در مثال چهارم فعل ماضی بعید «had studied» را می‌بینیم که نه تنها به زمان گذشته بلکه به گذشته کامل اشاره دارد. این جمله آرزویی درباره زمان گذشته است، یعنی گوینده آرزو می‌کند چیزی در گذشته به شکل دیگری پیش می‌رفت.

با توجه به این جمله‌ها، می‌توانیم چند نکته درباره فعل «wish» بیان کنیم:

  • این فعل بیان‌کننده آرزوهایی است که یا در حال حاضر یا در همه حال غیرممکن هستند.
  • این فعل با زمان حال و بدون پسوند «ed» در جمله قرار داده می‌شود و در ادامه به جمله‌واره دیگری نیاز داریم.
  • جمله‌واره‌هایی که در ادامه فعل‌ «wish» می‌آیند، ممکن است به حال یا گذشته اشاره داشته باشند.
  • برای بیان آرزوهایی در مورد حال، از فعل ماضی ساده و برای بیان آرزوهایی که درباره گذشته هستند، از فعل ماضی بعید بهره می‌بریم.

با توجه به این نکته‌ها، می‌توانیم نتیجه بگیریم که در بیان آرزوهایی که هم‌اکنون امکان‌پذیر نیستند، فعل«wish» بسیار شبیه به ساختار شرطی نوع دوم است. در شرطی نوع دوم نیز درباره زمان حال و شرایطی صحبت می‌کنیم که هم‌اکنون وجود ندارد. به همین دلیل، در این گروه از جمله ها باید از فعل گذشته کمک بگیریم. ساختار شرطی نوع دوم به شرح زیر است.

If + Subject + Simple Past, Subject+ Would/Could/Might+ Simple Verb.

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

If I went to bed earlier I wouldn't be so tired.

اگر زودتر به رختخواب می رفتم، این‌قدر خسته نبودم.

∗∗∗

I wish I weren't so tired.

ای‌کاش این‌قدر خسته نبودم.

If I were 20, I could travel the world.

اگر بیست ساله بودم، به تمام دنیا سفر می‌کردم.

∗∗∗

I wish I could travel the world.

ای‌کاش می‌توانستم به تمام دنیا سفر کنم.

آرزوهایی که در مورد زمان گذشته داریم نیز، شباهت زیادی به شرطی نوع سوم دارند. در شرطی نوع سوم، از این فرمول کمک می‌گیریم.

If+ Subject+ Past Perfect, Subject+ Would/Could/Might+ Have+ Past Participle.

در مثال زیر، این دو نوع جمله را مقایسه کرده‌ایم.

If I had worked harder I would have passed the exam.

اگر سخت‌تر کار کرده بودم، در امتحان قبول می‌شدم.

I wish I had worked harder.

ای‌کاش سخت‌تر کار کرده بودم.

فیلم آموزشی مرتبط

گرامر hope با مصدر infinitive در مقایسه با wish

پیش از این بخش، به بررسی گرامر hope و مصدر «infinitive» پرداختیم. در زبان انگلیسی، می‌توانیم بعد از فعل «wish» نیز از مصدر «infinitive» کمک بگیریم. اما در این ساختار فعل «wish» معنایی متفاوت با آرزو کردن و ای‌کاش دارد. در این ساختارها، این فعل به معنی «خواستن» است. در این نوع جمله‌ها از فرمول زیر کمک می‌گیریم.

Subject + Wish + Infinitive.

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

He wishes to have a private talk with you.

او مایل است گفتگویی خصوصی با شما داشته باشد.

She wishes to be alone.

او می‌خواهد تنها باشد.

We wish to thank the people of you country for their good manner and hospitality.

می‌خواهیم از مردم کشور شما به‌خاطر رفتار خوب و مهمان‌نوازی‌شان تشکر کنیم.

I don't wish to be rude, but I have another appointment in five minutes.

 نمی‌خواهم بی‌ادبانه برخورد کنم، اما تا پنج دقیقه دیگر،‌ قرار ملاقات دیگری دارم.

I wish to visit you in the summer, if possible.

در صورت امکان، می‌خواهم شما را در تابستان ملاقات کنم.

We wish to have a table near the window, please.

ما می‌خواهیم میزی نزدیک به پنجره داشته باشیم.

در این مثال‌ها، ساختار «wish» و مصدر «infinitive» را می‌بینید که معنای متفاوتی ساخته است.

آموزش زیان انگلیسی

چند عبارت پرکاربرد در انگلیسی با گرامر hope

در زبان انگلیسی، چند عبارت پرکاربرد به چشم می‌خورد که با گرامر hope ساخته می‌شوند. با اینکه این عبارت‌ها ساده هستند، اما در بسیاری از مکالمه‌ها به کار می‌روند.

عبارت hope so

عبارت «hope so» به معنی «امیدوارم این‌طور باشد»، در جمله‌هایی به کار می‌رود که بخواهیم مطلبی را تایید کنیم. به عبارت دیگر، گوینده به کمک این عبارت، موافقت خود را اعلام می‌کند. در ادامه به چند مثال در مورد این عبارت توجه کنید.

A: Do you think you will pass?

B: I hope so.

∗∗∗

A: فکر میکنی در امتحان قبول شوی؟

B: امیدوارم این‌طور شود.

A: Do you think the weather’s going to be fine tomorrow?

B: I hope so. I want to do some work in the garden.

A: فکر می‌کنی فردا هوا خوب باشد؟

B: امیدوارم این‌طور باشد. می‌خواهم کمی در باغ کار کنم.

A: I think it's supposed to be sunny this weekend.

B: I hope so.

∗∗∗

A: فکر کنم این هفته قرار است هوا آفتابی باشد.

B: امیدوارم این‌طور شود.

عبارت I hope not

این عبارت به معنی «امیدوارم این‌طور نباشد» است. از این عبارت برای بیان عدم موافقت با موضوعی ناخوشایند بهره می‌بریم. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

A: I don't think we'll have to work this weekend.

B: I hope not. I've got big plans.

∗∗∗

A: فکر نکنم مجبور باشیم این آخر هفته کار کنیم.

B: امیدوارم مجبور نباشیم. من برنامه‌های مهمی دارم.

A: They're saying it's supposed to snow today?

B: Ugh, I hope not—I really don't want to have to drive home in the snow.

∗∗∗

A: همه می‌گویند امروز قرار است برف ببارد.

B: امیدوارم این‌طور نباشد. دوست ندارم زیر برف مجبور شوم تا خانه رانندگی کنم.

A: Do you think she's lost?

B: I hope not.

∗∗∗

A: فکر می‌کنی او گم شده است؟

B: امیدوارم این‌طور نباشد.

I don’t think I’m busy that day, or at least I hope not.

فکر نکنم آن روز سرم شلوغ باشد یا حداقل امیدوارم نباشد.

A: I promise I won't do it again.

B: I certainly hope not.

∗∗∗

A: قول می‌دهم دیگر این‌کار را انجام ندهم.

B: واقعا امیدوارم که انجام ندهی.

آموزش انگلیسی
فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این مطلب به بررسی گرامر hope در انگلیسی پرداختیم و این فعل اصلی را در ساختارهای مختلف بررسی کردیم. به‌طور کلی، می‌توانیم از این فعل برای بیان امیدواری درباره مسائلی کمک بگیریم که در گذشته به وقوع پیوسته‌اند یا در حال و آینده تحقق پیدا خواهند کرد. در ادامه این مطلب، به مقایسه این فعل با فعل «wish» پرداختیم و تفاوت‌های این دو ساختار را بیان کردیم. در جدول زیر به مثال‌هایی از کاربرد گرامر hope در انگلیسی توجه کنید.

گرامر hope مثال معنی
گرامر hope در زمان حال با فعل حال ساده I hope you are fine. امیدوارم حال شما خوب باشد.
گرامر hope در زمان حال با فعل حال استمراری  I hope you are enjoying the trip. امیدوارم در حال لذت بردن از سفر باشید.
گرامر hope در زمان آینده با فعل وجهی will I hope you will forget the bad experience you had today. امیدوارم تجربه بدی که امروز داشتی را فراموش کنی.
گرامر hope در زمان آینده با مصدر infinitive He hopes to earn a place in the Olympic team. او امیدوار است در تیم المپیک، جایی به دست آورد.
گرامر hope در زمان آینده با حال ساده I hope you live a life you're proud of. امیدوارم به زندگی‌ات افتخار کنی.
گرامر hope در زمان گذشته I hope you had a good journey. امیدوارم سفر خوبی را تجربه کرده باشید.
گرامر hope برای بیان در خواست I was hoping you would reduce the price a little. ممکن است مبلغ را کمی کاهش بدهید؟
گرامر wish برای بیان آرزوهای غیرممکن I wish I hadn't eaten so much. ای‌کاش پرخوری نکرده بودم.
گرامر wish برای بیان خواسته‌ها We wish to reward the staff who you think deliver an excellent service. ما می‌خواهیم از کارکنانی تشکر کنیم که شما فکر می‌کنید خدمت‌رسانی خوبی دارند.
عبارت Hope so I'm not sure if I'll succeed, but I certainly hope so. مطمئن نیستم موفق شوم، اما واقعا امیدوارم این‌طور شود.
عبارت Hope not Are we starting that again? I most sincerely hope not. ما در حال شروع مجدد هستیم؟ واقعا امیدوارم این‌طور نباشد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.