کلید خارجی در SQL — راهنمای Foreign Key به زبان ساده و جامع

۸۷۹۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
کلید خارجی در SQL — راهنمای Foreign Key به زبان ساده و جامع

در این مطلب همراه با مثال و ارائه کدهای مرتبط، به مبحث کلید خارجی در SQL یا همان Foreign Key پرداخته شده است. اما پیش از پرداختن به مبحث اصلی یعنی مفهوم کلید خارجی در SQL و چگونگی پیاده‌سازی آن، توضیحاتی پیرامون کلید در SQL و انواع آن بیان شده است.

997696

کلید در پایگاه داده چیست؟

کلید در سیستم مدیریت پایگاه داده (Database Management System | DBMS) خصیصه یا مجموعه‌ای از خصیصه‌ها است که به کاربر کمک می‌کند تا یک سطر (تاپل) در جدول رابطه‌ای (Relational Table) را شناسایی کند. کلیدها در پایگاه داده این امکان را به کاربر می‌دهند تا رابطه بین دو جدول را شناسایی کنند.

کلیدها به کاربر کمک می‌کنند تا به صورت یکتایی یک سطر در جدول را با ترکیب یک یا تعداد بیشتری ستون در آن جدول شناسایی کند. همچنین، کلید پایگاه داده برای پیدا کردن یک رکورد یکتا یا سطری در جدول مفید است. کلید در پایگاه داده انواع گوناگونی دارد که اصلی‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 • کلید سوپر (Super Key)
 • کلید اصلی (Primary Key)
 • کلید کاندید (Candidate Key)
 • کلید فرعی (Alternate Key)
 • کلید خصوصی (Foreign Key)
 • کلید مرکب (Compound Key)
 • کلید ترکیبی (Composite Key)
 • کلید جانشین (Surrogate Key)

برای مطالعه بیشتر پیرامون کلید در پایگاه داده و انواع آن، مطالعه مطلب «انواع کلید در پایگاه داده — به زبان ساده و با مثال» پیشنهاد می‌شود.

کلید خارجی در SQL چیست ؟

کلید خارجی (Foreign Key) کلیدی است که برای پیوند دادن دو جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این کلید خارجی در SQL گاهی «کلید ارجاعی» (Referencing Key) نیز گفته می‌شود. یک کلید خارجی در SQL ستونی است که ترکیبی از ستون‌هایی محسوب می‌شود که مقادیر آن‌ها با «کلید اصلی» (Primary Key) جدول دیگری مطابقت دارد.

در رابطه بین دو جدول، کلید اصلی در یکی از جدول‌ها با یک کلید خارجی در جدول دوم مطابقت دارد. اگر یک جدول دارای یک کلید اصلی تعریف شده در هر فیلدی است، نمی‌تواند دو رکورد داشته باشد که دارای مقادیر مشابهی در فیلدها باشند. یک کلید خارجی در SQL محدودیتی است که برای اعمال یکپارچگی روی داده‌ها استفاده می‌شود. کلید خارجی توسط یک ستون (یا یک مجموعه از ستون‌ها) در جدولی ساخته شده است که به آن «جدول والد» (Parent Table) گفته می‌شود.

به بیان دیگر، کلید خارجی در SQL ستون یا گروهی از ستون‌ها در جدول پایگاه داده رابطه‌ای است که پیوندی را بین داده‌ها در دو جدول برقرار می‌کند. کلید خارجی در SQL مانند یک ارجاع متقابل بین جدول‌ها عمل می‌کند؛ زیرا به کلید اصلی (Primary Key) جدول دیگری ارجاع دارد، در نتیجه پیوندی بین آن جدول‌ها برقرار می‌شود. اکثریت جدول‌ها در سیستم پایگاه داده رابطه‌ای به مفهوم کلید خارجی پایبند هستند. در پایگاه داده‌های پیچیده و انبار داده (Data Warehouse)، داده در یک دامنه باید به جدول‌های چندگانه اضافه شود، بدین‌ترتیب رابطه بین آن‌ها را حفظ می‌کند. مفهوم یکپارچگی ارجاعی از نظریه کلید خارجی نشات گرفته شده است. مفهوم کلید خارجی در SQL و روش پیاده‌سازی آن از کلید اصلی (Primary Key) دشوارتر است. مثالی از کلید خارجی در ادامه آمده است. ساختار دو جدول زیر مفروض است.

جدول مشتریان (Customers Table)

1CREATE TABLE CUSTOMERS(
2  ID  INT       NOT NULL,
3  NAME VARCHAR (20)   NOT NULL,
4  AGE INT       NOT NULL,
5  ADDRESS CHAR (25) ,
6  SALARY  DECIMAL (18, 2),    
7  PRIMARY KEY (ID)
8);

جدول سفارش‌ها (Orders Table)

1CREATE TABLE ORDERS (
2  ID     INT    NOT NULL,
3  DATE    DATETIME, 
4  CUSTOMER_ID INT references CUSTOMERS(ID),
5  AMOUNT   double,
6  PRIMARY KEY (ID)
7);

اگر جدول سفارشات (Orders Table) ساخته شده باشد و کلید خارجی در SQL هنوز تنظیم نشده باشد، از دستور زیر برای تعیین یک کلید خارجی با تغییر دادن جدول استفاده می‌شود.

1ALTER TABLE ORDERS 
2  ADD FOREIGN KEY (Customer_ID) REFERENCES CUSTOMERS (ID);

هنگامی که کلید اصلی وجود داشته باشد، کلید خارجی باید همواره به کلید اصلی ارجاع داشته باشد. جدول اصلی که به وسیله کلید خارجی جدول دیگر به آن ارجاع داده شده است و این کلید خارجی، کلید اصلی آن جدول به حساب می‌آید را «جدول والد» (Parent Table) می‌نامند (که با عنوان جدول ارجاع داده شده هم شناخته می‌شود). این کلید را می‌توان با چندین کلید خارجی از دیگر جدول‌ها که با عنوان «جدول فرزند» (Child Table) شناخته شده‌اند ارجاع داد.

برای هر ستونی که نقش کلید خارجی دارد، یک مقدار متناظر باید در جدول پیوند داده شده وجود داشته باشد. هنگام درج (Insert) و حذف (Delete) داده‌ها از ستون کلید خارجی در SQL باید دقت زیادی وجود داشته باشد؛ زیرا یک حذف یا درج بی‌دقت ممکن است رابطه بین دو جدول را خراب کند. در صورتی که یکپارچگی بین دو جدول داده در معرض خطر قرار بگیرد، خطاهایی ممکن است به وقوع بپیوندد.

برای مثال، اگر دو جدول در پایگاه داده وجود داشته باشد، جدول مشتری (Customer Table) و سفارش (Order Table)، رابطه‌ای ممکن است بین آن‌ها با معرفی یک کلید خارجی در جدول سفارش ساخته شود که به شناسه مشتری یا در واقع ستون CUSTOMER_ID در جدول مشتری ارجاع داشته باشد. ستون CUSTOMER_ID در جدول‌های مشتری (Customer Table) و سفارش (Order Table) وجود دارد. ستون CUSTOMER_ID در جدول Order، به کلید خارجی مبدل می‌شود و به کلید اصلی در جدول مشتری (Customer Table) ارجاع دارد.

یک تلاش برای وارد کردن CUSTOMER_ID که در Customer Table وجود ندارد منجر به خطا می‌شود، بدین ترتیب یکپارچگی ارجاع جدول حفظ می‌شود. در پایگاه داده‌های واقعی، از یکپارچگی بین کلید خارجی و کلید اصلی می‌توان با اعمال محدودیت‌های ارجاع در هر بار که جدول ارجاع داده شده به روز رسانی یا حذف می‌شود، اطمینان حاصل کرد. برخی از اقدامات ارجاع که با اقدام کلید خارجی در SQL مرتبط است، شامل «آبشاری» (Cascade)، «تنظیم نال» (Set Null)، «راه‌اندازها» (Triggers)، «تنظیم پیش‌فرض» (Set Default)، «محدود» (Restrict) و «هیچ اقدام» (No Action) است. هر یک از این موارد در ادامه تشریح شده است.

آبشار (Cascade)

هنگامی که سطرها در جدول والد حذف می‌شوند، ستون‌های تطبیق یافته کلید خارجی در جدول فرزند (Child Table) نیز حذف می‌شوند و یک حذف آبشاری (Cascade) به وقوع می‌پیوندد.

تنظیم نال (Set Null)

هنگامی که یک سطر در جدول والد حذف یا به روز رسانی می‌شود، مقادیر کلید خارجی در سطر ارجاع داده شده روی نال (Null | هیچ‌مقدار) تنظیم می‌شوند تا یکپارچگی ارجاع دادن را حفظ کنند.

راه‌اندازها (Triggers)

اقدامات ارجاعی به طور معمول به عنوان راه‌انداز (Triggers) پیاده‌سازی می‌شوند. می‌توان گفت که اقدامات کلید خارجی شبیه به راه‌اندازهای (Triggers) تعریف شده توسط کاربر است. برای حصول اطمینان از اجرای مناسب، اقدامات ارجاع داده شده سفارشی گاهی با راه‌اندازهای معادل تعریف شده توسط کاربر جایگزین شده‌اند.

تنظیم پیش‌فرض (Set Default)

این اقدام ارجاعی مشابه با «تنظیم نال» (Set Null) است. مقادیر کلید خارجی در SQL در جدول فرزند (Child Table)، هنگامی که سطر ارجاع داده شده در جدول والد حذف یا به روز رسانی شود، روی مقدار ستون پیش‌فرض تنظیم می‌شود.

محدود (Restrict)

این یک اقدام ارجاعی نرمال مرتبط با یک کلید خارجی است. یک مقدار در جدول والد تا هنگامی که به وسیله یک کلید خارجی در جدول دیگر ارجاع داده شود، قابل حذف یا به روز رسانی نیست.

هیچ اقدام (No Action)

این اقدام ارجاعی در تابع با اقدام «محدود کردن» (Restrict) مشابه است، مگر اینکه هیچ بررسی پس از تلاش برای جایگزینی جدول به وقوع نپیوسته باشد.

محدودیت‌های کلید خارجی

محدودیت‌های FOREIGN KEY یا کلید خارجی در SQL برای جلوگیری از اقداماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که رابطه بین جدول‌ها را خراب می‌کند. یک FOREIGN KEY یک فیلد (یا مجموعه‌ای از فیلدها است) در یک جدول است که به PRIMARY KEY در جدول دیگر ارجاع دارد.

جدول با کلید خارجی را چنانکه پیش از این نیز بیان شد، «جدول فرزند» (Child Table) می‌گویند. جدول با کلید اصلی را جدول ارجاع داده شده (Referenced Table) یا «جدول والد» (Parent Table) می‌گویند. دو جدول زیر قابل توجه است.

جدول افراد

جدول پایگاه داده افراد

جدول سفارشات

جدول پایگاه داده سفارشات

 • شایان توجه است که ستون «PersonID» در جدول «Orders» به ستون «PersonID» در جدول «Persons» اشاره دارد.
 • ستون «PersonID» در جدول «Persons»، یک PRIMARY KEY در جدول «Persons» است.
 • ستون «PersonID» در جدول «Orders»، یک FOREIGN KEY در جدول «Orders» است.
 • محدودیت «FOREIGN KEY» از اینکه داده‌های غیر معتبر در ستون کلید خارجی درج شوند جلوگیری می‌کند، زیرا باید یکی از مقادیری باشد که در جدول والد قرار دارد.

کلید خارجی SQL در CREATE TABLE

هنگامی که جدول «Orders» ساخته شد، کد SQL زیر یک FOREIGN KEY در ستون PersonID می‌سازد.

کد SQL

1CREATE TABLE Orders (
2  OrderID int NOT NULL,
3  OrderNumber int NOT NULL,
4  PersonID int,
5  PRIMARY KEY (OrderID),
6  FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID)
7);

کد SQL Server / اوراکل / MS Access

1CREATE TABLE Orders (
2  OrderID int NOT NULL PRIMARY KEY,
3  OrderNumber int NOT NULL,
4  PersonID int FOREIGN KEY REFERENCES Persons(PersonID)
5);

کد MySQL / اوراکل / اس‌کیوال سرور / MS Access

برای پذیرش محدودیت نام‌گذاری FOREIGN KEY و برای تعریف یک محدودیت FOREIGN KEY روی چند ستون، از دستور SQL زیر می‌توان استفاده کرد.

1CREATE TABLE Orders (
2  OrderID int NOT NULL,
3  OrderNumber int NOT NULL,
4  PersonID int,
5  PRIMARY KEY (OrderID),
6  CONSTRAINT FK_PersonOrder FOREIGN KEY (PersonID)
7  REFERENCES Persons(PersonID)
8);

کلید خارجی SQL در ALTER TABLE

برای ساخت محدودیت FOREIGN KEY در ستون PersonID، هنگامی که جدول «Orders» ساخته شد، می‌توان از دستور زیر استفاده کرد:

کد MySQL / اوراکل / اس‌کیوال سرور / MS Access

1ALTER TABLE Orders
2ADD CONSTRAINT FK_PersonOrder
3FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID);

حذف محدودیت‌های کلید خارجی

برای حذف محدودیت‌های کلید خارجی، می‌توان از دستور زیر استفاده کرد:

کد MySQL

1ALTER TABLE Orders
2DROP FOREIGN KEY FK_PersonOrder;

کد SQL Server / اوراکل / MS Access

1ALTER TABLE Orders
2DROP CONSTRAINT FK_PersonOrder;

معرفی فیلم آموزش پایگاه داده فرادرس

در این بخش از مطلب انواع کلید در پایگاه داده فیلم آموزش پایگاه داده به زبان فارسی و همراه با مثال معرفی شده است.

فیلم آموزش پایگاه داده

معرفی فیلم آموزش پایگاه داده در مطلب کلید خارجی در SQL — راهنمای Foreign Key به زبان ساده و جامع

طول مدت این دوره آموزشی هفت ساعت و پنجاه و هشت دقیقه و مدرس آن مهندس فرشید شیرافکن است. این آموزش برای کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندان و افرادی مناسب است که نیاز به فراگیری مباحث پایگاه داده دارند. در فیلم آموزش پایگاه داده فرادرس، ابتدا مفاهیم و تعاریف اولیه سیستم پایگاه داده مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، به ساختار داده‌های رابطه‌ای، مدل موجودیت-رابطه (Entity–Relationship Model)، جبر رابطه‌ای، زبان SQL، وابستگی تابعی و نرمال‌سازی پرداخته شده است. کلیه مباحث ارائه شده در این آموزش، همراه با مثال‌های متعددی هستند تا به درک بهتر مطلب توسط مخاطب کمک کنند.

فیلم آموزش SQL Server مقدماتی

معرفی فیلم فیلم آموزش SQL Server مقدماتی در مطلب کلید خارجی در SQL

طول مدت این دوره آموزشی نه ساعت و شش دقیقه است و مدرس آن، مهندس ضحی شبر هستند. این آموزش برای کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان و به طور خاص توسعه‌دهندگان وب، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندان و افرادی مناسب است که نیاز به فراگیری مباحث پایگاه داده دارند. از جمله مباحث مورد بررسی در فیلم آموزش SQL Server مقدماتی می‌توان به آشنایی با محیط اس‌کیو‌ال سرور، طراحی و مدیریت یک پایگاه داده، معرفی مدل رابطه‌ای و تحلیل اولیه یک سیستم پایگاه داده (با استفاده از مثال سیستم انتخاب واحد)، تشریح دستورات درج، حذف، ویرایش و خواندن داده در جدول، معرفی قابلیت فایل استریم، معرفی Viewها و روش پیاده‌سازی آن‌ها، آشنایی با دستورات مقدماتی برای برنامه‌نویسی در SQL Server، آشنایی با برنامه‌نویسی در SQL Server توسط Stored Procedureها، آشنایی با برنامه‌نویسی در SQL Server توسط Function، پشتیبان‌گیری به صورت دستی و خودکار، معرفی سرورهای متصل (Linked Server) و روش پیاده‌سازی آن‌ها، آشنایی با مفهوم Synonym و پیاده‌سازی آن و معرفی Replication و روش پیاده‌سازی انواع آن اشاره کرد.

فیلم آموزش SQL Server تکمیلی

معرفی فیلم آموزش SQL Server تکمیلی در مطلب کلید خارجی در SQL

طول مدت این دوره آموزشی پنج ساعت و پنجاه و هشت دقیقه است و مدرس آن، مهندس یوسف مسعودی سبحان‌زاده هستند. این آموزش برای افرادی که فیلم آموزش SQL Server مقدماتی را مشاهده کرده‌اند و کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان و به طور خاص توسعه‌دهندگان وب، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندانی که با مباحث مقدماتی پایگاه داده‌ها آشنایی دارند، مناسب است. از جمله سرفصل‌های این دوره آموزشی می‌توان به رویه‌های ذخیره شده، تریگرها، تراکنش‌ها، مدیریت استثناها، امنیت و رمزگذاری در SQL، دستورات شرطی و کرسرها، معرفی مجموعه‌ای از دستورات کلیدی و به کارگیری SQL در شبکه‌های محلی و وب اشاره کرد.

فیلم آموزش دستورهای پایگاه داده در SQL Server

معرفی فیلم آموزش دستورهای پایگاه داده در SQL Server در مطلب کلید خارجی در SQL

طول مدت این دوره آموزشی سه ساعت و مدرس آن، مهندس سیدرضا هاشمیان است. این آموزش برای کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان و به طور خاص توسعه‌دهندگان وب، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندان و افرادی مناسب است که نیاز به فراگیری مباحث پایگاه داده و به خصوص دستورات پایگاه داده در SQL Server دارند. از جمله مباحث مورد بررسی در فیلم آموزش کار با دستورهای پایگاه داده در SQL Server می‌توان به آشنایی با پرس و جو (کوئری)، معرفی دستورهای مدیریت پایگاه داده، معرفی دستورهای اولیه CRUD، آشنایی دقیق‌تر با دستورهای فراخوانی اطلاعات، انواع ‫‪JOIN‬‬ در SQL، کار با ‫‪View‬‬‌ها و آشنایی با توابع کاربردی اشاره کرد.

 • برای دیدن فیلم آموزش کار با دستورهای پایگاه داده در SQL Server + اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش پایگاه داده اس‌کیولایت (SQLite) در سی شارپ (#C)

معرفی فیلم آموزش پایگاه داده اس‌کیولایت (SQLite) در سی شارپ (#C) در مطلب کلید خارجی در SQL

طول مدت این دوره آموزشی دو ساعت و چهل دقیقه و مدرس آن، مهندس محمد وفایی‌مقدم است. این آموزش برای علاقه‌مندان به فراگیری پایگاه داده اس‌کیولایت که با زبان «سی‌شارپ» (C#‎) به برنامه‌نویسی می‌پردازند، مناسب است. در عین حال، این آموزش برای کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان و به طور خاص توسعه‌دهندگان وب، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندان و افرادی مناسب است که نیاز به فراگیری مباحث پایگاه داده و به خصوص دستورات پایگاه داده اس‌کیولایت (SQLite) دارند. از جمله مباحث مورد بررسی در فیلم آموزش پایگاه داده اس‌کیولایت (SQLite) در سی شارپ (#C) می‌توان به معرفی پایگاه داده SQLite، روش شروع کار با SQLite و استفاده از پایگاه داده طراحی شده در زبان سی شارپ اشاره کرد.

 • برای دیدن فیلم آموزش پایگاه داده اس‌کیولایت (SQLite) در سی شارپ (#C) + اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش پایگاه داده LocalDB پروژه‌محور در سی شارپ (#C) – سیستم مدیریت کارمندان

معرفی فیلم آموزش پایگاه داده LocalDB پروژه‌محور در سی شارپ (#C) – سیستم مدیریت کارمندان در مطلب کلید خارجی در SQL

طول مدت این دوره آموزشی دوازده ساعت و هجده دقیقه و مدرس آن، مهندس عبداله اسکندری است. این آموزش برای علاقه‌مندان به فراگیری پایگاه داده LocalDB که با زبان «سی‌شارپ» (C#‎) به برنامه‌نویسی می‌پردازند، مناسب است. در عین حال، این آموزش برای کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان و به طور خاص توسعه‌دهندگان وب، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندان و افرادی مناسب است که نیاز به فراگیری مباحث پایگاه داده و به خصوص دستورات پایگاه داده LocalDB دارند. از جمله مباحث مورد بررسی در فیلم آموزش پایگاه داده LocalDB پروژه‌محور در سی شارپ (#C) می‌توان به تحلیل نرم‌افزار پایگاه داده LocalDB، طراحی دیتابیس و پیاده‌سازی یک پروژه برای کار با پایگاه داده LocalDB با نام مدیریت کارمندان اشاره کرد.

 • برای دیدن فیلم آموزش پایگاه داده LocalDB پروژه‌محور در سی شارپ (#C) + اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش مدیریت بانک اطلاعات اوراکل

معرفی فیلم آموزش مدیریت بانک اطلاعات اوراکل در مطلب کلید خارجی در SQL

طول مدت این دوره آموزشی هشت ساعت و پنج دقیقه و مدرس آن، مهندس حمیدرضا پاکپور حاجی‌ها است. این آموزش برای کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندان و افرادی مناسب است که نیاز به فراگیری مباحث پایگاه داده و به خصوص مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل دارند . از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره آموزشی می‌توان به معماری دیتابیس اوراکل، آماده‌سازی محیط بانک اطلاعاتی، ایجاد دیتابیس اوراکل، مدیریت بخش حافظه‌ای اوراکل، پیکربندی محیط شبکه در اوراکل، مدیریت ساختار ذخیره‌سازی دیتابیس، مدیریت امنیت کاربران، مدیریت Schema اشیا، مدیریت داده و تضمین آن، مدیریت داده‌های Undo شده، پیاده‌سازی امنیت در پایگاه داده اوراکل، نگهداری از پایگاه داده، مدیریت کارایی دیتابیس، مدیریت پشتیبان‌گیری و بازیابی و برخی از دیگر مباحث اشاره کرد.

فیلم آموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل پیشرفته

معرفی فیلم آموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل پیشرفته در مطلب کلید خارجی در SQL

طول مدت این دوره آموزشی شش ساعت و پنجاه و شش دقیقه و مدرس آن، مهندس حمیدرضا پاکپور حاجی‌ها است. این آموزش برای افرادی که فیلم آموزش مدیریت بانک اطلاعات اوراکل را مشاهده کرده‌اند و همچنین، کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندان و افرادی مناسب است که با مباحث مقدماتی مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل آشنایی دارند و در صدد فراگیری مباحث پیشرفته مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل هستند. از جمله مباحث مورد بررسی در آموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل پیشرفته می‌توان به معماری دیتابیس اوراکل و ASM، پیکربندی برای بکاپ و بازیابی، پیکربندی محیط برای بکاپ، ایجاد بکاپ‌ها با ابزار RMAN، وظایف بکاپ و بازیابی، استفاده از ابزار RMAN برای Duplicate دیتابیس، استفاده از ابزار RMAN برای Duplicate دیتابیس، Flashback و نکاتی در مورد کارایی دیتابیس اشاره کرد.

فیلم آموزش مقدماتی PostgreSQL برای مدیریت پایگاه داده

معرفی فیلم آموزش مقدماتی PostgreSQL برای مدیریت پایگاه داده در مطلب کلید خارجی در SQL

طول مدت این دوره آموزشی دو ساعت و چهل و دو دقیقه و مدرس آن مهندس محمد وفایی مقدم است. این آموزش برای کلیه علاقه‌مندان به علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشجویان رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان، فعالان حوزه داده‌کاوی و علم داده، فعالان حوزه یادگیری ماشین، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر علاقه‌مندان و افرادی مناسب است که نیاز به فراگیری مباحث پایگاه داده و به خصوص PostgreSQL برای مدیریت پایگاه داده دارند. از جمله مباحث مورد بررسی در آموزش مقدماتی PostgreSQL برای مدیریت پایگاه داده می‌توان به معرفی و آشنایی با پایگاه داده و موارد مربوط به آن، نصب PostgreSQL و pgAdmin و تنظیمات مربوط به دیتابیس و سرور و کوئری ‌ها و مدیریت دستورات مربوط به دیتابیس اشاره کرد.

 • برای دیدن فیلم آموزش مقدماتی PostgreSQL برای مدیریت پایگاه داده + اینجا کلیک کنید.
بر اساس رای ۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Tutorials PointTechopediaW3SchoolsGuru99
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *